Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderdagverblijf het Hummelhof, afdeling van de Hummeltjes vzw, in Sint-Truiden

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van 680.000 euro voor een nieuwbouw van het kinderdagverblijf het Hummelhof in het kader van het project Buur & Berg in Sint-Truiden. Het kinderdagverblijf is nu gevestigd in de Rummenweg maar moet de site op termijn verlaten. De verhuurder, het Sint-Trudoziekenhuis, heeft op termijn andere plannen met de lokalen.

Het kinderdagverblijf het Hummelhof in Sint-Truiden zal op termijn verhuizen. Het zal deel uitmaken van het innovatief project Buur&Berg met een unieke combinatie van wonen, werken en genieten. Het wordt een duurzame woon-, zorg- en leefomgeving op de Sint-Anna site in het hart van de stad. Voor de realisatie van het kinderdagverblijf kennen we een investeringssteun toe van 680.000 euro.” Hilde Crevits

 Het nieuwe kinderdagverblijf is gepland in een nieuw stadsdeel dat in het hart van Sint-Truiden wordt ontwikkeld. Het gaat om een proefproject met een innovatief concept, gekenmerkt door stadsvernieuwing en integratie met andere zorgpartners op de site. In de wijk komen er diverse woningtypes alsook collectieve woningen voor mensen met een beperking, ateliers voor mensen met een beperking, een woonzorgcentrum enz. Er zal ruimte zijn voor 2 leefgroepen voor 18 kinderen met leef-, rust-, vergader- en verzorgingsruimtes. Het dak van het gebouw wordt een groendak en in het interieur zal worden gewerkt met warme, huiselijke, duurzame materialen. Er is een ondergrondse parkeerplaats voorzien in de Abdijstraat en er zijn ook fietsenstallingen vlakbij.

De totale kostprijs wordt geraamd op ruim 1,1 miljoen euro. Vlaams minister Hilde Crevits kent via het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden een investeringssteun van 680.000 euro toe.

De bedoeling is om eind dit jaar met de bouw te starten om het kinderdagverblijf dan in de loop van 2027 in gebruik te nemen.

Nieuws

Nog eens 240 onthaalouders krijgen werknemersstatuut

240 VTE onthaalouders kunnen omschakelen naar het werknemersstatuut. Dat maken Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Opgroeien bekend. Met dat statuut zijn onthaalouders voor hun inkomen niet meer afhankelijk van het aantal kinderen dat ze opvangen, maar krijgen ze de zekerheid van een vast maandelijks loon.

4 x meer tong in de Ierse Zee voor onze Belgische vissers vanaf 1 juli, ook de onderhandelingen voor de visquota voor 2025 opgestart

Het is bevestigd. Er is een akkoord tussen de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk zodat onze Belgische vissers vanaf juli 4 keer meer dan tong mogen vangen in de Ierse Zee. Uit een nieuw wetenschappelijk rapport, dat onlangs is verschenen, blijkt dat het tongbestand in de Ierse Zee in opmerkelijk betere toestand dan eerst werd aangenomen. Op vraag van minister Crevits hebben de resultaten van de studie al een tastbaar gevolg voor het visquotum voor dit jaar. Tijdens deze raad bespraken de lidstaten het voortgangsrapport van de Commissie dat stelde dat meer bestanden zich op duurzaam niveau bevinden. De ministers startten ook de gesprekken voor de vangstmogelijkheden in 2025.

Meer dan 1300 extra inkomensgerelateerde kinderopvangplaatsen in Gent, Antwerpen en Brussel.

Er komen in totaal 1300 extra inkomensgerelateerde plaatsen verdeeld over Gent, Antwerpen en Brussel. Het gaat om plaatsen die vallen onder de hoogste subsidiecategorie en waar ouders volgens hun inkomen betalen. In totaal kent minister Crevits zo’n 9,7 miljoen euro toe. Het gaat zowel om nieuwe plaatsen, als de omschakeling van bestaande plaatsen naar de subsidie inkomenstarief. In Brussel zijn er 409 nieuwe plaatsen toegekend, 66 kunnen omschakelen. In Antwerpen en Gent investeren ook de steden zelf mee in de uitbreiding van kinderopvang. Zo komen er in Antwerpen in totaal 181 nieuwe plaatsen, 449 kunnen omschakelen. Voor Gent gaat het om 201 nieuwe plaatsen. Daarnaast zijn er ook bijkomende subsidies om dringende opvangplaatsen te voorzien.