Minister Crevits lanceert tweede wetenschappelijke COVID oproep: worden mensen in armoede harder getroffen door COVID?

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Vlaanderen heeft toponderzoekers die ook nu in de strijd tegen het coronavirus hoge toppen scheren. In een eerste oproep van Vlaams minister van Innovatie en Wetenschap Hilde Crevits voor onderzoek rond COVID-19 werden 9 projecten geselecteerd zoals onderzoek naar antistoffen, een mobiele app en verschillende behandelingen. Die onderzoeken lopen nu volop. In een nieuwe oproep wil minister Crevits meer de focus leggen op de sociale gevolgen van de coronacrisis. Worden mensen in armoede meer getroffen? Welke bevolkingsgroepen ondervinden de grootste gevolgen? Wat zijn de economische gevolgen van een lockdown? Niet alleen medisch onderzoek dus, maar ook op het vlak van welzijn, psychologie en economie.

Vlaanderen heeft in de coronacrisis een reputatie hoog te houden op het vlak van onderzoek en innovatie en wil dan ook snel schakelen. Een maand geleden zijn er 9 wetenschappelijke projecten gestart met de focus op de klinische en de epidemiologische aspecten van de pandemie. Maar het is nu al duidelijk dat corona op langere termijn ook effecten zal hebben op het persoonlijk welbevinden, het sociale en economische weefsel, het onderwijs enz.

Daarom lanceert Vlaams minister van Innovatie en Wetenschap Hilde Crevits vandaag een tweede wetenschappelijke oproep. Deze keer met een bredere benadering. De focus ligt meer op projecten met een maatschappelijke inslag. Zo kunnen ook sociale, economische, psychologische aspecten van de crisis aan bod komen. Denk aan onderzoek over welzijn en armoede, over het motiveren van mensen om de regels rond social distancing te respecteren of het dragen van mondmaskers. Ook onderzoek over de economische impact van bepaald menselijk gedrag tijdens dergelijke crisissen komt in aanmerking. Al deze wetenschapsgebieden kunnen maatschappelijk erg relevante resultaten opleveren voor de beheersing van deze crisis.

Net zoals voor de eerste oproep, zal minister Crevits ook voor deze oproep 2,5 miljoen euro vrijmaken. Opnieuw zal het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek minstens 10 projecten selecteren. Die zullen na de zomer kunnen starten.

“Tijdens een crisis als deze hebben we geen tijd te verliezen. Het is van groot belang dat er snel en efficiënt antwoorden worden gevonden op bepaalde wetenschappelijke vragen. Het FWO heeft dan ook in een ongezien tempo beide oproepen uitgewerkt en daar mogen we fier op zijn”, besluit FWO-voorzitter Willy Verstraete.

“Wetenschap, onderzoek en innovatie zijn Vlaamse paradepaardjes en zijn in deze tijden essentieel om het coronavirus te bestrijden. We kijken allemaal in de eerste plaats uit naar medische oplossingen. Maar we mogen ook de sociale en de economische gevolgen voor de mensen niet uit het oog verliezen. Wat zijn de gevolgen van een lockdown op onze economie, welke mensen ondervinden meer of net minder gevolgen van deze crisis, wat is de impact op armoede en (on)gelijkheid, hoe kan het gedrag tijdens de crisis ook de komende maanden een invloed hebben? Onze wetenschappers krijgen de kans om daar nu onderzoek over te verrichten”, zegt Vlaams minister van Innovatie en Wetenschap Hilde Crevits.

Nieuws

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderdagverblijf het Hummelhof, afdeling van de Hummeltjes vzw, in Sint-Truiden

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van 680.000 euro voor een nieuwbouw van het kinderdagverblijf het Hummelhof in het kader van het project Buur & Berg in Sint-Truiden. Het kinderdagverblijf is nu gevestigd in de Rummenweg maar moet de site op termijn verlaten. De verhuurder, het Sint-Trudoziekenhuis, heeft op termijn andere plannen met de lokalen.

Nog eens 240 onthaalouders krijgen werknemersstatuut

240 VTE onthaalouders kunnen omschakelen naar het werknemersstatuut. Dat maken Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Opgroeien bekend. Met dat statuut zijn onthaalouders voor hun inkomen niet meer afhankelijk van het aantal kinderen dat ze opvangen, maar krijgen ze de zekerheid van een vast maandelijks loon.

4 x meer tong in de Ierse Zee voor onze Belgische vissers vanaf 1 juli, ook de onderhandelingen voor de visquota voor 2025 opgestart

Het is bevestigd. Er is een akkoord tussen de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk zodat onze Belgische vissers vanaf juli 4 keer meer dan tong mogen vangen in de Ierse Zee. Uit een nieuw wetenschappelijk rapport, dat onlangs is verschenen, blijkt dat het tongbestand in de Ierse Zee in opmerkelijk betere toestand dan eerst werd aangenomen. Op vraag van minister Crevits hebben de resultaten van de studie al een tastbaar gevolg voor het visquotum voor dit jaar. Tijdens deze raad bespraken de lidstaten het voortgangsrapport van de Commissie dat stelde dat meer bestanden zich op duurzaam niveau bevinden. De ministers startten ook de gesprekken voor de vangstmogelijkheden in 2025.