minister Crevits publiceert richtlijn voor vervoer met dienstencheques en past terugbetalingsregeling voor dienstencheques aan

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits voert een aantal administratieve vereenvoudigingen door aan het dienstencheque-systeem. Zo komt er onder andere een versoepelde regeling voor de terugbetaling van dienstencheques van overleden gebruikers. De terugbetalingsregeling wordt ook aangepast aan het fiscaal voordeel dat verlaagd werd van 30% naar 20%. Daarnaast wordt ook een officiële richtlijn uitgeschreven voor het gebruik van dienstencheques voor het mindermobielenvervoer. Voor het vervoeren van minder mobiele personen, kan met dienstencheques betaald worden maar tot op vandaag was er voor de ondernemingen echter geen eenduidige richtlijn beschikbaar over de juiste werkwijze. Daar wordt nu gehoor aan gegeven met de officiële richtlijn.

Aanpassing terugbetalingsregeling

Tot hiertoe was de terugbetaling van de dienstencheques aan de erfgenamen van een overleden persoon slechts mogelijk zolang de cheques niet vervallen waren. Dat had tot gevolg dat de waarde van de dienstencheques verloren ging, omdat het wel even duurt voor de erfenis geregeld is. De wijziging legt vast dat erfgenamen van een overleden gebruiker de terugbetaling van de dienstencheques die geldig waren op het moment van het overlijden kunnen aanvragen, ook als de geldigheidsduur van de cheques verstreken is op het moment van de aanvraag.

De wijziging aan de terugbetalingsregeling wordt ook aangepast aan het fiscaal voordeel. Op de aankoop van de dienstencheques wordt een fiscaal voordeel toegepast. Dit bedrag bedroeg 30% tot 2019. Sinds 1 januari 2020 geldt echter een fiscaal voordeel van 20% op de aangekochte dienstencheques. Het fiscaal voordeel wordt altijd toegepast op basis van het aantal aangekochte dienstencheques in een jaar. Maar een gebruiker kan ook dienstencheques laten terugbetalen. Als de gebruiker dit doet in het jaar dat volgt op het jaar van de aankoop, heeft hij of zij op deze cheque al genoten van het belastingvoordeel. Dit voordeel dient dan ook afgehouden te worden bij de terugbetaling. Omdat dit voordeel is gedaald met 10%, stijgt de terugbetaalwaarde nu van 70% naar 80%. 

Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits: “De Vlaamse regering heeft beslist een aantal aanpassingen door te voeren in de terugbetalingsregeling van dienstencheques. De wijzigingen aan de terugbetalingsregeling moeten vooral een verschil maken voor de familie of erfgenamen van overleden gebruikers van dienstencheques. De nabestaanden zullen nu ook de dienstencheques kunnen laten terugbetalen ook als ze al zijn vervallen. Daarnaast passen we de terugbetalingsregeling ook aan aan het fiscaal voordeel dat verlaagd werd van 30% naar 20%.” 

Vervoer met dienstencheques

Wie dienstencheques zegt, denkt daarbij snel aan de sector van de huishoudhulpen of aan de strijkcentrales. Minder gekend is het vervoer van minder mobiele personen waarvoor men ook met dienstencheques kan betalen. Het mindermobielenvervoer is het kleinere broertje in de dienstenchequefamilie maar is toch goed voor zo’n 180.000 gepresteerde uren per jaar. Dankzij de dienstencheques kunnen lokale besturen en andere sociale organisaties betaalbaar vervoer aanbieden aan minder mobiele personen. Zo zijn bijvoorbeeld gasten en bewoners van dagverzorgingscentra en woonzorgcentra een belangrijke doelgroep.  

In tegenstelling tot de andere dienstenchequeactiviteiten waarbij 1 uur prestatie van een dienstenchequewerknemer gelijk is aan 1 cheque van 1 gebruiker, is dat voor het mindermobielenvervoer minder duidelijk. Er worden verschillende personen tegelijk gevoerd, het traject duur niet exact 1 uur, er zijn zowel chauffeurs als begeleiders aan het werk, … Om de regels te verduidelijken en praktisch toepasbaar te maken voor de vervoersector, heeft Vlaams minister Hilde Crevits de opdracht gegeven een officiële richtlijn uit te schrijven zodat de reglementering overal op een correcte manier kan worden toegepast. Bij het organiseren en plannen van het vervoer komt er namelijk heel wat kijken. Niet alleen moeten de ondernemingen rekening houden met de noden en wensen van hun passagiers, de reglementering rond de dienstencheques moet ook correct worden toegepast.  

De richtlijn verduidelijkt onder andere hoe de registratie van de prestatie moet gebeuren, wat onder vervoersactiviteiten en mensen met beperkte mobiliteit moet worden verstaan en aan welke voorwaarden het voertuig moet voldoen. De richtlijn zal beschikbaar zijn op de website www.vlaanderen.be/vlaamse-dienstencheques en zal ook via een nieuwsbrief van Sodexo verspreid worden onder de erkende ondernemingen.  

Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits: “ Het mindermobielenvervoer via het systeem van de dienstencheques is niet alleen belangrijk voor werkgelegenheid, het is voor veel mensen die minder mobiel zijn vaak de oplossing om zich toch te kunnen verplaatsen op een betaalbare en veilige manier. Maar de moeilijke toepassing van de regelgeving was voor de bedrijven vaak een groot probleem waardoor ze boetes of terugvorderingen riskeerden. Om deze specifieke sector zo goed mogelijk te ondersteunen, is een nieuwe richtlijn opgesteld zodat de regels duidelijk zijn en de bedrijven zich kunnen focussen op het veilig vervoer van hun klanten.”  

Nieuws

Meer informatie over voorzieningen: nieuwe website biedt voor het eerst platform voor gebruikerservaringen

Hoe ervaar jij de zorg, ondersteuning en dienstverlening in het woonzorgcentrum, de kinderopvang, jeugdhulporganisatie of voorziening voor personen met een handicap? Voor het eerst zullen  ervaringen en feedback online gedeeld kunnen worden op een nieuwe, onafhankelijke website waarderingsplatform.be. Specifiek voor woonzorgcentra komen er daarnaast op de website van de Sociale Kaart meer basisgegevens online beschikbaar over het aantal plaatsen, de bewoners, de dagprijs en de opvolging door de overheid. Vlaams minister Hilde Crevits wil hiermee meer transparantie bieden over het erkende zorgaanbod in Vlaanderen en de burger gemakkelijk online informatie laten terugvinden die kan helpen bij hun zorgkeuzes

Minister Crevits sluit niet-erkende voorzieningen van Serving You in Bredene

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist om het niet-erkende woonzorgcentrum en psychiatrisch verzorgingstehuis Serving You in Bredene definitief te sluiten. De bewoners die er momenteel nog verblijven, zullen worden begeleid naar een oplossing die voldoet aan hun noden. Er zal hiervoor nauw samengewerkt worden met de gemeente Bredene. Burgemeester Steve Vandenberghe reageert tevreden

Nieuwe OverKop-huizen in Roeselare, Tielt, Izegem, Eeklo, Zelzate, Tongeren, Bilzen en Grimbergen

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits heeft beslist om 8 nieuwe OverKop-huizen te erkennen in Vlaanderen. Het gaat om Roeselare, Tielt en Izegem in West-Vlaanderen. Eeklo en Zelzate in Oost-Vlaanderen. Tongeren en Bilzen in Limburg, en het Vlaams-Brabantse Grimbergen. Daarmee telt Vlaanderen straks 69 OverKop-huizen, 5 jaar geleden waren dat er nog maar 5. Jongeren kunnen er spontaan terecht voor allerhande activiteiten, maar vinden er ook een luisterend oor of gepaste hulp wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen. Het gaat om extra investering van zo’n 572.000 euro.