minister Crevits publiceert richtlijn voor vervoer met dienstencheques en past terugbetalingsregeling voor dienstencheques aan

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits voert een aantal administratieve vereenvoudigingen door aan het dienstencheque-systeem. Zo komt er onder andere een versoepelde regeling voor de terugbetaling van dienstencheques van overleden gebruikers. De terugbetalingsregeling wordt ook aangepast aan het fiscaal voordeel dat verlaagd werd van 30% naar 20%. Daarnaast wordt ook een officiële richtlijn uitgeschreven voor het gebruik van dienstencheques voor het mindermobielenvervoer. Voor het vervoeren van minder mobiele personen, kan met dienstencheques betaald worden maar tot op vandaag was er voor de ondernemingen echter geen eenduidige richtlijn beschikbaar over de juiste werkwijze. Daar wordt nu gehoor aan gegeven met de officiële richtlijn.

Aanpassing terugbetalingsregeling

Tot hiertoe was de terugbetaling van de dienstencheques aan de erfgenamen van een overleden persoon slechts mogelijk zolang de cheques niet vervallen waren. Dat had tot gevolg dat de waarde van de dienstencheques verloren ging, omdat het wel even duurt voor de erfenis geregeld is. De wijziging legt vast dat erfgenamen van een overleden gebruiker de terugbetaling van de dienstencheques die geldig waren op het moment van het overlijden kunnen aanvragen, ook als de geldigheidsduur van de cheques verstreken is op het moment van de aanvraag.

De wijziging aan de terugbetalingsregeling wordt ook aangepast aan het fiscaal voordeel. Op de aankoop van de dienstencheques wordt een fiscaal voordeel toegepast. Dit bedrag bedroeg 30% tot 2019. Sinds 1 januari 2020 geldt echter een fiscaal voordeel van 20% op de aangekochte dienstencheques. Het fiscaal voordeel wordt altijd toegepast op basis van het aantal aangekochte dienstencheques in een jaar. Maar een gebruiker kan ook dienstencheques laten terugbetalen. Als de gebruiker dit doet in het jaar dat volgt op het jaar van de aankoop, heeft hij of zij op deze cheque al genoten van het belastingvoordeel. Dit voordeel dient dan ook afgehouden te worden bij de terugbetaling. Omdat dit voordeel is gedaald met 10%, stijgt de terugbetaalwaarde nu van 70% naar 80%. 

Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits: “De Vlaamse regering heeft beslist een aantal aanpassingen door te voeren in de terugbetalingsregeling van dienstencheques. De wijzigingen aan de terugbetalingsregeling moeten vooral een verschil maken voor de familie of erfgenamen van overleden gebruikers van dienstencheques. De nabestaanden zullen nu ook de dienstencheques kunnen laten terugbetalen ook als ze al zijn vervallen. Daarnaast passen we de terugbetalingsregeling ook aan aan het fiscaal voordeel dat verlaagd werd van 30% naar 20%.” 

Vervoer met dienstencheques

Wie dienstencheques zegt, denkt daarbij snel aan de sector van de huishoudhulpen of aan de strijkcentrales. Minder gekend is het vervoer van minder mobiele personen waarvoor men ook met dienstencheques kan betalen. Het mindermobielenvervoer is het kleinere broertje in de dienstenchequefamilie maar is toch goed voor zo’n 180.000 gepresteerde uren per jaar. Dankzij de dienstencheques kunnen lokale besturen en andere sociale organisaties betaalbaar vervoer aanbieden aan minder mobiele personen. Zo zijn bijvoorbeeld gasten en bewoners van dagverzorgingscentra en woonzorgcentra een belangrijke doelgroep.  

In tegenstelling tot de andere dienstenchequeactiviteiten waarbij 1 uur prestatie van een dienstenchequewerknemer gelijk is aan 1 cheque van 1 gebruiker, is dat voor het mindermobielenvervoer minder duidelijk. Er worden verschillende personen tegelijk gevoerd, het traject duur niet exact 1 uur, er zijn zowel chauffeurs als begeleiders aan het werk, … Om de regels te verduidelijken en praktisch toepasbaar te maken voor de vervoersector, heeft Vlaams minister Hilde Crevits de opdracht gegeven een officiële richtlijn uit te schrijven zodat de reglementering overal op een correcte manier kan worden toegepast. Bij het organiseren en plannen van het vervoer komt er namelijk heel wat kijken. Niet alleen moeten de ondernemingen rekening houden met de noden en wensen van hun passagiers, de reglementering rond de dienstencheques moet ook correct worden toegepast.  

De richtlijn verduidelijkt onder andere hoe de registratie van de prestatie moet gebeuren, wat onder vervoersactiviteiten en mensen met beperkte mobiliteit moet worden verstaan en aan welke voorwaarden het voertuig moet voldoen. De richtlijn zal beschikbaar zijn op de website www.vlaanderen.be/vlaamse-dienstencheques en zal ook via een nieuwsbrief van Sodexo verspreid worden onder de erkende ondernemingen.  

Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits: “ Het mindermobielenvervoer via het systeem van de dienstencheques is niet alleen belangrijk voor werkgelegenheid, het is voor veel mensen die minder mobiel zijn vaak de oplossing om zich toch te kunnen verplaatsen op een betaalbare en veilige manier. Maar de moeilijke toepassing van de regelgeving was voor de bedrijven vaak een groot probleem waardoor ze boetes of terugvorderingen riskeerden. Om deze specifieke sector zo goed mogelijk te ondersteunen, is een nieuwe richtlijn opgesteld zodat de regels duidelijk zijn en de bedrijven zich kunnen focussen op het veilig vervoer van hun klanten.”  

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.