Minister Crevits trapt Week van de Zorg af met oproep: kies zorg, studeer zorg, maak het verschil!

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits trapt de Week van de Zorg af met een oproep om te kiezen voor de zorg. Dat heeft ze gezegd bij de kick-off van de Week van de Zorg in revalidatieziekenhuis Inkendaal in Sint-Pieters-Leeuw. “We zitten volop in de periode dat leerlingen nu hun keuze beginnen te maken wat ze gaan studeren”, vertelt minister Crevits. “Ik hoop oprecht dat ze, bijvoorbeeld door deel te nemen aan de verschillende activiteiten tijdens deze week, geïnspireerd zullen geraken om te kiezen voor zorg en welzijn. Kiezen voor een job in zorg en welzijn is kiezen voor werkzekerheid en kiezen voor een job waar je enorm veel voldoening uit kan halen. Het is zoveel meer dan een job, het is een engagement.”

Deze oproep blijft nodig. Tijdens en na de COVID-periode zagen we nog een stijging van de inschrijvingen in zorgopleidingen, maar intussen is de kentering ingezet. Dat terwijl er momenteel zo’n 7000 vacatures openstaan in de sector. In 2020 bijvoorbeeld, schreven 8.065 studenten zich in voor de bachelor verpleegkunde, waarna dat in 2021 nog steeg naar 8.227 studenten. In 2022 volgde een daling naar 7.785 studenten. Ook in de opleiding HBO5 verpleegkunde zagen we in 2020-2021 een stijging met meer dan 10% inschrijvingen waarna er in 2021-2022 opnieuw een daling volgde met -8,1%.

Tijdens de Week van de Zorg wordt een Zorg-Tinder georganiseerd waarbij scholieren van de derde graad van het secundair onderwijs kennismaken met de sector. De focus ligt op scholieren van 17 en 18 jaar uit alle richtingen: van beroepsonderwijs tot algemeen secundair onderwijs. Een 450 leerlingen, zo’n 100-tal secundaire scholen doen mee. “Het is een unieke kans voor de leerlingen om de sector van dichtbij te leren kennen”, vindt minister Crevits. “Hopelijk kiezen ze voor een zorg- of welzijnsopleiding!”

De voorbije maanden investeerde de Vlaamse Regering ook in maatregelen om de zij-instroom in de sector te vergroten. Om extra personeel aan te trekken werd voor de zomer een kaderakkoord gesloten met de sociale partners om 3.300 mensen via zij-instroom naar de sector te trekken. Het gaat over 3.300 mensen die nog niet over de juiste kwalificaties beschikken, die via kortlopende opleidingen onmiddellijk aan de slag kunnen op de werkvloer. Ze kunnen het huidige personeel dus meteen helpen én tegelijk worden ze opgeleid.

Vlaams minister Hilde Crevits: “We zetten intussen alle mogelijke middelen in om die instroom naar de zorg te vergroten. In januari lanceerden we samen met de werknemers- en werkgeversorganisaties bijvoorbeeld nog onze nieuwe grote brandingscampagne ‘care-er’ met als doel een eerlijk beeld van de sector te schetsen en vooral mensen warm te maken voor zorg en welzijn.”

 

Meer informatie over Dag van de Zorg kan u terugvinden via de website: www.dagvandezorg.be

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.