Minister Crevits trekt ruim 1,3 miljoen euro uit voor het Vlaams Patiëntenplatform

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits voorziet voor dit jaar ruim 1,3 miljoen euro voor het Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform vertegenwoordigt meer dan 115 patiëntenverenigingen om aan een betere levenskwaliteit van mensen met een chronische aandoening te bouwen. Samen met al hun leden geeft het Vlaams Patiëntenplatform een stem aan chronische patiënten en beschikken ze over veel informatie over  het leven met een chronische ziekte. Het Vlaams Patiëntenplatform formuleerde ook 5 toekomstbeelden met 2030 als horizon. Het uitgetrokken bedrag moet helpen om deze toekomstvisie voluit te realiseren.

Ruim 1 op de 10 Vlamingen heeft te kampen met een chronische aandoening. Het Vlaams Patiëntenplatform is een belangrijke partner voor een zorg- en welzijnsbeleid waar de patiënt centraal staat. Het platform geeft personen met een chronische ziekte een stem en streeft ernaar om de levenskwaliteit van die patiënten en hun omgeving te verbeteren. Daarbij kijken ze – en dat is belangrijk - ook naar de toekomst. Want de stem van personen met een zorg- en ondersteuningsnood moet in de toekomst een nog belangrijker plaats krijgen in onze gezondheidszorg. De patiënt moet de kans krijgen om de regie van de zorg en ondersteuning nog meer zelf in handen te  nemen. – Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits  

Het Vlaams Patiëntenplatform brengt patiëntenverenigingen samen rond gemeenschappelijke belangen van chronische patiënten zoals bijvoorbeeld algemene zorgnoden en knelpunten. Het platform helpt dan om deze aan te kaarten en om mogelijke oplossingen te bedenken. Op die manier willen ze op een constructieve wijze de belangen van mensen met een chronische ziekte verdedigen. Ze zijn ook een essentiële partner om patiëntenrechten breder bekend te maken en meer te laten gelden. Daarnaast biedt het platform de mogelijkheid om patiënten met elkaar in dialoog te laten gaan, om ervaringen uit te wisselen en wordt er nuttige en relevante informatie verzameld.

Toekomstvisie

Het Vlaams Patiëntenplatform stelde ook 5 doelstellingen op die bijdragen aan het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen met een chronische ziekte. Die 5 doelstellingen vormen eveneens de toekomstvisie van het patiëntenplatform. Het is dan ook om deze toekomstvisie te realiseren dat Vlaams minister Crevits meer dan 1,3 miljoen euro toekent aan het Vlaams Patiëntenplatform.

De volgende doelstellingen wil het platform, samen met de patiëntenverenigingen, tegen 2030 waarmaken:

  1. Als de patiënt dat wenst, neemt die de eigen zorg in handen.
  2. De patiënt krijgt de best mogelijke zorg op de best mogelijke plaats.
  3. Zorg is toegankelijk en betaalbaar.
  4. In persoonlijke zorg gaat de kwaliteit van leven en professionele expertise hand in hand.
  5. Handvaten op vlak van patiëntenparticipatie en lotgenotencontact zitten vervat in de persoonlijke zorg en in het gezondheids- en welzijnsbeleid.

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.