Minister Crevits trekt ruim 1,3 miljoen euro uit voor het Vlaams Patiëntenplatform

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits voorziet voor dit jaar ruim 1,3 miljoen euro voor het Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform vertegenwoordigt meer dan 115 patiëntenverenigingen om aan een betere levenskwaliteit van mensen met een chronische aandoening te bouwen. Samen met al hun leden geeft het Vlaams Patiëntenplatform een stem aan chronische patiënten en beschikken ze over veel informatie over  het leven met een chronische ziekte. Het Vlaams Patiëntenplatform formuleerde ook 5 toekomstbeelden met 2030 als horizon. Het uitgetrokken bedrag moet helpen om deze toekomstvisie voluit te realiseren.

Ruim 1 op de 10 Vlamingen heeft te kampen met een chronische aandoening. Het Vlaams Patiëntenplatform is een belangrijke partner voor een zorg- en welzijnsbeleid waar de patiënt centraal staat. Het platform geeft personen met een chronische ziekte een stem en streeft ernaar om de levenskwaliteit van die patiënten en hun omgeving te verbeteren. Daarbij kijken ze – en dat is belangrijk - ook naar de toekomst. Want de stem van personen met een zorg- en ondersteuningsnood moet in de toekomst een nog belangrijker plaats krijgen in onze gezondheidszorg. De patiënt moet de kans krijgen om de regie van de zorg en ondersteuning nog meer zelf in handen te  nemen. – Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits  

Het Vlaams Patiëntenplatform brengt patiëntenverenigingen samen rond gemeenschappelijke belangen van chronische patiënten zoals bijvoorbeeld algemene zorgnoden en knelpunten. Het platform helpt dan om deze aan te kaarten en om mogelijke oplossingen te bedenken. Op die manier willen ze op een constructieve wijze de belangen van mensen met een chronische ziekte verdedigen. Ze zijn ook een essentiële partner om patiëntenrechten breder bekend te maken en meer te laten gelden. Daarnaast biedt het platform de mogelijkheid om patiënten met elkaar in dialoog te laten gaan, om ervaringen uit te wisselen en wordt er nuttige en relevante informatie verzameld.

Toekomstvisie

Het Vlaams Patiëntenplatform stelde ook 5 doelstellingen op die bijdragen aan het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen met een chronische ziekte. Die 5 doelstellingen vormen eveneens de toekomstvisie van het patiëntenplatform. Het is dan ook om deze toekomstvisie te realiseren dat Vlaams minister Crevits meer dan 1,3 miljoen euro toekent aan het Vlaams Patiëntenplatform.

De volgende doelstellingen wil het platform, samen met de patiëntenverenigingen, tegen 2030 waarmaken:

  1. Als de patiënt dat wenst, neemt die de eigen zorg in handen.
  2. De patiënt krijgt de best mogelijke zorg op de best mogelijke plaats.
  3. Zorg is toegankelijk en betaalbaar.
  4. In persoonlijke zorg gaat de kwaliteit van leven en professionele expertise hand in hand.
  5. Handvaten op vlak van patiëntenparticipatie en lotgenotencontact zitten vervat in de persoonlijke zorg en in het gezondheids- en welzijnsbeleid.

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.