Minister Crevits trekt vanaf 1 april bijna 7.000 euro voor begeleiding van zij-instromers

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Tijdens de Dag Van de Zorg bieden 200 instellingen en organisaties een unieke kijk achter de schermen. Minister Crevits erkent dat de zoektocht om vacatures in te vullen uitdagend is, maar is tevreden dat de interesse van zij-instromers toeneemt. Vanaf 1 april trekt ze 7.000 euro per traject uit om mensen via zij-instroom te begeleiden naar een job in de zorg.

“Bij de aftrap van de Week van de Zorg gaf Sarah mij de perfecte motivatie om als zij-instromer te starten in de zorg. Ze wilde meer betekenen voor haar patiënten. Dat is de reden waarom ik mensen wil oproepen om te kiezen voor de zorg. Met meer dan 7.000 vacatures in zorg en welzijn zullen we moeten blijven zoeken naar de juiste mensen met een hart voor elke persoon die zorg vraagt. Daarom trek ik bijna 7.000 euro uit voor begeleidingstrajecten van zij-instromers op de werkvloer. Ook de campagne Care-er brengt al een eerste positieve vibe met zich mee.” – Hilde Crevits

Nieuwe trajecten vanaf 1 april

Om extra personeel aan te trekken voor de sector werd vorig jaar een kaderakkoord gesloten met de sociale partners om 3.300 mensen via zij-instroom naar de sector te trekken. Het gaat over mensen die nog niet over de juiste kwalificaties beschikken, die onmiddellijk aan de slag kunnen op de werkvloer en dus al een contract en een loon ontvangen, op voorwaarde ze een kwalificerend opleidingstraject volgen. Ze kunnen het huidige personeel dus meteen helpen, én tegelijk worden ze opgeleid, begeleid en ondersteund. Het doel is  het behalen van een kwalificatie, zodat ze structureel aan de slag kunnen in een knelpuntfunctie in de zorg- en welzijnssectoren.

Voor elk van de 3.300 mensen voorziet minister Crevits bijna 7.000 euro per traject zodat de werkgever de gepaste coaching en begeleiding kan voorzien op de werkvloer. Vanaf 1 april gaan deze trajecten van start. De sociale partners leggen nu de laatste hand aan de loon- en arbeidsvoorwaarden. 

Kandidaten kunnen rechtstreeks terecht bij de werkgevers. Er zal ook op care-er.be en de website van VDAB een overzicht komen van de vacatures. De focus ligt op kortdurende opleidingen voor knelpuntberoepen in de zorg- en welzijnssector: verzorgende, zorgkundige, persoonsbegeleider, kinderbegeleider, logistiek medewerker zorg.

#kiesvoor

Sinds enkele jaren kunnen zij-instromers ook via de #kiesvoor-trajecten een betaalde opleiding starten terwijl ze in dienst zijn bij een werkgever uit de zorgsector. Ze kruipen eerst voltijds achter de schoolbanken en voeren de stages uit bij hun (toekomstige) werkgever, daarna kunnen ze daar aan de slag gaan. Naast de trajecten tot zorgkundige zijn er sinds vorig najaar ook nieuwe trajecten voor begeleider in de kinderopvang (#kiesvoorkinderbegeleider) en voor de jeugdhulp en sector voor personen met een handicap (#kiesvoorpersoonsbegeleider). In het najaar van 2022 schreven 104 geïnteresseerden zich in voor de nieuwe trajecten. Het aantal inschrijvingen voor de volgende ronde staat momenteel op 148 en lopen nog tot eind maart 2023. De toenemende interesse in de trajecten voor kinderopvang, jeugdhulp en personen met een handicap is positief. Ook voor de trajecten als zorgkundige én verpleegkunde blijft de instroom groot. Minister Crevits hoopt dat dit anderen zal overtuigen om aan de slag te gaan in de sector.  

De campagne Career loopt intussen om mensen warm te maken voor een job in zorg en welzijn. Bijna 500 mensen vulden al een formulier in om hen op weg te helpen naar een opleiding of job. Dit toont aan dat werk maken van positieve beeldvorming, van mensen laagdrempelig toe leiden naar (zorg)opleidingen werkt.

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.