Minister Crevits zet eerste stap om maximale schooltoeslag voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen te verminderen

Publicatiedatum

Tags

Opgroeien

Deel dit artikel

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits heeft een voorontwerp klaar voor de wijziging van de schooltoeslag voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) die vandaag in een voorziening worden begeleid, krijgen vanaf volgend schooljaar niet meer automatisch het maximale bedrag. Tot vandaag kregen deze jongeren het hoogste bedrag (3.300 euro) omdat ze geen ouders hadden die voor hen kunnen zorgen. De regelgeving hield er geen rekening mee dat voorzieningen waar zij verblijven ook mee instaan voor schoolkosten. Het Groeipakketdecreet wordt daarom aangepast.

“Het uitgangspunt van het Groeipakket is dat we alle kinderen en jongeren willen ondersteunen om kansrijk op te groeien. Dat geldt ook voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen, die hier een toekomst moeten uitbouwen. We hebben er als samenleving ook alle belang bij dat dit met een goede ondersteuning en begeleiding gebeurt. Door zowel het maximale bedrag te verlagen, verkleinen we de verleiding om het geld te gebruiken voor praktijken van afpersing of mensenhandel. De nieuwe bedragen zullen voor wie dat nodig heeft nog altijd voldoende zijn om, in overleg met voogden en voorzieningen en in combinatie met goede afspraken over de besteding ervan, de jongeren te ondersteunen in hun ontwikkeling en voor een actieve participatie aan onze samenleving.” – Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits 

De hoogte van het bedrag van de schooltoeslag wordt bepaald op basis van de inkomsten van het gezin. Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die niet in een gezin verblijven, vallen vandaag automatisch onder de categorieën ‘zelfstandige leerling’ of ‘alleenstaande leerling’. Daardoor hebben zij automatisch recht op de hoogste bedragen van de schooltoeslag.

Dit schooljaar kwamen NBMV in aanmerking voor een schooltoeslag van 3387 euro. Vanaf volgend schooljaar zal een niet-begeleide minderjarige leerling die voltijds ingeschreven is in het secundair onderwijs en voldoende aanwezig is in de lessen nog maximaal 977 euro schooltoeslag krijgen. In de 3e graad kan dat voor sommige richtingen nog maximaal 1173 euro zijn; in het stelsel leren en werken is dat 556 euro. Dat zijn maxima en of NBMV dit bedrag effectief krijgen hangt af van hun persoonlijke situatie, bijvoorbeeld of de jongeren in een pleeggezin of in een voorziening wordt opgevangen. Enkel NBMV die effectief alleen wonen, kunnen nog recht hebben op het hoogste bedrag. Het ontwerp gaat nu naar de Raad van State.

Om te voorkomen dat er druk komt om geld te gebruiken voor zaken waarvoor het niet bedoeld is (bv. vanuit mensensmokkelaars) onderzoekt minister Crevits ook of het systeem van de geblokkeerde rekening dat vandaag al bestaat bij Vlaamse voorzieningen jeugdhulp kan worden verplicht voor alle NBMV. Daarover is het overleg met de betrokken federale diensten, onder meer Fedasil en de dienst voogdij tussen de administraties nog lopende.

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.