Nieuw convenant voor duurzame visserij: van boord tot bord en lancering ‘Visserij Verduurzaamt’-erkenning

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister voor Visserij Hilde Crevits, de Rederscentrale, Natuurpunt, het ILVO, het Departement Landbouw en Visserij en de provincie West-Vlaanderen hebben in Oostende het nieuwe Vlaamse convenant voor duurzame visserij 2021-2025 “Op koers naar duurzaamheid” ondertekend.  De zes partners engageren zich om werk te maken van duurzame, kwalitatieve en verse lokale vis en dragen hiermee bij aan de doelstellingen van de Europese Green Deal. De ambities van het nieuwe convenant situeren zich op drie verschillende niveaus: beschermen van de natuurlijke en maatschappelijke omgeving, produceren en verwerken aan wal van de visvangst op zee, en consumeren en communiceren richting consument.

“Onze vissers staan in voor kwalitatieve vis van aan boord tot op ons bord. Samen met de partners hechten we een groot belang aan duurzaamheid. Duurzaamheid op het vlak van visvangst maar ook op vlak van goede omstandigheden en veiligheid voor de bemanning en het correct informeren van de consument. Met dit derde convenant, bewandelen we deze weg de volgende jaren verder.  Vissers en natuurbeschermers gaan in dialoog om de kennis over de ecosystemen op zee te verhogen. Vissers verzamelen data op zee voor wetenschappelijk onderzoek, waarna wetenschappers deze kunnen verwerken tot heldere aanbevelingen voor de vissers.  Zo kan onze Vlaamse visserij verder duurzaam evolueren en de consument verse vis garanderen die hoog scoort op vlak van kwaliteit mét respect voor het biologische milieu op zee.”  - Hilde Crevits  

Visserij verduurzaamt

Met de twee afgelopen convenanten werden al tal van innovatieve projecten opgezet zoals het project ‘Valduvis’. De consument kiest steeds bewuster voor duurzame voedingsproducten. Om hieraan te beantwoorden, werd in juni 2018 de ‘Visserij Verduurzaamt’-erkenning gelanceerd op de veilklok in alle Belgische veilingen.

Deze erkenning wordt toegekend aan rederijen die voldoende inspanningen leveren op vlak van duurzaamheid. Het is gebaseerd op objectieve en wetenschappelijk duurzaamheidscriteria door een onderzoeksteam van het ILVO.

Wegens grote interesse vanuit de handel werden verdere stappen gezet om het bestaande erkenningssysteem uit te breiden en eveneens op de markt te gebruiken. Het gaat hier zowel om de eerste aankoper, de verwerker, de loonwerker, de onderaannemer en andere tussenpersonen op de weg tussen eerste verkooppunt en consument. Indien zij volgens een audit voldoen aan alle bepalingen dan krijgen ook zij een certificaat voor één jaar. De eerste audits werden ondertussen met succes afgerond en de eerste certificaten werden dan ook aan de ‘Visserij Verduurzaamt’-erkende marktdeelnemers uitgereikt.

Geïnteresseerde marktdeelnemers kunnen zich via de vernieuwde ‘Visserij Verduurzaamt’-website (www.visserijverduurzaamt.be) aanmelden bij de Rederscentrale. Ook restaurants, cateraars of overheidsdiensten en bedrijven die vismaaltijden aanbieden kunnen zich aanmelden. Op de nieuwe website is er ook een overzicht terug te vinden van alle gecertificeerde marktdeelnemers en rederijen die de erkenning bezitten. Via ‘Lekker van bij ons’ helpt VLAM de consument om bewust en duurzaam te kiezen voor seizoensvis gevangen door onze vissers en wordt een variatie van recepten aangeboden (www.lekkervanbijons.be/vis).

Lancelot Blondeel – ILVO: "’Visserij Verduurzaamt’ geeft ons het kader om reders te begeleiden richting een betere duurzaamheidsscore en deze inspanningen kenbaar te maken via een markterkenning.” 

Sander Meyns - Rederscentrale: "Via ‘Visserij Verduurzaamt’ kunnen gecertificeerde handelaren de consument garanderen dat ze vis aanbieden afkomstig van vissersvaartuigen die voldoen aan de duurzaamheidsnormen. ”

Vlaams minister van Zeevisserij Hilde Crevits: “Vandaag ondertekenen we samen met verschillende partners voor de derde keer een maatschappelijk convenant voor een duurzame visserij. De vorige convenanten resulteerden in een duurzaamheidserkenning voor de inspanningen die onze vissers leveren.  Vandaag geven we het startschot om tot bij de consument te garanderen dat ‘Visserij Verduurzaamt’-vis afkomstig is van visvangst die alle duurzaamheidsnormen respecteert. De centrale boodschap van het convenant “Op koers naar duurzaamheid” 2021-2025 wordt deze keer visueel voorgesteld door een kompas. Een duidelijk signaal dat dit  convenant een stevig kompas is  en koers zeet richting een duurzame Vlaamse visserij.

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.