15 steden en gemeenten bekroond tot 'Energieambassadeur van Vlaanderen 2007'

15-10-2007

Tijdens de Maand van de Energie zet Vlaams minister Hilde Crevits vijftien steden en gemeenten in de bloemetjes die zich het afgelopen jaar bijzonder hebben ingespannen om het Vlaamse energiebeleid te versterken. Ze krijgen de titel van ‘Energieambassadeur van Vlaanderen 2007’. Minister Crevits wil hiermee ook andere Vlaamse gemeenten extra stimuleren om zich nog meer in te zetten voor een ondersteunend lokaal energiebeleid. 

Deze bekroning kadert in het Vlaamse Energierenovatieprogramma 2020. Tegen 2020 wil minister Crevits het energieverbruik van de gezinnen met 30% verminderen. Niet alleen gezinnen, verenigingen en bedrijven moeten een bijdrage leveren om het energieGEbruik te rationaliseren en het energieVERbruik te reduceren. Ook de overheden, zowel federale en regionale als lokale, moeten zich inspannen om de energie- en klimaatdoelstellingen te halen.  

De lokale besturen hebben een dubbele rol te spelen. Enerzijds zorgen zij zelf voor verplaatsingen, verlichting, verwarming en koeling. Anderzijds spelen zij een voorbeeldrol en een rol van initiator, stimulator, facilitator en communicator ten aanzien van de eigen burgers, buurten, bedrijven en verenigingen. 

De gemeenten die een bijzondere inspanningen hebben geleverd worden door minister Hilde Crevits in de spotlights gezet. Ze wil:

  • de meest verdienstelijke gemeenten als voorbeeld voor de andere gemeenten in the picture zetten;
  • de andere gemeenten aansporen om ook werk te maken van een energiezuinig en klimaatvriendelijk beleid.

Minister Crevits wijst op de belangrijke rol van de gemeenten: “Iedereen moet de ambitie nastreven om tegen 2020 ervoor te zorgen dat elk bestaand huis een geïsoleerd dak, isolerend glas en een verwarmingsketel met een hoog rendement heeft. De gemeenten spelen daarbij een grote ondersteunende rol. Hun actieve betrokkenheid is onmisbaar om de bevolking aan de slag te krijgen.” 

Per provincie werd een top drie samengesteld van best-scorende gemeenten. De volgende gemeenten zijn de nieuwe Vlaamse Energieambassadeurs voor 2007: 

provincie

eerste plaats

tweede plaats

derde plaats

Antwerpen

Boom

Rumst

Wommelgem

Limburg

Bilzen

Borgloon

Peer

Oost-Vlaanderen

Gent

Beveren

Sint-Niklaas

Vlaams-Brabant

Zoutleeuw

Lubbeek

Rotselaar

West-Vlaanderen

De Panne

Kortrijk

Lo-Reninge

Om na te gaan in welke mate de gemeenten het Vlaamse energiebeleid wisten te vertalen naar het lokale niveau, heeft het Vlaams Energieagentschap verschillende criteria afgetoetst:

-        Wie zet zich gedreven in voor de cluster energie van de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten en het Vlaamse Gewest?

-        Wie werkt mee aan de implementatie van de Vlaamse energieprestatieregelgeving voor nieuwbouw en woningen die grondig gerenoveerd worden?

-        Wie geeft haar inwoners een extra financiële stimulans voor de prioritaire energiebesparende maatregelen?

-        In welke mate gingen de inwoners al zelf aan de slag om het energiepeil van hun woning te verbeteren?

Vlaams minister Hilde Crevits wil met dit initiatief een extra impuls geven aan alle Vlaamse gemeenten om zich nog meer in te zetten voor een ondersteunend lokaal energiebeleid. “Energiebesparing is een taak van iedereen. Hoe meer gemeenten energie hoog op de agenda plaatsen en hoe meer eigenaars de kwaliteit van de woningen verbeteren, hoe beter we onze uitstoot van broeikasgassen en onze afhankelijkheid van het buitenland kunnen beperken. Deze twaalf ‘Energieambassadeurs’ doen een mooie duit in het zakje. Door hun inspanningen worden ook andere gemeenten aangespoord om zelf werk te maken van een energiezuinig en klimaatvriendelijk beleid”, aldus minister Crevits.

 

Persinfo: 

Cybelle-Royce Buyck

woordvoerster van Vlaams minister Hilde Crevits

0486 14 12 72

persdienst.crevits@vlaanderen.be