17 goedgekeurde projecten en nieuwe oproep van 6.4 miljoen euro voor opleidingen rond AI en CS

Vlaams minister van Werk, Economie en Innovatie Hilde Crevits heeft 17 projecten voor opleidingen in artificiële intelligentie goedgekeurd. Tegelijkertijd wordt ook een nieuwe oproep gelanceerd ter waarde van 6.4 miljoen euro om het opleidingsaanbod rond AI en CS in Vlaanderen een boost te geven. Daarbij gaat prioritair de aandacht naar KMO’s die tot 80.000 euro ter beschikking kunnen krijgen voor opleidingen in 21ste -eeuwse vaardigheden. Dat meldt minister Crevits naar aanleiding van de eerste bijeenkomst van de stuurgroep Artificiële Intelligentie.

Stuurgroep artificiële intelligentie

Artificiële Intelligentie is alomtegenwoordig en wordt in wetenschapskringen vergeleken met de stoommachine of de opkomst van elektriciteit in het verleden. Dat artificiële intelligentie onze wereld drastisch zal veranderen staat vast. Denk maar aan de vele concrete toepassingen zoals gepersonaliseerde gezondheidzorg, vernieuwde productieprocessen, verkeersoptimalisatie, …

Vlaanderen moet vooroplopen in de verdere ontwikkeling van artificiële intelligentie. Om het gebruik van artificiële intelligentie te verduurzamen en de vele kansen ervan optimaal te benutten werd in maart 2019 het beleidsplan Artificiële Intelligentie en het beleidsplan Cybersecurity door de Vlaamse regering aangenomen.

Om de werking en impact van die plannen te evalueren en bij te sturen werden ook stuurgroepen opgericht. Daarbij worden relevante bedrijven als klankbord betrokken en wordt het onderzoeksprogramma door internationale experts gebenchmarkt. Vandaag komt de stuurgroep Artificiële Intelligentie voor het eerst samen. Ze bestaat uit 12 vertegenwoordigers vanuit de academische wereld, bedrijven en sectoren. Het is de ambitie van de Vlaamse regering om op 3 jaar tijd ruim 100.000 Vlamingen een basiskennis over artificiële intelligentie mee te geven. De stuurgroep moet daartoe bijdragen.

 

17 projecten voor opleidingen artificiële intelligentie en cybersecurity goedgekeurd

Eind november heeft de Vlaamse regering beslist om samen met het Europees Sociaal Fonds 8.5 miljoen euro te investeren in opleidingen die onze ondernemingen klaarstomen voor de digitale toekomst. Want Vlaamse ondernemingen moeten voldoende gewapend zijn tegen de sterk veranderende vraag naar competenties die gepaard gaat met digitalisering. Daarom krijgen 17 projecten samen 2,8 miljoen euro. Die projecten hebben als doel een praktijkgericht opleidingsaanbod op te zetten voor ondernemingen over Artificiële Intelligentie en Cybersecurity. Door te investeren in deze opleidingen investeren we in duurzame loopbanen van Vlaamse medewerkers. Zo bereiden we ondernemingen voor op de uitdagingen die op hen afkomen vandaag en morgen.

Zo organiseert de Katholieke Hogeschool VIVES bijvoorbeeld een project waarbij AI-toepassingen ethisch en juridisch bekeken worden. AI heeft het potentieel om in de nabije toekomst een revolutie te ontketenen in de gezondheidszorg. Heel wat AI-systemen zijn gebaseerd op het verzamelen en analyseren van data. Daarbij is het vaak nog onduidelijk wat de juridische en ethische consequenties zijn. Daarom komt er nu een opleiding met als doel medewerkers in ziekenhuizen, van managers tot artsen en verpleegkundigen, de noodzakelijke kennis over artificiële intelligentie en de juridische context bij te brengen. De VUB komt dan weer met een opleiding waarbij gefocust wordt op de interactie tussen AI-technieken en de mens. Ze doen dat door middel van spelervaringen. Deelnemers komen tot inzichten die de aanvaarding van AI in hun bedrijfsomgeving zullen vergemakkelijken. 

Nieuwe oproep ‘opleidingen in bedrijven’

Er komt ook een nieuwe oproep ‘opleidingen in bedrijven’ waarbij medewerkers hun 21e -eeuwse vaardigheden kunnen aanscherpen, meer specifiek rond Artifiële intelligentie en Cybersecurity. De oproep is prioritair gericht aan KMO’s die maximum 80.000 euro kunnen krijgen om opleidingen te organiseren. Nieuw is dat ook leervormen zoals e-learning ondersteund zullen worden. Daarvoor is in totaal in 6,4 miljoen euro voorzien.

Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits: “Artificiële intelligentie biedt enorme mogelijkheden voor ons dagelijks leven, voor gezondheidszorg maar ook op de arbeidsmarkt. Met artificiële intelligentie en innovatie kunnen jobs versterkt worden en kunnen mensen ontlast worden van bepaalde zware routineuze taken. Maar vaak zijn mensen afwachtend of zelfs bang van artificiële intelligentie, schrik dat hun job zal verdwijnen. Daarom is er een Vlaams beleidsplan artificiële intelligentie. We willen mensen warm maken voor de toekomst en hen basiskennis rond artificiële intelligentie bij brengen. Een stuurgroep zal dat plan evalueren en bijsturen waar nodig. Daarnaast investeren we ook in opleidingen over artificiële intelligentie. 17 projecten werden goedgekeurd en er wordt een nieuwe oproep gelanceerd om bedrijven en hun medewerkers klaar te stomen met 21e-eeuwse vaardigheden.”

Minister Crevits maakte ook nog bekend dat ze van uit VLAIO een projectoproep lanceert voor ICON-projecten (Interdisciplinair Coöperatief Onderzoek) rond AI. Voor deze projecten waarbij bedrijven en kennisinstellingen samenwerken wordt er 5 miljoen euro vrijgemaakt.

Bijlage 1: overzicht leden stuurgroep

samenstelling-stuurgroep.docx

Bijlage 2: overzicht van de projecten

bijlage-bij-persbericht-ai-en-cs-projecten.docx