Er waren in december in Vlaanderen 181.792 werkzoekenden. Dat zijn er 16% minder dan in december 2020.  De daling doet zich vooral sterk voor bij werkzoekenden die minder dan een jaar werkloos zijn (-24%) en bij jongeren onder de 25 jaar (-22%).  De daling is iets hoger bij mannen dan vrouwen. De werkzoekendengraad ligt met 5,7% op het laatste niveau.

“2021 wordt globaal gekenmerkt door een daling van het aantal werkzoekenden. Dat is een belangrijk signaal. Veel vacatures raken nog maar moeilijk ingevuld. Uit de eerste signalen van het nieuwe jaar, horen we dat bedrijven dit jaar nog meer mensen willen aanwerven. Het is dus van groot belang dat we via onze tewerkstellings- en opleidingsmaatregelen een goeie en werkbare job vinden voor zoveel mogelijk werkzoekenden. ”– Vlaams minister van Werk Hilde Crevits

In december noteerde VDAB 181.792 werkzoekenden. Het gaat om een daling met 16% in vergelijking met december 2020. Die daling zien we in alle leeftijdscategorieën, ook in die categorieën waar de afstand tot de arbeidsmarkt het grootst is zoals langdurig werkzoekenden, kortgeschoolden (-14%), of mensen met een migratieachtergrond (-14). Ook al is de daling beperkter dan de algemene daling (-16%).

 

 

December 2021

Jaarverschil

Werkloosheidsduur

0 -1 jaar

78.904

-24%

1-2 jaar

33.740

-17%

+2 jaar

69.148

-2%

 

 

December 2021

Jaarverschil

Kortgeschoolden

79.843

-14%

Arbeidsbeperking

37.740

-9%

Migratieachtergrond  

57.136

-14%

Belangrijk is ook dat je een daling ziet van werkzoekenden met weinig kennis van het Nederlands. Ook daar stel je stapsgewijs een daling vast.

Bij de werkenden die zich inschrijven bij VDAB zie je vooral een stijging van 55-plussers.

De werkzoekendengraad, de verhouding tussen het aantal niet-werkende werkzoekenden tussen 18 en 65 jaar en de volledige beroepsbevolking tussen 18 en 65 jaar, zit met 5,7% op het laagste niveau ooit

Daling in alle provincies

De daling van het aantal werkzoekenden zet zich in alle provincies door.

Provincie

December 2021

Jaarverschil

Antwerpen

61.151

-16%

Vlaams-Brabant

26.172

-16%

West-Vlaanderen

26.644

-17%

Oost-Vlaanderen

39.892

-15%

Limburg

23.263

-17%

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

3286

-9%

Buiten Vlaanderen en Brussel

984

2%