Persbericht HildeCrevits 

Viceminister-president van de Vlaamse Regering & Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 

25.000 mensen in zorg en welzijn kregen 2800 opleidingen  

door mobiele coronateams 

Meer dan 25.000 mensen hebben tijdens de coronacrisis bijna 2800 opleidingen rond infectiepreventie gevolgd. Dat blijkt uit het eindrapport van de mobiele teams infectieziektebestrijding die in volle coronatijd werden opgericht. De focus van de opleidingen lag op infectiebestrijding en ze vonden vooral plaats in de woonzorgcentra. Voor Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits zijn de ervaringen en bevindingen belangrijk om in de toekomst nog beter voorbereid te zijn bij de uitbraak van nieuwe pandemieën.

In de strijd tegen het coronavirus werd er tijdelijk extra personeel aangeworven bij het Agentschap Zorg en Gezondheid. Zij vormden mobiele teams infectieziektepreventie om de bestrijding van de pandemie op het terrein te versterken. De teams hebben tal van opleidingen gegeven en advies verleend bij uitbraken van corona vooral in woonzorgcentra. Het was een belangrijke meerwaarde om de kennis bij te schaven. Ook de ervaring die hierbij is opgedaan, is heel nuttig voor als er in de toekomst nog nieuwe infectieziekten of pandemieën zouden komen. Het Agentschap Zorg en Gezondheid werkt momenteel aan een plan voor mogelijke toekomstige gezondheidscrisissen. - Hilde Crevits

Midden 2020 besliste de Vlaamse Regering om mobiele teams infectieziektebestrijding op te richten. Daarvoor werd tijdelijk in extra personeel voorzien bij het Agentschap Zorg en Gezondheid. De teams waren aan de slag van augustus 2020 tot einde juli 2022. De teams waren flexibel en kregen verschillende taken om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de noden op het terrein bij de bestrijding van het coronavirus. De hoofdopdracht bestond uit de organisatie van praktijkgerichte opleidingen ivm infectiebestrijding en hygiënemaatregelen met de focus op woonzorgcentra en andere residentiële voorzieningen. Daar kwam ook adviesverlening, communicatie en coördinatie bij uitbraken, clusteropvolging in bedrijven en scholen, en telefonische avond-, nacht en weekendpermanentie bij. 

 

Meeste opleidingen in woonzorgcentra 

Uiteindelijk gaven de teams 2776 opleidingen. De meeste, met name 2462 opleidingen, vonden plaats in woonzorgcentra. In 622 van de 821 erkende woonzorgcentra waren de mobiele infectiepreventieteams actief. Er waren ook opleidingen in voorzieningen met mensen met een handicap en in andere voorzieningen zoals kinderdagverblijven en revalidatiecentra. Tegen het einde van de periode hebben minstens 25.219 cursisten een opleiding gevolgd. Aan de opleidingen namen verpleeg- en zorgkundigen deel, paramedici, opvoeders, logistieke medewerkers enz. De zorgkundigen vormden de grootste groep, gevolgd door de verpleegkundigen en logistieke medewerkers. 

 

Leren voor de toekomst 

De ervaring die tijdens de corona-epidemie werd opgedaan, is zeker nuttig voor de toekomst. De ervaringen en conclusies worden meegenomen voor als er in de toekomst nieuwe infectieziekten of pandemieën uitbreken. De opstartfase van de mobiele teams was vooral in het begin niet evident (bijv. het vinden van personeel), maar ze hebben uiteindelijk een grote meerwaarde geboden. De laagdrempelige praktijkgerichte opleidingen kwamen tegemoet aan een grote nood op het terrein. Dat wordt bevestigd door de vaststelling dat er bijkomende kennis en vaardigheden nodig waren rond infectieziektepreventie op de werkvloer, zeker in de woonzorgcentra.