5 miljoen euro voor energiepremie voor lage inkomens

25-02-2008

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN

MINISTER HILDE CREVITS

VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE,

LEEFMILIEU EN NATUUR

25 februari 2007

 

 

5 miljoen euro voor energiepremie voor lage inkomens

EN

Slimme financieringsformule voor energiezuinige woning

 

Om energieverspilling tegen te gaan, wil Vlaams minister Hilde Crevits dat tegen 2020 elke woning beschikt over een goed geïsoleerd dak, hoogrendementsglas en een condensatieketel. Per jaar moeten meer dan 50.000 woningen worden aangepakt. Minister Crevits pakt uit met twee maatregelen om de financiële drempel om te investeren in energiebesparende ingrepen te verkleinen. Om de ambitie voor 2020 kracht bij te zetten heeft de minister 5 miljoen euro vrijgemaakt voor de energiepremie voor niet-belastingsbetalers. Daarnaast lanceert minister Crevits vandaag met de Bouwunie en de Vlaamse Confederatie Bouw het "Energierenovatiekrediet".

 

 

5 miljoen euro voor energiepremie voor lage inkomens

 

In opdracht van Vlaams minister Hilde Crevits heeft TNS Dimarso bij 1.000 Vlamingen gepeild naar de onderliggende redenen waarom al dan niet werd geïnvesteerd om het energieverbruik van hun woning te verminderen. Vooral financiële redenen en gebrek aan behoefte weerhouden de mensen om te investeren. Om de ambitie voor 2020 kracht bij te zetten voert minister Crevits een premie voor energiebesparende investeringen door niet-belasting-betalers in, zoals ouderen met een klein pensioen. In een eerste fase voorziet de minister 5 miljoen euro van het Energiefonds voor mensen die geen of onvoldoende belastingen betalen, en dus niet (volledig) kunnen genieten van het fiscaal voordeel (van 40% tot 2.650 euro). De Vlaamse Regering keurde vorige vrijdag het ontwerpbesluit goed. Begin april na het advies van de Raad van State volgt de definitieve goedkeuring.

 

De federale overheid verleent een personenbelastingvoordeel van 40% tot 2.650 euro voor een aantal energiebesparende investeringen. Maar niet alleen moeten mensen twee jaar geduld oefenen alvorens het voordeel daadwerkelijk te ontvangen. Ook kunnen mensen die geen belasting betalen geen gebruik maken van het voordeel.

 

Natuurlijke personen die niet of slechts gedeeltelijk in aanmerking komen voor, en die verklaren geen gebruik te maken van het personenbelastingvoordeel, krijgen van de Vlaamse overheid een premie tot:

8 euro/m² voor de plaatsing van dak- en/of zoldervloer-isolatie;

150 euro/m² voor de vervanging van enkel door superisolerend glas;

100 euro/m² voor de vervanging van dubbel door super-isolerend glas;

1.500 euro voor de vervanging van (een) verwarmings-toestel(len) door een condensatieketel.

 

Een voorbeeld:

Een gepensioneerde met een laag pensioen betaalt geen belastingen. Als hij 4.000 euro investeert in de vervanging van een condensatieketel, zal hij bovenop de premies van de netbeheerder, de provincie en de gemeente, een premie van 1.500 euro ontvangen. Het bedrag komt overeen met de belastingkorting die hij niet geniet omdat zijn inkomen te laag is. Het vervangen van de oude stookketel door een condensatieketel is in dit geval terugverdiend op 4 jaar en 6 maanden. In een periode van 20 jaar kan hij hiermee meer dan 7.000 euro uitsparen op zijn energiefactuur.

 

De kost van de maatregel wordt niet op de gezinnen verhaald, maar betaald vanuit het Energiefonds, dat gespijsd wordt met boetes van leveranciers. Er wordt vijf miljoen euro voorzien.

 

De maatregel is niet alleen goed voor onze broeikasgasuitstoot en onze afhankelijkheid van buitenlandse fossiele of nucleaire brand-stoffen. Ze is ook goed voor ons comfort en onze energiefactuur.

 

Vlaams minister Hilde Crevits: "Tegen 2020 wil ik het energieverbruik bij gezinnen met 30% verminderen. Opdat ook mensen met een klein inkomen hun woning goed zouden isoleren, voorzie ik een jaarlijkse premie die ongeveer overeenkomt met de belastingkorting, die ze niet krijgen omdat hun inkomen te laag is en zij zodus geen belastingen betalen. Op deze manier wil ik deze ongelijkheid wegwerken via het Energiefonds."

 

 

2. Slimme financieringsformule voor energiezuinige woning

 

 

Een andere maatregel van het Energierenovatieprogramma is het concept van het "Energierenovatiekrediet". Minister Crevits riep drie maanden geleden een aantal geïnteresseerde partijen op waaronder de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) om een slimme financieringsformule voor energiebesparende investeringen uit te werken. Vandaag wordt samen met de Bouwunie en de Vlaamse Confederatie Bouw het "Energierenovatiekrediet" voorgesteld. Alle financiële instellingen kunnen dit aanbieden. Één bank bijt de spits af. De minister hoopt dat andere financiële instellingen snel zullen volgen.

 

Een energieverslindende woning zonder dakisolatie, met enkele beglazing en een verwarmingsketel van 20 jaar of ouder, verbruikt al snel tot 30% meer brandstof dan een energiezuinige woning. Met de hoge energieprijzen betekent dit nagenoeg een meeruitgave van 500 euro per jaar. Een woning energiezuiniger maken vergt natuurlijk een investering van de eigenaar. Voor een gemiddelde gezinswoning kost het dak isoleren ongeveer 2.000 euro. Een condensatieketel, ter vervanging van een oude stookketel, vraagt een investering van om en bij de 4.000 euro. En om oude ramen met enkel glas te vervangen door nieuwe ramen met hoogrendementsglas, betaalt men gemiddeld 7.500 euro.

 

Dankzij de vele premies en belastingvoordelen en door de hoge energieprijzen worden deze investeringen bijzonder interessant en brengen ze zelfs snel geld op. Maar toch stellen heel wat eigenaars deze prioritaire energierenovatiewerken uit, omwille van de financiële drempel.

 

Het Energierenovatiekrediet richt zich tot energiebesparende werken die zichzelf terugverdienen: dakisolatie, hoogrendementsbeglazing en een condensatieketel. Zo’n investering loont immers al vanaf de eerste dag na de uitvoering ervan.

 

Het concept Energierenovatiekrediet heeft volgende principes:

In de periode tussen de offerte van de aannemer of installateur en de aanvang van de werken, wordt op een eenvoudige manier een kredietvoorstel geregeld. De consument hoeft zich niet te verplaatsen. De afhandeling van de aanvraag en de beslissing kan per brief of fax gebeuren.

Het kredietcontract wordt bij het opleveren van de werken ondertekend. Pas op dat moment beslist de klant formeel al dan niet voor deze financieringformule te kiezen.

Enkele dagen na de facturatie aan de klant betaalt de kredietgever de openstaande factuur rechtstreeks aan de aannemer.

De klant betaalt het krediet daarna in maandelijkse schijven af. Het aflossingsbedrag en de afbetalingstermijn hangen af van het bedrag van de factuur.

Met het geld dat hij uitspaart ingevolge de lagere energiefactuur en de ontvangen premies en het fiscaal voordeel, kan de klant makkelijker de lening terugbetalen.

 

De energiewinstcalculator op

 

www.energiesparen.be laat de aannemer en de klant toe om voor elke investering in het kader van het Energierenovatieprogramma 2020 de voorziene premies, de besparingen en de terugverdientijd te berekenen.www.energiesparen.be), de Vlaamse Confederatie Bouw (www.ikzoekeenvakman.be) en de Bouwunie (www.bouwunie-duurzaambouwen.be) gepubliceerd.

Persinfo:

 

Cybelle-Royce Buyck

woordvoerster van Vlaams minister Hilde Crevits

0486 14 12 72

 

 

Mieke Bonnarens

Bouwunie

Spastraat 8

1000 Brussel

02 238 06 06

www.hildecrevits.be

 

 

Marienda Mollen

Vlaamse Confederatie Bouw

Lombardstraat 34-42

1000 Brussel

02 545 56 55

 

marienda.mollen@confederatiebouw.be
Mieke.Bonnarens@Bouwunie.be
persdienst.crevits@vlaanderen.be

 

 

De lijst van aannemers en installateurs die vertrouwd zijn met het concept Energierenovatiekrediet (een tiental bij de start van de pilootfase) wordt op de websites van het Vlaams Energieagentschap (

 

Volgens Vlaams minister Hilde Crevits heeft het Energierenovatiekrediet een groot potentieel. Het proefproject zal een 6-tal maanden lopen. Minister Hilde Crevits rekent uiteindelijk op een 50-tal geïnteresseerde installateurs en aannemers en verschillende financiële instellingen die het concept in een concrete slimme financiering voor energiebesparende investeringen zullen aanbieden.