Minister Crevits trekt 6,4 miljoen euro uit voor de internaten om leerlingen met bijzondere zorgnoden nu al de nodige ondersteuning te kunnen bieden. In Vlaanderen verblijven meer dan 500 leerlingen in zo’n IPO of MPI van het GO-onderwijs. Eerder besliste de Vlaamse Regering om deze internaten, die nu nog beheerd worden als onderwijsinstellingen, definitief onder te brengen bij Welzijn.

“Door de transitie naar Welzijn kunnen deze internaten vanaf nu veel sterker inzetten op zorg op maat voor alle kinderen die er verblijven. Er zal meer ruimte zijn voor sport en spel, begeleiding van trauma, training in functie van een specifieke handicap, therapie, zorg voor mentaal welzijn, … De internaten zullen ook instaan voor een kwaliteitsvolle aanpak naar ouders toe. Bijvoorbeeld door coaching van ouders in het omgaan met de handicap van hun kind of door in te zetten op het herstel van een moeilijke thuissituatie. Ze kunnen daarvoor extra middelen inzetten en extra personeel aanwerven. Kinderen verdienen nú de best mogelijke zorgen. Daarom hebben we niet gewacht tot volgend schooljaar, wanneer de erkenning in Welzijn definitief zal ingaan.” – Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits  

De volledige subsidie voor alle IPO’s of MPI’s bedraagt 6,4 miljoen euro, een bedrag dat de voorzieningen nog dit schooljaar kunnen inzetten. 

Het gaat enerzijds om internaten die verblijf bieden op schooldagen en schoolvrije dagen (IPO - internaten met permanente openstelling) en anderzijds om medisch pedagogisch instituten (MPI) van het GO!, die verbonden zijn aan een school voor Buitengewoon onderwijs. In afwachting van hun officiële erkenning als welzijnsvoorziening voorziet de Vlaamse Regering via deze eerste subsidie al een flinke opstap.

Met deze eerste subsidie wil minister Crevits de internaten de mogelijkheid aanbieden om net zoals een welzijnsvoorziening (MFC of jeugdhulpvoorziening) een ruimere werking aan te bieden dan wat nu mogelijk is binnen hun internaatswerking. Het biedt vooral mogelijkheden om meer in te zetten op de kwaliteit van leven van de kinderen en jongeren en hun gezinnen. De internaten hebben hun nieuwe doelen binnen hun nieuwe werking als welzijnsvoorziening ook weergegeven in een zorgstrategisch plan. De internaten worden in deze transitie ondersteund en begeleid door het VAPH en agentschap Opgroeien.

Ondertussen wordt er ook verder werk gemaakt van het transitiebesluit dat de nodige maatregelen vastlegt rond de zorggarantie voor de kinderen die al in de voorzieningen verblijven, een overgangsregeling van het Groeipakket, erkenning en financiering van de voorzieningen, toekomstige toeleiding en personeelsmaterie zodat de transitie op een zo efficiënt mogelijke wijze kan verlopen.

De voorzieningen waarover het gaat, zijn De Steiger (Koksijde), Heemhotel (Neder-over-Heembeek), Internaat 24 (Ronse), Pottelberg (Kortrijk), Zonnebos ('s Gravenwezel), Kastor (Kuurne), Huis aan Zee (De Haan), De Veerkracht (Lommel) en De Link - Kompas (Sint-Niklaas).