Techniek en wetenschap is in opmars. STEM-academies schieten overal te lande als paddenstoelen uit de grond en het aantal studenten bij verschillende STEM-opleidingen (Science, Technology, Engineering en Mathematics) in het hoger onderwijs zit in stijgende lijn. Op alle onderwijsniveaus worden daarom inspanningen gedaan om STEM een meer duidelijke plaats te geven. In het basisonderwijs worden stap voor stap alle leraren opgeleid om zijn of haar leerlingen warm te kunnen maken voor techniek en wetenschap. Voor het eerst zullen leerkrachten ook stage kunnen lopen in een STEM-academie. In het technisch en beroepsonderwijs is nood aan moderne machineparken of keukeninfrastructuur. Om die uitdagingen aan te gaan voorziet Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits in 6 miljoen euro.

 In veel gemeenten worden vandaag techniekacademies en junior-techniekacademies ingericht. Zo kunnen leerlingen al van jonge leeftijd proeven van techniek en wetenschap. De noodzaak aan technisch geschoolde mensen is dan ook groot. Om de passie voor techniek en wetenschap al van jongs af aan op te pikken, moeten ook de leerkrachten goed geschoold zijn. Leerkrachten, onderzoekers en scholen gaan samen op zoek naar manieren om techniek en wetenschap op een laagdrempelige manier aan de leerlingen uit te leggen. 

 Leerkrachten basisonderwijs op stage in STEM-academie

 Er worden al verschillende stappen gezet om leraren vertrouwd te maken met techniek en wetenschap. We zorgen ervoor dat alle lerarenopleidingen in Vlaanderen daar meer aandacht aan besteden. Leraren uit het basisonderwijs zullen nu voor het eerst in het kader van een bijscholing stage kunnen volgen in een STEM-academie. En er wordt werk gemaakt van specifiek STEM-lesmateriaal voor het basisonderwijs, de eerste graad secundair onderwijs en de 2de en 3de graad technisch en beroepsonderwijs. In totaal wordt hiertoe in 845.000 euro voorzien.

 Ruim 5 miljoen euro voor technisch en beroepsonderwijs

 Niet enkel in het basisonderwijs is de noodzaak aan techniek en wetenschap groot. Ook in het technisch- en beroepsonderwijs is er een grote noodzaak aan investeringen om up-to-date te blijven. Goed technisch onderwijs vraagt modern lesmateriaal. Bijna 68.000 leerlingen volgen in 373 scholen les in studierichtingen als auto, bouw, chemie, grafische communicatie en media, hout, koeling en warmte, land- en tuinbouw, mechanica-elektriciteit, textiel en voeding. Om de technische scholen die deze studierichtingen aanbieden te ondersteunen, investeert Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits voor de tweede maal 5 miljoen euro in extra werkingsmiddelen. Concreet kunnen scholen daarmee nieuw werkmateriaal aankopen zoals zaagmachines, draaibanken, lasinfrastructuur of warmtepompinstallaties en labo-infrastructuur.

 Provinciale verdeling van de werkingsmiddelen

 

Provincie

Totaal Bedrag

Antwerpen

€        1.418.348,13

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

€              61.278,90

Limburg

€           793.155,69

Oost-Vlaanderen

€        1.053.184,95

Vlaams-Brabant

€           628.440,96

West-Vlaanderen

€        1.045.432,80

Eindtotaal

€        4.999.841,43

 

 

Ook inhoudelijk wordt het technisch- en beroepsonderwijs versterkt. Met het project InnoVET (Innovatie in Technisch en Beroepsonderwijs) komt innovatie en samenwerking met bedrijven meer in de kijker. De samenleving is in volle evolutie en het is belangrijk om voldoende oog te hebben voor vernieuwing en creativiteit. InnoVET zorgt voor een overzichtelijk menu van op de klas- en bedrijfsvloer uitgeteste lesmaterialen. Concreet zijn er al tal van voorbeelden te vinden van innovatie in het onderwijs. Zo zijn de SOLAR-zonnewagens van de KULeuven een mooi voorbeeld van hoe onderwijs en nieuwe technologie kunnen samengaan. Maar ook het energielabo voor de ontwikkeling van energiezuinig systemen in het VTI in Torhout zet innovatie hoog op de agenda.

 De Regionale Technologische Centra (RTC) zullen de beste voorbeelden die in dit verband al beschikbaar zijn in de scholen verzamelen en uitbreiden tot een breed menu van uitgetest innovatief materiaal dat onmiddellijk beschikbaar wordt voor de leraar in de klas. Hiervoor is in eerste instantie voorzien in een budget van 165.000 euro.

 Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “STEM is al enkele jaren aan een opmars bezig. Dat zien we aan de vele techniekacademies die er zijn en de stijging van het aantal studenten in STEM-opleidingen in het hoger onderwijs. Goed technisch onderwijs vraagt om modern lesmateriaal en goed geschoolde leerkrachten. Zo zullen leerkrachten basisonderwijs voortaan stage kunnen volgen in een STEM-academie en wordt er voorzien in ruim 5 miljoen euro extra werkingsmiddelen voor het beroeps- en technisch onderwijs. Door te investeren in technologische uitrusting die ook op de arbeidsmarkt gebruikt wordt, zullen scholen hun leerlingen nog vlotter dan vandaag voor de arbeidsmarkt kunnen voorbereiden. Dit zal niet alleen zorgen voor een globale versterking van de school, voor een steviger band tussen school en bedrijf, maar ook en vooral voor een betere opleiding voor de leerling.”

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.