Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits trekt voor volgend schooljaar bijna 1,3 miljoen euro uit zodat 98 scholen uit heel Vlaanderen een kunstleerkracht in de klas krijgen. Zo komt elke leerling ongeacht de thuissituatie en sociaaleconomische achtergrond in contact met kunst en cultuur en leren ze de kunstacademie laagdrempelig kennen.

Met Kunstkuur kunnen academies samen met een school uit het basis-, secundair- of hoger onderwijs een samenwerking aangaan voor 3 schooljaren. De leerkracht uit het deeltijds kunstonderwijs (DKO) komt in het kader van de lessen muzische vorming in de klas. Dit heeft als voordeel dat leerlingen die van thuis uit niet altijd even gemakkelijk in contact komen met kunst en cultuur, laagdrempelig de academie leren kennen. Zo is het de bedoeling dat meer leerlingen zich effectief in de academie gaan inschrijven. Daarnaast is het ook een mooie uitwisseling van expertise tussen de leerkrachten onderling. De uitwisseling vormt ook een nascholing voor de leerkrachten leerplichtonderwijs op muzisch vlak, die tegelijkertijd hun collega’s uit het deeltijdskunstonderwijs kunnen ondersteunen op pedagogisch vlak.

98 scholen uit het basis-secundair- of hoger onderwijs uit heel Vlaanderen krijgen de komende 3 schooljaren een kunstleerkracht in de klas. Hiervoor wordt bijna 1,3 miljoen euro jaarlijks voorzien. De goedgekeurde projecten klinken alvast veelbelovend.

Enkele voorbeelden:

  • Van the Holy Wood tot Hollywood. Onze-Lievevrouwcollege, Brugge. Leerkrachten uit de 2de graad gaan in samenwerking met de Academie van Brugge – in de lessen Nederlands, geschiedenis, godsdienst, Latijn en Plastische Opvoeding – de kracht van beelden ontdekken en leren toepassen. Idolen en helden in de kunst en samenleving vormen de rode draad van dit project. De leerlingen leren de kracht van beelden kennen en verwerven zo ook inzicht in de beeldvorming over andere culturen. Ze leren zo respect opbrengen voor de manier waarop ideeën en ervaringen in verschillende culturen uitgedrukt worden. Via verbeeldend werken leren ze hun eigen ideeën en ervaringen uit te drukken in persoonlijke creaties.
  • De gemeentelijke sportbasisschool De Oester, Gooik wil haar muzische werking versterken en het leerkrachtenteam laten ervaren en leren hoe ze muziek kunnen aanbrengen en gebruiken zonder zelf echt muzikant te moeten zijn. In de kleuterklassen komen de kinderen weinig in aanraking met muziek, laat staan met musiceren. De leerkrachten van De Oester leren o.a. hoe "muziek beluisteren" in de klas boeiend kan worden gemaakt. Zo willen ze ook kinderen die niet meteen met muzikanten of “andere muziek” in contact komen, stimuleren om naar een academie te gaan.
  • De Vrije Basisschool Sint-Albert, Sint-Jans-Molenbeek wil muzische leerlijnen uitwerken voor de hele school in samenwerking met de Sint-Lukasacademie van Schaarbeek. De academie is op haar beurt op zoek naar didactisch, pedagogische vaardigheden om een diverse groep aan jongeren te begeleiden in de Brusselse grootstedelijke context. Over twee jaar wilt de VBS Sint-Albert graag een vestiging beeldatelier voor kinderen van de 1e en 2e graad oprichten in de Sint-Albertschool, alsook een 2e graad audiovisuele kunst. Door kinderen via Kunstkuur het jaar voorheen kennis te laten maken met de werking van de academie en met de leerkrachten, vinden hopelijk meer kinderen hun weg naar het deeltijdskunstonderwijs.
  • Muzisch maatwerk. De 3master uit Kasterlee is een school voor het buitengewoon basisonderwijs. Ze heeft heel wat kwetsbare leerlingen die moeizaam de weg vinden naar een zinvolle vrijetijdsbesteding en gaat daarom samenwerken met de stedelijke muziekacademie van Geel om leerlingen nog meer de kans te bieden om uiting te geven aan hun innerlijke wereld en aan de manier waarop zij de buitenwereld ervaren. In het muzisch handelen en door expressieve activiteiten kunnen de leerlingen via kleuren, vormen, gebaren, bewegingen, muziek, klanken en geluiden communiceren. Deze expressieve vormen kunnen zelfs een alternatief vormen ter compensatie van hun problemen met "talige" communicatie. De samenwerking tussen de 3master en de muziekacademie is een zeer grote meerwaarde voor de ontwikkeling van een positief zelfbeeld, hun motivatie en het leren initiatief nemen.
  • De Ziekenhuisschool UZ Leuven geeft les aan gehospitaliseerde kinderen en jongeren. Ze dien dit op maat en in nauw overleg met de thuisschool van elk kind en het ziekenhuisbehandelingsteam. De samenwerking met de Academie van Leuven (SLAC) via het beeldatelier is erg belangrijk in het lessenpakket. Het vormt een uitdaging voor de docenten van de SLAC om kinderen en jongeren warm te maken voor de ruime beeldcultuur en om hen verschillende materialen en technieken te laten ontdekken. Op die manier kunnen ze later zelf makkelijker hun weg vinden naar een academie in hun thuisomgeving. Deze lessen zijn voor kinderen en jongeren met deze speciale noden erg verrijkend en aanvullend.

Elk kind laten genieten van kunst en cultuur

Dit schooljaar ging het nieuw decreet deeltijds kunstonderwijs in. Met succes. Zo volgen er maar liefst 200.000 leerlingen in Vlaanderen les in de academies. Het hoogste aantal ooit en een stijging van maar liefst 14.800 leerlingen tegenover vorig schooljaar.

Eén van de vernieuwingen van het decreet is om de samenwerking tussen de academies en een school uit het basis-, secundair- of hoger onderwijs te versterken. Het is de ambitie om elk kind en elke jongere, ongeacht de thuissituatie en sociaaleconomische achtergrond, mee te laten genieten van cultuur. Cultureel bewustzijn en culturele expressie helpen jongeren om de uitdagingen van morgen zelfbewuster aan te gaan. Cultuur en onderwijs zijn belangrijke partners in het vorm geven aan de samenleving, in het tot stand brengen van vooruitgang. Cultuur en onderwijs dragen op een actieve en creatieve manier bij jongeren bij aan talent¬ontwikkeling. 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Door het vernieuwd decreet deeltijdskunstonderwijs volgen er nu al 200.000 leerlingen les in een academie. Een absoluut record. Eén van de vernieuwingen is dat we sterker dan vroeger inzetten op de samenwerking tussen academies en scholen uit het basis, secundair- en hoger onderwijs. Zo zorgen we ervoor dat nog meer kinderen de kans krijgen om te genieten van kunst en cultuur. En dat is goed want cultureel bewustzijn en culturele expressie helpen jongeren om de uitdagingen van morgen zelfbewuster aan te gaan. En dat kunnen we als samenleving alleen maar toejuichen.” 

In bijlage vindt u de lijst van de 98 scholen per provincie. 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.