Nieuws

Naar aanleiding van de lozing in Wallonië vorige week in de Maas, vond een overleg plaats tussen de Vlaamse Milieumaatschappij…

Lees meer

Op voorstel van Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, heeft de Vlaamse Regering het…

Lees meer

Beheerplan verzoent natuur en zachte recreatie Hilde Crevits,

Lees meer

Vlaams minister van Leefmilieu Hilde Crevits wil overstromingsgebieden sneller in kaart brengen aan de hand van…

Lees meer

Vlaams minister van Leefmilieu Hilde Crevits wil overstromingsgebieden sneller in kaart brengen aan de hand van…

Lees meer

De overstromingen in de IJzervlakte waren zeer intensief en zeer lokaal. Vooral de gebieden rond de Heidebeek, de…

Lees meer

Het Parkbos is gelegen op het grondgebied van de gemeenten De Pinte, St.Martens-Latem en de stad Gent en vormt een groenpool van…

Lees meer

De Vlaamse Regering heeft beslist om voor wat het aandeel van het agentschap Infrastructuur betreft, akkoord te gaan met de…

Lees meer

Op voorstel van Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, heeft de Vlaamse Regering het…

Lees meer

Na grondige studie besliste de Vlaamse Regering om de zone Ham Zwartenhoek te benutten voor economische activiteit. Dit gebied…

Lees meer

Het bosdomein zal volledig publiek toegankelijk zijn voor wandelaars, fietsers en ruiters 

Lees meer