Nieuws

In Vlaams Bezoekerscentrum De Otter in Woumen (Diksmuide) wordt zaterdag de permanente tentoonstelling 'Natuur in de IJzer- en…

Lees meer

Vanaf vandaag start het openbaar onderzoek van het ontwerp van algemeen oppervlaktedelfstoffenplan. Elke burger kan reageren op…

Lees meer

In opdracht van de Vlaamse overheid wordt de brug over de Brusselse ring volledig hersteld na de aanrijding op 30 juni 2007,

Lees meer

De doelstelling uit de Kaderrichtlijn Water om tegen 2015 voor alle waterlichamen tot een goede kwaliteit vraagt om een…

Lees meer

Vlaams minister voor leefmilieu en natuur Hilde Crevits heeft de uitbreiding van het Vlaams natuurreservaat ‘De Kleiputten van…

Lees meer

Op initiatief en in aanwezigheid van minister Crevits vond deze middag een opvolgingsvergadering plaats op haar kabinet met…

Lees meer

Naar aanleiding van de lozing in Wallonië vorige week in de Maas, vond een overleg plaats tussen de Vlaamse Milieumaatschappij…

Lees meer

Op voorstel van Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, heeft de Vlaamse Regering het…

Lees meer

Beheerplan verzoent natuur en zachte recreatie Hilde Crevits,

Lees meer

Vlaams minister van Leefmilieu Hilde Crevits wil overstromingsgebieden sneller in kaart brengen aan de hand van…

Lees meer

Vlaams minister van Leefmilieu Hilde Crevits wil overstromingsgebieden sneller in kaart brengen aan de hand van…

Lees meer

De overstromingen in de IJzervlakte waren zeer intensief en zeer lokaal. Vooral de gebieden rond de Heidebeek, de…

Lees meer