Nieuws

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderdagverblijf het Hummelhof, afdeling van de Hummeltjes vzw, in Sint-Truiden

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van 680.000 euro voor een nieuwbouw van het kinderdagverblijf het Hummelhof in het kader van het project Buur & Berg in Sint-Truiden. Het kinderdagverblijf is nu gevestigd in de Rummenweg maar moet de site op termijn verlaten. De verhuurder, het Sint-Trudoziekenhuis, heeft op termijn andere plannen met de lokalen.

Nog eens 240 onthaalouders krijgen werknemersstatuut

240 VTE onthaalouders kunnen omschakelen naar het werknemersstatuut. Dat maken Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Opgroeien bekend. Met dat statuut zijn onthaalouders voor hun inkomen niet meer afhankelijk van het aantal kinderen dat ze opvangen, maar krijgen ze de zekerheid van een vast maandelijks loon.

4 x meer tong in de Ierse Zee voor onze Belgische vissers vanaf 1 juli, ook de onderhandelingen voor de visquota voor 2025 opgestart

Het is bevestigd. Er is een akkoord tussen de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk zodat onze Belgische vissers vanaf juli 4 keer meer dan tong mogen vangen in de Ierse Zee. Uit een nieuw wetenschappelijk rapport, dat onlangs is verschenen, blijkt dat het tongbestand in de Ierse Zee in opmerkelijk betere toestand dan eerst werd aangenomen. Op vraag van minister Crevits hebben de resultaten van de studie al een tastbaar gevolg voor het visquotum voor dit jaar. Tijdens deze raad bespraken de lidstaten het voortgangsrapport van de Commissie dat stelde dat meer bestanden zich op duurzaam niveau bevinden. De ministers startten ook de gesprekken voor de vangstmogelijkheden in 2025.

Meer dan 1300 extra inkomensgerelateerde kinderopvangplaatsen in Gent, Antwerpen en Brussel.

Er komen in totaal 1300 extra inkomensgerelateerde plaatsen verdeeld over Gent, Antwerpen en Brussel. Het gaat om plaatsen die vallen onder de hoogste subsidiecategorie en waar ouders volgens hun inkomen betalen. In totaal kent minister Crevits zo’n 9,7 miljoen euro toe. Het gaat zowel om nieuwe plaatsen, als de omschakeling van bestaande plaatsen naar de subsidie inkomenstarief. In Brussel zijn er 409 nieuwe plaatsen toegekend, 66 kunnen omschakelen. In Antwerpen en Gent investeren ook de steden zelf mee in de uitbreiding van kinderopvang. Zo komen er in Antwerpen in totaal 181 nieuwe plaatsen, 449 kunnen omschakelen. Voor Gent gaat het om 201 nieuwe plaatsen. Daarnaast zijn er ook bijkomende subsidies om dringende opvangplaatsen te voorzien.

Minister Crevits neemt maatregelen om de werkdruk van het personeel in de woonzorgcentra te verlichten

Vandaag heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister Crevits verschillende maatregelen genomen om het personeel in de woonzorgcentra te versterken. Met deze maatregelen wil minister Crevits de werkdruk op de vloer verminderen. Het gaat onder meer over de financiële ondersteuning van jobstudenten deze zomer, de financiering van meer medewerkers in de basiszorg en de verhoging van de vergoeding van de anciënniteit. Daarnaast zet ze ook stappen om de schotten tussen de sectoren verder af te breken. Het gaat om een investering van 31 miljoen euro.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor UZ Leuven

UZ Leuven kan rekenen op 14,7 miljoen euro jaarlijkse investeringssteun voor belangrijke infrastructuurwerken. De Vlaamse Regering nam hierover vorig jaar al een eerste beslissing. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits keurde nu de finale voorstellen van de uitgewerkte dossiers goed. Er staan in Leuven belangrijke nieuwe bouwprojecten op stapel die belangrijk zijn voor de patiënten en het personeel.

Afgestudeerde studenten verpleegkunde krijgen opnieuw vergoeding van 1.000 euro

Elke bachelorstudent verpleegkunde die in het academiejaar 2023-2024 afstudeert, zal 1.000 euro ontvangen als tussenkomst in de onkosten van hun contractstage in het laatste jaar van hun opleiding. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist.

Afgestudeerde studenten verpleegkunde krijgen opnieuw vergoeding van 1.000 euro

Elke bachelorstudent verpleegkunde die in het academiejaar 2023-2024 afstudeert, zal 1.000 euro ontvangen als tussenkomst in de onkosten van hun contractstage in het laatste jaar van hun opleiding. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist.

Belgische vissers zullen meer tong mogen vangen in Ierse Zee

Er is hoopvol nieuws voor de Belgische vissers. Het ziet er naar uit dat ze nog dit jaar meer tong zullen kunnen vangen in de Ierse Zee. Uit een nieuw wetenschappelijk rapport, dat vandaag is verschenen, blijkt dat het tongbestand daar opmerkelijk beter is dan eerst werd aangenomen. Vlaams minister van Visserij Hilde Crevits dringt er al langer op aan om de quota te bepalen op basis van recente wetenschappelijke gegevens en meetmodellen en pleit ervoor dat deze manier van werken voortaan overal wordt toegepast.

Al meer dan 880 jongeren vulden ‘vibecheck’ in, 100 zochten online psychologische hulp

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits zet opnieuw extra middelen in voor de versterking van online psychologische hulp. Ook het aanbod van ‘Online PsyHulp voor jongeren’ wordt uitgebreid. Het platform biedt gratis online psychologische sessies aan voor jongeren tussen 16 en 23 jaar die kampen met psychologische moeilijkheden of zich niet goed in hun vel voelen. Sinds de opstart zochten al meer dan 100 jongeren hulp en vulden meer dan 880 jongeren de zelftest ‘vibecheck’ in.