Vanaf schooljaar 2020-2021 zullen leerlingen in het gewoon secundair onderwijs keuze hebben uit 104 duale studierichtingen. Nu zijn dit er nog 79. De 25 nieuwe opleidingen werden vandaag goedgekeurd door de Vlaamse Regering op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Werk Philippe Muyters. Het gaat onder meer om richtingen die opleiden tot installateur nutsvoorzieningen, natuurbeheerder, pijpfitter of tandartsassistent. Met duaal leren krijgen jongeren een brede vorming in combinatie met een ruime opleiding op de werkvloer en halen ze zo hun diploma.

Duaal leren houdt in dat jongeren vanaf 15 jaar leren op de werkvloer combineren met leren op de schoolbank, op die manier een beroeps- of onderwijskwalificatie halen en zo beter voorbereid worden voor de arbeidsmarkt. Het gaat om een volwaardige leerweg naast het voltijds secundair onderwijs. Het verschil is dat vaardigheden bij duaal leren voor een belangrijk deel op de werkvloer verworven worden.

Duaal leren is dit schooljaar na drie jaar proefdraaien definitief van start gegaan. In het gewoon onderwijs is dit nu mogelijk in 79 studierichtingen. Vanaf volgend schooljaar komen er 25 bij. De opleidingen zijn heel uiteenlopend gaande van installateur nutsvoorzieningen, natuurbeheerder, pijpfitter tot tandartsassistent of technieker industriële procesoptimalisatie. Deze opleidingen zullen ook aangeboden kunnen worden in het buitengewoon secundair onderwijs opleidingsvorm 4.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Vanaf dit schooljaar zijn we na 3 jaar intensief proefdraaien officieel van start gegaan met duaal leren. Zowel bij scholen als bij bedrijven beseft men voluit dat dit een leerweg is die we ook in de toekomst verder moeten uitbouwen. Door het aanbod te verruimen met 25 nieuwe opleidingen, zorgen we ervoor dat leerlingen in meer dan 100 richtingen hun talenten op de werkvloer kunnen tonen en tevens een sterk diploma halen dat hun kans op een duurzame tewerkstelling alleen maar vergroot.”

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters: “De scholen kunnen vanaf 1 september 2020 duaal leren en werken aanbieden in maar liefst 104 duale studierichtingen in het beroeps- , technisch en buitengewoon secundair onderwijs. De hechte samenwerking tussen het onderwijs en de bedrijfswereld waar al sinds 1992 over gepraat wordt, is eindelijk daar: duaal leren staat er. Het is fantastisch dat we dit door intens samenwerken tussen Onderwijs en Werk hebben kunnen verwezenlijken. Dit zal onze jonge talenten sterker, innovatiever en gemotiveerder maken. Onze arbeidsmarkt evolueert vandaag al naar een enorme krapte, het is dus van groot belang dat we jongeren heel erg goed voorbereiden en bedrijven jonge talenten al vroeg leren kennen. Praktische kennis uit een echte bedrijfssituatie zal daar zonder twijfel hard bij helpen.”

Overzicht van de 25 nieuwe duale opleidingen die worden aangeboden vanaf het schooljaar 2020-2021

Se-n-Se tso

 • Assistent (inter)nationaal goederenvervoer. In de opleiding assistent (inter)nationaal goederenvervoer duaal leert men het administratief behandelen van een dossier door het verzamelen, opzoeken, nakijken en verwerken van gegevens en documenten (transport- en douanedocumenten, certificaten en andere voor het vervoer noodzakelijke documenten) volgens de regelgeving, verschillende internationaal wettelijke regelgevingen, de procedures van de organisatie en de instructies van de leidinggevende om zo de informatie- en goederenstroom optimaal te laten verlopen.
 • Regelaar textielproductiemachines. In de opleiding regelaar textielproductiemachines duaal leert men het afstellen en het in optimale staat houden van de textielproductiemachines, het oplossen van defecten en storingen die zich tijdens het productieproces kunnen voordoen, volgens de veiligheidsvoorschriften en de productievereisten (termijnen, kwaliteit, …) om zo het productieproces optimaal te laten verlopen.
 • In de opleiding tandartsassistent duaal leert men het voorbereiden van de medischtechnische elementen op de handelingen van de tandarts, het verzorgen van de medischadministratieve opvolging van de patiënten-/klantendossiers en het bieden van technische ondersteuning aan de tandarts bij de verzorging. Dit wordt gedaan om het administratieve en logistieke beheer van de organisatie uit te voeren en de medische behandeling van de patiënten te ondersteunen.
 • Technieker industriële procesautomatisatie. In de opleiding technieker industriële procesautomatisatie duaal leert men het realiseren en behouden van de werking van processor gestuurde procesinstallaties om zo te voldoen aan de vooropgestelde specificaties en de continuïteit van de installatie te verzekeren.

Specialisatiejaar bso

 • In deze richting leert men recreatieve activiteiten organiseren en uitvoeren voor verschillende doelgroepen volgens het specifieke karakter van toeristische, culture en/of recreatieve organisaties in een nationale of internationale context.
 • Commercieel assistent. Als commercieel assistent in spe leert men het commercieel en administratief behandelen van bestellingen van klanten, het oog hebben voor kwaliteit (service, kost, termijn, …), het geven van technische ondersteuning en informatie aan klanten over de producten en/of diensten van de onderneming en het verwerven en behouden van een klantenbestand om zo de verkoop te stimuleren.
 • Een geurige fleurige richting waar men leert bloemen en planten te verzorgen, verwerken en/of verkopen en verpakken voor binnen en buiten, bestellingen aannemen en advies geven aan klanten volgens de huisstijl om zo een goed product af te leveren en maximaal tegemoet te komen aan de wensen van de klant.
 • In deze opleiding leert men het adviseren en begeleiden van bezoekers/gasten van beurzen, evenementen, … en het faciliteren van het verblijf en het adviseren en begeleiden van bezoekers/gasten op een toeristische bestemming om zo het bezoek te optimaliseren.
 • Installateur nutsvoorzieningen. Een richting waar men leert kabels, leiding en buizen voor elektriciteit, gas en telecom te plaatsen, koppelen en aansluiten in een distributienetwerk.
 • Logistiek assistent magazijn. In de opleiding logistiek assistent magazijn duaal leert men het administratief ondersteunen van alle of een gedeelte van de logistieke activiteiten (ontvangst, opslag, voorbereiding van orders, bevoorrading, behandeling (VAL), …) hierbij rekening houdend met eisen (timing, kwaliteit, kostprijs, duurzaamheid, veiligheid, hygiëne, …) om zo het logistieke proces van de afdeling/de organisatie/het bedrijf optimaal te laten verlopen.
 • Mecanicien tuin-, park- en bosmachines. In de opleiding mecanicien tuin-, park- en bosmachines duaal leert men motoren, onderdelen en uitrusting van machines met elektrische, tweetakt- of viertaktmotoren afleveringsklaar maken; onderdelen en uitrusting ervan onderhouden, herstellen en vervangen volgens de veiligheidsvoorschriften en de regelgeving om zo deze operationeel te maken.
 • In de richting natuurbeheerder duaal leert men één of meerdere medewerkers natuurbeheer operationeel begeleiden en aansturen, bos- en natuurbeheer taken uitvoeren (maaien, beplanten, snoeien, kappen, beheren waterpartijen, …) volgens ontvangen opdracht om zo natuurlijke omgevingen en landschappen in stand te houden of te laten ontwikkelen volgens de beheerdoelstellingen.
 • Omsteller verspanning. In de opleiding omsteller verspaning duaal leert men bewerkingsvoorwaarden en gereedschapsvoorwaarden vastleggen, hulpgereedschappen definiëren en stukken bewerken met actuele conventionele en gestuurde machines om een performant proces te bekomen en stukken uit diverse materiaalsoorten (ferro, non-ferro en kunststoffen) te vervaardigen volgens oppervlakte- en volumetrische specificaties (3D). Daarnaast leert men ook onderdelen, componenten en verbindingsstukken monteren om een constructie, halffabricaat of eindproduct af te leveren in overeenstemming met de gestelde specificaties.
 • Onderhoudsmecanicien zware bedrijfsvoertuigen land- en tuinbouw. Hier leer je controles, herstellingen en vervangingen uit te voeren in het kader van onderhoud en snelheidsinterventies.
 • Pijpfitter-fabriceur. In de opleiding pijpfitter-fabriceur duaal leert men buisinstallaties ter plaatse opmeten, omzetten in een isometrische tekening, de materiaallijst en snijlijst maken en doet bijgevolg de totale werkvoorbereiding om zo de pijpfitter of zichzelf in staat te stellen om met deze correcte informatie installatiedelen te realiseren volgens de gegeven specificaties.
 • Technicus Installatietechnieken. In de opleiding technicus installatietechnieken duaal leert men controleren, regelingen instellen en uitvoeren van aan sanitaire installaties en centrale verwarmingsinstallatie in gebouwen voor residentieel en niet-residentieel gebruik en ook ventilatie- en luchtbehandelingsinstallatie in gebouwen voor residentieel gebruik om zo deze installaties op te starten, te regelen, te onderhouden en te herstellen. De leerling dient zijn opleidingstraject te vervullen binnen deze 3 specialiteiten , namelijk sanitaire installaties, centrale verwarmingsinstallaties en ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties.
 • Technicus koelinstallaties. In de opleiding technicus koelinstallaties duaal leert men koeltechnische installaties in dienst stellen en preventief en correctief onderhoud uitvoeren om zo de installatie volgens de veiligheidsregels, de regelgeving en de opgegeven specificaties te realiseren.

3de graad bso

 • In de opleiding koelinstallaties duaal leert men de onderdelen monteren van vaste of mobiele koel- en vriesinstallaties en controleert na de montage op lekken om zo de installatie klaar te zetten voor het vacumeren en te vullen met koudemiddel.
 • Productie-Industrie. In deze richting productie-industrie duaal leert men enerzijds het opvolgen van productiegegevens en anderzijds het instellen, omstellen, bedienen en opvolgen van de productie aan de machine, het uitvoeren van kwaliteitscontroles op geregelde tijdstippen, het uitvoeren van het basisonderhoud en het nemen van maatregelen in geval van storingen en afwijkingen, steeds in navolging van kwaliteitsprocedures, hygiëne , milieu-, veiligheids- en productievoorschriften (kwaliteit, kosten, termijn, …) om zo grondstoffen aan de machine(straat), -lijn te bewerken tot (half)afgewerkte producten. De leerlingen kunnen de werkplekcomponent van het opleidingstraject vervullen in verschillende sectoren zoals voedingsindustrie, textiel, hout, printmedia, kunststoffen, chemie, technologische industrie, …
 • Restaurant & Keuken. In de opleiding restaurant en keuken duaal leert men voedingsmiddelen binnen de keuken te bestellen en te ontvangen, de noodzakelijke voorbereidingen te doen, koude en warme maaltijden volgens de gepaste culinaire technieken en/of volgens technische fiche te bereiden, de gerechten af te werken en de kwaliteit te controleren om zo kwaliteitsvolle maaltijden af te leveren aan de gast; de gasten te ontvangen, gerechten en dranken voor te stellen, bestellingen op te nemen en door te geven aan het bar- of keukenpersoneel.
 • Sanitaire en verwarmingsinstallaties. Jongeren leren in deze richting selecteren en plaatsen van installaties voor water, riolering, gas en distributieleidingen van vloeistoffen of gassen, om zo de eigen sanitaire, centrale verwarmings- of ventilatie-installatie voor een residentieel of niet-residentieel gebouw in dienst te stellen. De leerling dient zijn opleidingstraject te vervullen binnen deze 3 verschillende specialiteiten, namelijk sanitaire installaties, centrale verwarmingsinstallaties en ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties.

2de graad bso

 

 • Hippisch assistent. In de opleiding hippisch assistent duaal leert men bij het verzorgen van paarden assisteren, het onderhoud van hippische accommodaties en materiaal uitvoeren en in voorkomend geval bij de africhting van paarden en de teelt van voedergewassen assisteren om zo de hippische activiteiten of producties te ondersteunen.
 • Medewerker florist. In de richting medewerker florist duaal leert men bloemen en planten verzorgen, verwerken en verpakken voor binnen (snijbloemen, boeketten en groene planten, bloemstukken, …) en buiten (beplantingen voor bloembakken, terrasplanten, bloembollen, …) volgens instructies om zo een goed verzorgd product af te leveren.
 • Medewerker productielijn kleding, confectie en meubelstoffering. In deze richting leert men het uitvoeren van een aantal routinematige productiehandelingen (kleven en/of stikken en/of thermisch lassen, stikautomaten bedienen of kleine strijkbewerkingen of kleine herstellingen, …) bij het gedeeltelijk samenstellen van kleding, confectie en meubelstoffering in een productieopstelling met behulp van verschillende al dan niet programmeerbare industriële machines en rekening houdend met veiligheidsregels en productievereisten om zo de continuïteit van de productie te ondersteunen.
 • Medewerker textielverzorging. In de opleiding medewerker textielverzorging duaal leert men een aantal routinematige verwerkingshandelingen uitvoeren bij het verzorgen van textielartikelen in een industriële omgeving met behulp van verschillende al dan niet programmeerbare industriële machines en rekening houdend met veiligheidsregels en verwerkingsvereisten om zo de continuïteit van het behandelingsproces te ondersteunen.

 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.