Personeelsleden in andere provincies zoeken heeft mogelijkheden, maar die zijn door de huidige arbeidskrapte in heel Vlaanderen beperkter. Dat heeft Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) in het Vlaams parlement geantwoord op een vraag van Axel Ronse (NVA). Aanleiding is de oproep van Unizo West-Vlaanderen om meer werknemers uit andere provincies te rekruteren.

“Er is in heel Vlaanderen arbeidskrapte en dat remt de arbeidsmobiliteit af”, zegt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits. “De krapte doet zich dus voor in alle provincies.” De spanningsindicator, (de verhouding tussen het gemiddeld aantal werkzoekenden zonder werk ‘in bemiddeling’ van de laatste 12 maanden en het gemiddeld aantal openstaande vacatures in dezelfde periode) meet de krapte op de arbeidsmarkt. In de provincie West-Vlaanderen is de spanningsindicator het laagst en de krapte dus het hoogst. Daar tellen we slechts 2,18 werkzoekenden per openstaande vacature. Ook in de provincie Oost-Vlaanderen noteren we een lage spanningsindicator van 3,10. In Limburg bedraagt de indicator 3,26, in Vlaams-Brabant 3,89 en in Antwerpen 4,10. Er worden ondertussen veel vacatures ontvangen, meer dan 326.000 voor alle regio’s gedurende de periode tussen oktober 2020 en september 2021, terwijl er gemiddeld slechts zo’n 158.000 werkzoekenden zonder werk ‘in bemiddeling’ zijn ingeschreven bij VDAB op maandbasis.   

Specifiek voor West-Vlaanderen weten we dat 86,6% van de 15-64-jarige loontrekkenden die in West-Vlaanderen wonen daar ook effectief werken. Een belangrijk deel van de arbeidsplaatsen wordt dus ingenomen door bewoners uit de eigen provincie. Daarnaast zijn er 24.552 pendelaars vanuit Oost-Vlaanderen (5,9% van het aantal loontrekkenden in West-Vlaanderen), en 6.430 pendelaars vanuit Henegouwen (1,5%). Ook vanuit de andere provincies zijn er pendelaars richting West-Vlaanderen, maar dit gaat telkens om minder dan 1%. In de andere Vlaamse provincies is er ook weinig inkomende pendel. Doordat de krapte hoog is in alle Vlaamse provincies, is de beschikbare arbeidsreserve overal nodig voor de invulling van de vele vacatures. 

Er worden inspanningen getroffen om toch tegemoet te komen aan de mobiliteitsuitdagingen bij de invulling van de openstaande vacatures. Zich kunnen verplaatsen is een hefboom. Daarom heeft minister Crevits in het kader van het plan “Alle Hens aan Dek” een project gelanceerd om werkzoekenden voor te bereiden op het behalen van het rijexamen. Zo kunnen werkzoekenden deelnemen aan opleidingen waarvoor een rijbewijs nodig is en kunnen ze  zich ook gemakkelijker verplaatsen naar een sollicitatie en naar een concrete werkplek, eventueel op langere afstand, bijvoorbeeld in een andere provincie. Er zijn ook fiets-projecten om de mobiliteit van werkzoekenden te vergroten.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Onze arbeidsmarkt heeft zich na de coronacrisis snel herpakt, met heel veel vacatures als gevolg in heel veel sectoren en in alle provincies. Belangrijk is daarom om niet-ontgonnen arbeidspotentieel te mobiliseren. Denk aan de grote groep inactieven. In West-Vlaanderen lopen daar een aantal projecten rond.  De dienstverlening van VDAB sluit interprovinciale bewegingen alvast niet uit, maar door de krapte zijn de mogelijkheden beperkter.”