Au pairs krijgen voortaan informatiefolder voor ze naar ons land komen

Au pairs die naar ons land bij gastgezinnen komen, krijgen voortaan een informatieve folder voor ze hun koffers richting België pakken. Vlaams minister van Werk Hilde Crevits vindt het belangrijk dat au pairs die naar hier komen hun rechten en plichten kennen en weten waar ze met vragen of klachten terecht kunnen.

In 2019 kwamen er 351 au pairs naar een gastgezin in Vlaanderen. Dat gaat over jongeren (minstens 18 en maximum 25 jaar) die tijdelijk in een gastgezin worden opgenomen en kost en inwoning genieten in ruil voor lichte dagelijkse huishoudelijke taken. De au pair kan daarnaast zijn of haar taalkennis vervolmaken en leert ons land kennen door deel te nemen aan het gezinsleven van het gastgezin.

Meestal loopt dit goed, maar toch stelt de Vlaamse sociale inspectie onregelmatigheden vast. In de voorbije 5 jaar werd in meer dan een derde van de gecontroleerde dossiers onregelmatigheden vastgesteld met in totaal 364 inbreuken en 63 Pro Justitia waarbij het dossier aan Justitie wordt overgemaakt en er mogelijks een gerechtelijke vervolging volgt. Daarnaast gaf de dienst ook 102 waarschuwingen waarna het gastgezin de kans kreeg om zich in regel te stellen. Het is onaanvaardbaar dat een au-pairjongere in de praktijk soms een goedkoop alternatief is voor een inwonende huishoudhulp en dan wordt er volledig voorbijgegaan aan het culturele aspect als hoofddoel.

De Vlaamse sociale inspectie schenkt daarom veel aandacht aan de naleving van de voorwaarden rond het au-pairstatuut. Naast het toezicht op het terrein wil de inspectie ook meer inzetten op het preventieve luik. Daarom is er nu een informatieve folder (in 4 talen) die aan elke au pair, voorafgaand aan de komst naar België, zal worden bezorgd.

Wanneer een gastgezin een aanvraag doet voor een arbeidsvergunning, dient het e-mailadres van de au pair te worden opgegeven en zal de dienst economische migratie, wanneer het dossier wordt goedgekeurd, de folder bezorgen aan de au pair. Hierin worden de rechten en de plichten van de au pair opgesomd en worden de contactgegevens van VSI opgenomen zodat in geval van vragen of misbruiken, de au pair zich rechtstreeks tot ons kan wenden.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Jongeren van over de hele wereld kunnen dankzij de au pair regeling een tijd lang kennis maken met ons land en met hun gastgezin. Dat is een verrijking in hun ontwikkeling en vaak een onvergetelijke herinnering. Maar er duiken ook misbruiken op en daartegen treden we op. Om de au pair beter te informeren krijgen ze voortaan een folder voor hun vertrek. Zo kennen ze hun rechten en plichten beter en weten ze bij wie ze moeten aankloppen als er van hen misbruik wordt gemaakt.”

Als bijlage de folder.

au-pair-in-vlaanderen-2020.pdf

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.