Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits kent dit jaar 2,4 miljoen euro subsidie toe aan Bednet. Bednet zorgt ervoor dat langdurig zieke kinderen en tienermoeders via synchroon internetonderwijs mee les kunnen volgen in de klas. Op die manier blijven ze ook in contact met de vertrouwde klasomgeving en vrienden. In 2018 bereikte Bednet ruim 1.000 kinderen. Met de subsidie wil Bednet ook nu weer meer dan 1.000 kinderen ondersteunen en vooral hun hard- en software grondig vernieuwen. Voor de vierde keer al organiseert Bednet op vrijdag 15 maart de ‘Nationale Pyjamadag’. Die dag steunen we met z’n allen de vele kinderen en jongeren die niet naar school kunnen gaan wegens langdurige ziekte. 

Langdurig zieke kinderen en tienermoeders zijn vaak fysiek niet in staat om naar school te gaan. Om ervoor te zorgen dat die kinderen toch verder les kunnen volgen en betrokken blijven bij de klas, is er synchroon internetonderwijs. In Vlaanderen wordt dit door Bednet georganiseerd.

Bednet blijft verder evolueren en bereikt ook steeds meer leerlingen. Daarom moet ook de technologie steeds up to date blijven. Het komend jaar zal Bednet dan ook de hard- en software grondig vernieuwen. Daarbij zal nog meer en beter ingespeeld worden op de noden van de gebruikers, op nieuwe technologieën en op nieuwe onderwijsvormen. Bednet zal dan ook net als de voorbije jaren een innovatieplan opmaken om de werking te optimaliseren.

Sinds 2014 is de werking van Bednet enorm gegroeid. Het budget is gestegen van 250.000 euro tot 2,4 miljoen euro vandaag. In 2014 werden bijna 300 leerlingen geholpen, nu zijn dat er al meer dan 1.000. 15 % van de leerlingen die synchroon internetonderwijs volgen doen dat al twee of meerdere jaren.

Meerjarige overeenkomst synchroon internetonderwijs

Op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits ligt een decreetaanpassing op tafel om ook in de toekomst synchroon internetonderwijs door één centrale organisatie te laten aanbieden die op zijn beurt met meerdere partners kan samenwerken. Door die aanpassing wordt het vooral ook mogelijk om een meerjarige overeenkomst af te sluiten van maximum 4 jaar.

Pyjamadag

Voor de vierde keer al organiseert Bednet op vrijdag 15 maart 2019 de Nationale Pyjamadag. Zo steunen we met z’n allen de vele kinderen en jongeren die niet naar school kunnen wegens langdurige ziekte door die ene dag allemaal in pyjama naar school te gaan. Bij kinderen die langdurig ziek zijn staat genezen op de eerste plaats. Maar weten dat je geen leerachterstand opbouwt draagt ook bij tot het genezingsproces. Het gevoel hebben om ook nog steeds bij de klas betrokken te zijn, zorgt er ook voor dat kinderen zich in de mate van het mogelijke goed in hun vel voelen. We doen heel wat inspanningen om het onderwijsaanbod voor zieke leerlingen te versterken. Zo is tijdelijk onderwijs aan huis sinds kort ook mogelijk voor kleuters, worden er meer middelen geïnvesteerd in ziekenhuisscholen en investeren we de laatste jaren fors meer in Bednet. We doen dit allemaal in nauwe samenwerking met de sector zelf. Bednet maakt samen met de ziekenhuisscholen, Tijdelijk Onderwijs Aan Huis en de vrijwilligersorganisaties deel uit van POZILIV, het platform voor onderwijs aan zieke kinderen in Vlaanderen. Samen houden zij de vinger aan de pols.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Synchroon internetonderwijs en de werking van Bednet raken steeds meer ingeburgerd. Op 5 jaar tijd is het aantal leerlingen die op die manier toch les kunnen volgen en bij de klas betrokken blijven bijna verviervoudigd. De subsidie is ondertussen zelfs vertienvoudigd. Het is dan ook van groot belang dat elk kind onderwijs op maat kan volgen en contact kan houden met de vrienden in de klas.”