Betere luchtkwaliteit resultaat van doorgedreven inspanningen

05-12-2007

Vlaams minister Hilde Crevits is tevreden over de betere luchtkwaliteit in Vlaanderen. Uit het jaarrapport van de VMM blijkt dat er steeds minder vervuilende stoffen in de lucht worden geloosd.  Dit is het resultaat van een doorgedreven beleid en inspanningen van de bevolking, de overheid, de industrie en de landbouw.  

Uit cijfers blijkt dat bij alle stoffen sinds 1990 een daling van de lozingen in de lucht merkbaar is. Vooral de uitstoot van schadelijke gassen via puntbronnen zoals schouwen van bedrijven is spectaculair gedaald. De gerichte aanpak via Vlarem en de milieuvergunningen die maken dat de Beste Beschikbare Technieken gebruikt worden, is hieraan niet vreemd. Ook het toenemend gebruik van aardgas tegenover andere fossiele brandstoffen en het lagere zwavelgehalte in de brandstof hebben een belangrijke verbetering teweeggebracht. 

De luchtkwaliteit vandaag blijkt dan ook vooral nog negatief beïnvloed te worden door diffuse bronnen, zoals verkeer en buitenlandse emissies. 

Hoewel dus de inspanningen uit het verleden reeds geleid hebben tot een belangrijke stap voorwaarts, stelt minister Hilde Crevits vast dat verdere gerichte inspanningen nodig zijn. 

De aanpak van diffuse bronnen is complex en vraagt ook maatregelen op Europees niveau, zoals bv. de systematische verstrenging van de emissienormen voor auto’s en vrachtwagens. Vlaanderen speelt hier al op in door de ecologiepremie voor het plaatsen van roetfilters op vrachtwagens en voor het versneld omschakelen op nieuwe EURO V motoren. Ook worden acties voorbereid inzake de vergroening van de autofiscaliteit om zo de aankoop van schone wagens te stimuleren.  

Daarnaast wordt ook ingezet op rationeel energieverbruik. Door gebouwen goed te isoleren en te voorzien van een hoogrendementsketel wordt het energieverbruik ingeperkt. Daarom worden er subsidies gegeven voor het isoleren van een dak, plaatsen van hoogrendementsglas en het vervangen van oude verwarmingsinstallaties. Het beter onderhoud van verwarmingsinstallaties en efficiëntere toestellen hebben eveneens een positief effect hebben op de luchtkwaliteit. 

Een aantal lokale problemen vergen een gerichte, lokale aanpak. Daartoe werden o.a. een aantal actieplannen voor zogenaamde hotspots inzake fijn stof uitgewerkt met alle betrokkenen. Voor de Antwerpse haven is de opmaak van dit plan lopende. Evenzo wordt de in een aantal gevallen te hoge concentratie aan zware metalen in de buurt van een aantal metaalbedrijven aangepakt en worden ook de shredderbedrijven van nabij opgevolgd. 

Minster Hilde Crevits stelt: “De aanpak inzake luchtverontreiniging heeft de afgelopen jaren reeds zeer positieve resultaten opgeleverd. Nu maken we werk van de sanering van de diffuse bronnen van luchtverontreiniging. Dit is een complexe zaak, maar met een gerichte aanpak, gekaderd in een Europees perspectief gaan we ook daar in slagen.” 

 

Persinfo: 

 

Cybelle-Royce Buyck

woordvoerster van Vlaams minister Hilde Crevits

0486 14 12 72

persdienst.crevits@vlaanderen.be