Binnenvaart bespaart twee miljoen wegritten

27-11-2007

Vlaams minister van Leefmilieu Hilde Crevits (CD&V) zet nieuwe initiatieven op om de binnenscheepvaart populairder te maken. De erg milieuvriendelijke binnenvaart moet de uitstoot van broeikasgassen door de transportsector naar beneden helpen.

Gisteren werd in Antwerpen een nieuwe bijeenkomst van de Vlaamse Klimaatconferentie gehouden. Vertegenwoordigers van allerlei organisaties bekeken er hoe Vlaanderen erin kan slagen de uitstoot van broeikasgassen verder te doen dalen. De komende weken schaven ze in werkgroepen concrete beleidsvoorstellen bij. De focus lag gisteren op de emissie van gebouwen en het transport.

De binnenvaart is de meest milieuvriendelijke transportsector qua CO2-uitstoot en kan heel wat transport overnemen van de weg. Per vervoerde ton lading verbruikt de sector het minst fossiele brandstof. In 2006 werden via de Vlaamse waterlopen meer dan 8 miljoen ton goederen geladen en ruim 30 miljoen ton goederen gelost. 'Daardoor zijn twee miljoen vrachtwagenritten vermeden', stelt Crevits.

Genoeg redenen voor de minister om de binnenvaart een duw in de rug te geven. Dat doet ze samen met alle actoren in het Flanders Inland Shipping Network. Zo wordt aan een betere samenwerking tussen de binnenschepen en de zeehavens gewerkt.


Containervervoer

Ook wordt gekeken hoe het containervervoer tussen het hinterland en de Antwerpse haven nog meer via het Albertkanaal kan. Al 70 procent van de aan- en afvoer van containers uit het binnenland naar Antwerpen verloopt via die weg. De komende jaren wordt een spectaculaire stijging verwacht van de containerbehandeling, zeker in het Deurganckdok.

Tot slot moet het imago van de binnenvaart opgekrikt worden. Te weinig bedrijven en potentiële werkkrachten kennen de binnenvaart.

 

KVe