Brussel krijgt crisismanager en actieplan om crisis in de jeugdhulp aan te pakken

De sector van de jeugdhulp kent momenteel grote uitdagingen. Om meer zuurstof te geven aan de kinderen, jongeren en hun gezinnen lanceerde Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits een crisis- en investeringsplan met maatregelen voor in totaal 100 miljoen euro in Vlaanderen en Brussel. Specifiek voor de situatie in Brussel worden nog extra maatregelen genomen. Een crisismanager zal worden aangesteld om de samenwerking tussen de Brusselse jeugdhulporganisaties te versterken en het actieplan in de hoofdstad in goede banen te leiden. Hiervoor wordt in 1 miljoen euro voorzien. De Vlaamse Gemeenschapscommissie reageert tevreden en zet mee de schouders onder het actieplan.

 

“Ik neem de verontrustende signalen uit de sector bijzonder ernstig. Daarom heb ik samen met alle actoren in het veld een crisisplan opgesteld om de toenemende vraag naar hulp het hoofd te bieden. Dat moet honderden kinderen al op de korte termijn helpen. Specifiek voor Brussel is er in 1 miljoen euro extra voorzien om de komende 2 jaar een crisisnetwerk op te zetten. Een crisismanager zal alles in goede banen leiden, zodat alle initiatieven goed afgestemd zijn tussen de verschillende Brusselse organisaties. Ik apprecieer hun werk in deze crisistijden enorm en ben bijzonder tevreden dat de verschillende partners elkaar gevonden hebben en samen een sterk plan hebben uitgewerkt om de crisis aan te pakken.” – Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits  

 

“We hebben in Brussel een sterk en veerkrachtig netwerk van jeugdhulporganisaties, maar ze verdienen extra ondersteuning omdat ze in de grootstedelijke context met extra uitdagingen te kampen hebben. Daarom willen we hen in samenwerking met de Vlaamse regering extra zuurstof geven en via deze crisismanager werken aan transversale en duurzame oplossingen voor de sector en dus ook voor jongeren en hun gezinnen” - VGC collegevoorzitster Elke Van den Brandt.

 

De sector van de jeugdhulp staat onder druk: het aantal crisishulpvragen is de afgelopen jaren fel gestegen en de sector kampt met de krapte op de arbeidsmarkt.  Om die reden kwam Vlaams minister van Welzijn en Gezin Hilde Crevits eind maart met een crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Het plan bevat maatregelen om op korte termijn verandering te brengen en hervormingen voor de toekomst.  Er wordt in totaal 100 miljoen euro voor de maatregelen in Vlaanderen en Brussel uitgetrokken. Het budget dient onder meer voor extra werknemers bij de zes crisismeldpunten in Vlaanderen en Brussel, meer begeleidingen aan huis en extra opvangplaatsen.

 

Crisismanager

 Specifiek voor Brussel worden er nog extra maatregelen genomen. De situatie is er bijzonder precair. Jeugdhulporganisaties hebben het moeilijk. Samen met de lokale jeugdhulppartners werd al een actieplan opgesteld. Het actieplan focust op het versterken van sociale netwerken van gezinnen in crisis en op het versterken van de samenwerking in het professioneel netwerk van jeugdhulpvoorzieningen. Ook de personeelsproblematiek is een belangrijk thema. Voor de uitwerking hiervan is in het crisis- en investeringsplan van minister Crevits 1 miljoen euro voorzien. Concreet zal daarmee het aanbod voor 0 tot 3-jarigen, de samenwerking met pleegzorg en initiatieven met vrijwilligers versterkt worden.

 

De middelen zullen ook gebruikt worden om een crisismanager aan te stellen die het actieplan in goede banen moet leiden.