CO2-uitstoot

28-11-2007

De uitstoot van CO2 in Vlaanderen is voor het eerst gedaald tot onder het niveau van 1990. Dat maakt Vlaams minister van Leefmilieu Hilde Crevits (CD&V) bekend. Vorig jaar nam de emissie van broeikasgassen af met liefst 3,9 procent. Vlaanderen moet nog ruim 3 procent lager raken om de Kyotodoelstellingen te halen. Vooral in de transportsector verwacht Crevits verbetering. Ze is overtuigd dat het Vlaamse beleid vruchten afwerpt, maar waarschuwt tegelijk dat de laatste loodjes het zwaarst wegen.