Crevits: "Recordoppervlakte nieuwe reservaten erkend"

28-11-2007

Vlaams minister van Leefmilieu en Natuur Hilde Crevits (CD&V) en haar voorganger Kris Peeters hebben dit jaar al 2.144 hectare natuurgebied als reservaat erkend. '2007 wordt een recordjaar.'Tijdens de voorstelling van het Natuurrapport 2007 van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) somde Crevits een paar nieuwe beloftes op, als repliek op de vaak erg kritische cijfers en vaststellingen in het rapport (DM 27/11). Zo zal de Vlaamse regering dit jaar meer reservaten erkennen dan ooit tevoren, terwijl ze een stuk meer bossen en reservaten open wil stellen voor het publiek. Daarbovenop komt in 2008 een extra investering van 2,5 miljoen euro voor het beheer van die stukjes natuur.

Ruim een kwart van de Vlaamse planten- en diersoorten zijn bedreigd, zegt het rapport, onder meer als gevolg van een te versnipperde habitat. Bovendien is de afbakening van nieuwe natuurgebieden sinds 2003 nagenoeg stilgevallen. Crevits pareert de kritiek onder meer met "de heuglijke vaststelling" dat er dit jaar al 2.144 hectare nieuwe reservaten erkend is. "In 2007 vestigen we een absoluut record."

"Mooi zo", reageert Groen!-fractieleider Rudi Daems, al tempert hij meteen het enthousiasme van Crevits. "Want als ze eerlijk is, maakt ze het onderscheid tussen bestaande natuur die het statuut van reservaat krijgt, wat op zich uiteraard goed is, en de afbakening van nieuwe natuurgebieden." Op dat vlak blijft Vlaanderen de afgelopen jaren ter plaatse trappelen, zegt het rapport. "Van de beloofde 10.000 hectare nieuw bos en de 38.000 hectare nieuwe natuur zal er tegen 2010 slechts een fractie afgebakend zijn", vreest Daems. "In zijn beleidsbrief laat minister van Ruimtelijke Ordening Van Mechelen zelfs verstaan dat die afbakening uitgesteld wordt tot na 2009, een dus een zaak is voor de volgende regering."

Ondertussen werkt Crevits aan een nieuw besluit om zoveel mogelijk bossen en reservaten onder eenvormige voorwaarden open te stellen voor het publiek, vanuit de filosofie dat zulks meer mensen warm kan maken voor een doortastend milieubeleid.

Crevits belooft ook uitdrukkelijk dat ze de Europese Habitat- en Vogelrichtlijnen, die de bescherming van waardevolle gebieden en soorten opleggen, volledig zal uitvoeren. Uit het Natuurrapport blijkt immers dat het bijzonder slecht gesteld is met de effectieve instandhouding ervan, ondanks de juridische bescherming die die zones nu al genieten. Daems vreest dat de Vlaamse administratie te weinig geld en mensen heeft om die "nobele belofte" waar te maken.

De 2,5 miljoen die Crevits bijkomend vrijmaakt voor natuurbeheer noemt hij dan weer een druppel op een hete plaat. "Sinds Kris Peeters koopt de regering nauwelijks nog natuur of bos. De Vlaamse regering heeft nochtans geld genoeg. Crevits geeft goede aanzetten, maar de doelstelling om de achteruitgang van de biodiversiteit tegen 2010 een halt toe te roepen, halen we van geen kanten."

 

Gorik Van Holen