Kindergeld koppelen aan de inschrijving op school of aan taallessen voor de ouders. Voor Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten is het een kwestie van kansen geven, voor haar critici niet meer dan kansen ontnemen.

BrusselKindergeld koppelen aan de inschrijving op school vanaf 3 jaar en aan taallessen voor de moeder. Met die maatregel wil Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten 'mensen met een migratieachtergrond duidelijk maken dat kinderen hier snel naar school moeten'. Dat zorgt voor veel discussie, met de volgende twistpunten.

'Een kind is een kind, punt'

Binnen de meerderheid schiet CD&V het voorstel af. Voor de partij moet het kindergeld een onvoorwaardelijk recht van het kind zijn. 'Los van voorwaarden, los van het statuut van de ouders', zei Vlaams parlementslid Katrien Schryvers opRadio 1. De Vlaamse kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen vindt het voorstel om dezelfde reden 'geen goed idee.' 'Kindergeld is voor de maatschappelijk meest kwetsbare groep een essentieel instrument om haar kinderen de nodige ontwikkeling te bieden.'

Rutten draait de redenering om. 'Ons voorstel is net in het belang van kinderen die anders door de thuissituatie met een grote leerachterstand komen te zitten.' Ook coalitiepartner N-VA vindt dat het kindergeld voorwaardelijker mag. 'We willen dit voorstel zeker bespreken,' zegt Vlaams fractieleider Matthias Diependaele. N-VA diende eerder zelf federaal een wetsvoorstel in om nieuwkomers pas na vier jaar volwaardig kindergeld te geven.(zie hiernaast)

'Kindergeld afnemen, vergroot de armoede'

Oppositiepartijen SP.A en Groen vrezen dat het voorstel tot meer kinderarmoede zal leiden. Vlaams parlementslid Freya Van den Bossche (SP.A) reageerde verontwaardigd op Twitter. 'Waar halen ze het? Kindergeld afnemen van kinderen die er het meeste nood aan hebben. Omgekeerde solidariteit is dat. Ik word met de minuut kwader.'

'Zonder kinderbijslag zouden 9 procent meer gezinnen in armoede belanden', vult coördinator Frederic Vanhauwaert van het Netwerk tegen Armoede aan bijBelga. 'Hoe gaan we hun kinderen precies een betere toekomst geven door het hen moeilijker te maken hun rekeningen te betalen?', zo vragen onderzoekers Wim Van Lancker en Michel Vandenbroeck zich tot slot in een opiniestuk in deze krant af. Ze spreken van een 'simplistische redenering'.

Dit is de kritiek die Rutten het hoogste zit. 'Het zijn vreemde mensen die hier een voorstel in zien om kindergeld af te nemen. Bekijk het omgekeerd: welke ouder zou zijn kind niet naar school sturen als je daar nog eens financieel voor beloond wordt? We gaan veel vooroordelen moeten bekampen, maar de tijd voor dit idee is echt wel gekomen.'

'Sancties helpen niet'

Het voorstel van Rutten komt een dag na de studie van Vlaams Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) die aantoont dat 97 procent van de 3-jarige kleuters ingeschreven is op een school(DS 7 december). Het voorstel van Rutten mikt volgens critici dan ook op een erg kleine minderheid van kleuters van wie de ouders niet over de streep zullen getrokken worden door plots het kindergeld voorwaardelijk te maken. 'Ouders die hun kleuters niet naar school laten gaan, doen dat wegens eigen negatieve schoolervaringen of door een gebrek aan vertrouwen in het onderwijs,' zo stelt het Netwerk tegen Armoede. 'Er is nog geen enkele studie die toont dat je daar iets aan verhelpt door het opleggen van een sanctie,' voegt de Gezinsbond toe.

Rutten leest de cijfers anders. 'Als we de groep bekijken voor wie de thuistaal niet Nederlands is, dan daalt het aantal ingeschreven kleuters op 3 jaar naar 89,2 procent. Terwijl alle studies erop wijzen hoe belangrijk de ontwikkeling is in die eerste levensjaren.' Volgens de studie van Crevits is het grote probleem eerder het schoolverzuim. Maar dat wil Rutten ondervangen door naast een inschrijvingsplicht ook een minimale aanwezigheidsplicht van 100 dagen in te stellen.

Wat met het thuisonderwijs?

'Als het van ons afhangt, dan verdwijnt het thuisonderwijs,' zo stelt Rutten onomwonden. Thuisonderwijs zit nochtans in de lift, al blijft het met 2.287 leerlingen in 2014 (inclusief privéscholen) een beperkt fenomeen. Ook die kinderen zouden strikt genomen geen kindergeld meer krijgen.

Maar volgens de Vlaamse liberalen is het thuisonderwijs dan ook een bedenkelijk systeem waarbij kinderen dreigen te vervreemden van andere kinderen en in een gevaarlijk intellectueel en sociaal isolement kunnen terechtkomen. Eerder merkte Mechels burgemeester Bart Somers al op dat de helft van de jongeren die in zijn stad thuisonderwijs genieten, uit een salafistisch milieu komt en een grotere kans heeft om te radicaliseren.

Op zijn site veroordeelt het Vlaams Huisonderwijzersverbond 'de vooroordelen van mensen die niet eens weten wat huisonderwijs is'. Jammer genoeg was er gisteren niemand bij het verbond bereikbaar voor commentaar.

Jan-Frederik Abbeloos

Inhoud ↑

Copyright © 2015 Corelio. Alle rechten voorbehouden

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.