De week van het bos. De bosbeheerder in beeld.

04-10-2007

Op zondag 7 oktober geeft minister Hilde Crevits het startschot voor de 29e editie van de Week van het Bos. De officiële opening vindt plaats in het Peerdsbos in Brasschaat. Het thema van deze Week van het Bos is 'De bosbeheerder in beeld'. Van 7 tot en met 14 oktober maak je kennis met onze bosbeheerders en ontdek je wie ze zijn, wat ze doen en wat hen zo boeit bij het beheren van bossen.

Tijdens de week van het bos plaatsen we de bosbeheerder een week 'in the picture'. Wie is onze Vlaamse bosbeheerder en wat doet hij? Met welke uitdagingen wordt hij geconfronteerd? Voor vele bosbezoekers is de bosbeheerder immers een anonieme persoon. Veel mensen denken bij bosbeheer in abstracte termen of zijn zich er niet van bewust dat onze bossen beheerd worden. De bosbeheerder is immers niet altijd zichtbaar aanwezig. Het gevolg daarvan is dat de bosbeheerder niet bekend is bij vele bosbezoekers. We kunnen je alvast meegeven dat er een grote verscheidenheid is onder de bosbeheerders: de particuliere boseigenaars, het Agentschap voor Natuur en Bos, zelfstandige bosbeheerders, bosexploitanten en bosarbeiders, gemeentebesturen, provinciebesturen, OCMW's, natuurverenigingen, kerkfabrieken enzovoort.
Met het thema De bosbeheerder in beeld willen we de herkenbaarheid van die beheerders vergroten. Achter dat bosbeheer zitten immers mensen die hun ideeën en hun passie willen vertellen.

Ook veel bosbeheerders, organisaties, scholen en lokale besturen organiseren traditiegetrouw tijdens de week van het bos een of meer activiteiten. Samen met hen biedt het Agentschap voor Natuur en Bos en de Vereniging voor Bos in Vlaanderen een waaier van activiteiten aan de bosbezoekers. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers en enthousiaste bosliefhebbers is de week van het bos uitgegroeid tot een prachtige en belangrijke sensibilisatiecampagne voor het bos.

Wil jij, net als tienduizenden andere mensen, een frisse neus halen in het bos, dan kun je het programma raadplegen op de website www.weekvanhetbos.be.

De officiële opening van de Week van het Bos vindt dit jaar plaats in het Peerdsbos te Brasschaat.
Programma van de officiële opening

- 9.30 uur: ontvangst
- 10 uur: speeches
- 10.10 uur: de heer Erik Van Boghout, Agentschap voor Natuur en Bos
- 10.20 uur: de heer Dirk De Kort, burgemeester Brasschaat
- 10.30 uur: mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
- 10.45 uur: inwandelen van het interactief parcours
- 11.45 uur: receptie
- vanaf 13 uur: publieksactiviteiten met interactief parcours, kinderanimatie, bostheater en bosmuziek …

De partners
Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) is de initiatiefnemer van deze campagne. Het ANB verzorgt de contacten met de nationale en lokale pers, waarbij de hele actie en het thema worden belicht.

De vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV) vzw is net zoals bij de vorige edities door het ANB aangesteld als aanspreekpunt waar je terecht kan met al je vragen i.v.m. de week van het bos. De VBV coördineert de activiteiten en verzorgt de samenwerking met de partners. De VBV staat in voor de eindredactie van de programmakrant en de digitale communicatie zoals de website en de nieuwsbrief.
Hun contactgegevens zijn:
Geert Van Kerckhove / Marlies Vanlerberghe
Telefoon: 09 264 90 57
E-mail: weekvanhetbos@vbv.be
Website: www.weekvanhetbos.be 

 

Voor meer persinformatie kunt u terecht bij:

An Wouters, Agentschap voor Natuur en Bos
 

Tel: 03 224 62 71

Fax: 0499 80 88 56