Uit eerder onderzoek blijkt dat bijna 1 op de 3 poetshulpen ooit te maken krijgt met seksueel geweld op het werk. Op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits heeft de Vlaamse regering beslist om het mogelijk te maken dat dienstenchequegebruikers bij een daad van geweld, pesterijen of bij ongewenst seksueel gedrag uitgesloten kunnen worden. Een schorsing kan maximaal een jaar duren bij een eerste inbreuk en tot vijf jaar bij herhaling.

“Huishoudhulpen vervullen een belangrijke taak in onze samenleving. Elke dag staan ze 750.000 gezinnen, ouderen en kwetsbare personen bij in het huishouden. Daarvoor verdienen ze het grootste respect. De veiligheid van onze huishoudhulpen is een topprioriteit. Het is essentieel dat zij te allen tijde veilig kunnen werken. Als gebruikers die hun verantwoordelijkheid niet nemen en ongepast gedrag vertonen, zullen voortaan worden uitgesloten van het systeem.” - Hilde Crevits  

Gebruikers dragen een belangrijke verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de huishoudhulp. Om die reden werd eerder al beslist dat dienstenchequegebruikers die de coronamaatregelen niet naleven een schorsing kunnen oplopen. Die maatregel blijft nog van kracht zolang de civiele noodsituatie rond de volksgezondheid geldt.

Nu wordt ook de mogelijkheid voorzien om gebruikers uit te sluiten die feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag stellen ten aanzien van de huishoudhulpen. Uit eerder onderzoek blijkt dat 1 op de 3 huishoudhulpen ooit te maken krijgt met seksueel geweld op het werk, 6 op de 10 geven zelfs aan met geweld te maken te krijgen. Dat gaat van verbaal geweld, tot ongewenste aanrakingen en hard fysiek geweld. Uitsluiting van een gebruiker of terugvordering van de dienstencheques is vandaag ook al mogelijk als de gebruiker tezamen met de erkende dienstencheque-onderneming een inbreuk heeft gepleegd of als de gebruiker de dienstencheques gebruikt voor fictieve of niet-toegelaten prestaties.

Als een dienstenchequewerknemer bij de werkgever aangeeft problemen te ondervinden bij bepaalde klanten, dient de dienstencheque-onderneming een klacht in bij de inspectie waarna er een controle van de Vlaamse en federale inspectie volgt. Om de samenwerking tussen de verschillende inspecties te bevorderen, sloot Vlaams minister Crevits eind vorig jaar nog een nieuw samenwerkingsprotocol af.