DIKKE TRUIENDAG 2008

15-02-2008

 
PERSNOTA VAN HET KABINET VAN
MINISTER HILDE CREVITS
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE,
LEEFMILIEU EN NATUUR
15 februari 2008
 
DIKKE TRUIENDAG 2008
GROOT SUCCES : 35% MEER DEELNEMERS
 
 
Meer dan 800.000 (Cijfer: 810.724) deelnemers spelen het slim en steunen vandaag de Dikke-truiendag 2008.   Op vraag van Vlaams minister Hilde Crevits kunnen dit jaar voor het eerst ook gezinnen aan de actie deelnemen. Samen met bedrijven, scholen en overheden gaan zij in grote getale het engagement aan om de CO2-uitstoot thuis, op het werk en op school te verminderen en zo hun bijdrage te leveren aan de Vlaamse klimaatdoelstellingen. Met 35 % meer deelnemers dan vorig jaar kan gerust van een succes gesproken worden !
 
Vlaams minister Hilde Crevits en Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie organiseren vandaag de vierde editie van de Dikke-truiendag. Met de actie wil de Vlaamse overheid mensen bewust maken van de klimaatproblematiek en de CO2-uitstoot verlagen.
 
Kyoto
De actie wordt dan ook heel bewust half februari gepland. Morgen, 16 februari, is het drie jaar geleden dat het Kyoto-protocol in werking trad. Met het ondertekenen van dit Kyoto- protocol engageren de industrielanden zich om in de periode 2008-2012 de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen gemiddeld met 5 % te verlagen ten opzichte van 1990.
 
Gezinnen
Heel bewust besteedt de Dikke-truiendag dit jaar bijzondere aandacht aan de rol van de gezinnen in het energieverbruik.
 
Samen kunnen we immers nog heel wat energie besparen in onze dagelijkse activiteiten thuis, zonder comfortverlies. Wie gewoon deuren dicht houdt, en consequent gebruik maakt van gordijnen en rolluiken kan zo de thermostaat een paar graden lager plaatsen, zonder daar in de praktijk daar ook maar enige warmte te moeten voor inboeten. Verstandig omgaan met energie is goed voor het milieu én het levert heel wat euro’s op.
 
Vlaams minister Crevits wenst het energieverbruik op niveau van de Vlaamse gezinnen tegen 2020 met 30% terug te dringen. Zij onderlijnt dan ook het belang van de uitbreiding van de Dikke-truiendag in de richting van de gezinnen en wenst dit luik van de actie in de toekomst verder uit te bouwen. Voor volgend jaar mikt de minister een vervijfvoudiging van het aantal participerende gezinnen.
 
 
Naar 20-20-20 in 2020
Recent (op 23 januari 2008) lanceerde de Europese Commissie 3 belangrijke doelstellingen voor het klimaat: tegen 2020 moeten de broeikasgassen met 20% verminderen, moet 20% van de totale energie afkomstig zijn van hernieuwbare bronnen en dient 20% energiebesparing gerealiseerd te worden. Om dit waar te maken schuift de EC ook een pakket van maatregelen naar voor om te evolueren naar een koolstofarme economie. De EC benadrukt dat energie-efficiëntie de belangrijkste manier is om de CO2-emissiebesparing te realiseren en dat het streefcijfer maar kan gehaald worden als overheid, bedrijven en burgers bereid zijn op alle niveaus grote inspanningen te leveren. Bewustmaking van de consumenten speelt daarin een ontzettend belangrijke rol.
 
 
Voorlopige Resultaten DTD 2008
 
Thuis
 
554 gezinnen met 1801 leden zorgen samen voor 194 ton CO2- vermindering en een besparing van 44.760 € euro’s.
In de meeste woonkamers zal de verwarming lager staan, maar het zal er niet minder warm zijn dankzij de vele warme truien en dekentjes. Tijdens de koude maanden winterkledij aantrekken dus. Een kwestie van gezond verstand. De grootste besparing komt - in deze actie - van de spaarlampen. Maar liefst 187 ton CO2 wordt erdoor bespaard op langere termijn (levenduur van de spaarlamp).
 
Op school
 
De scholen, die aan de basis liggen van de Dikke-truiendag, doen ook dit jaar massaal mee. Bijna 1600 (1538) scholen met zo’n 618.293 lln verlagen samen de CO2-uitstoot met 104 ton. Naast het verlagen van de thermostaat dat zo’n 65 ton CO2 oplevert, wordt gelet op het uitzetten van de Pc’s en worden gloeilampen vervangen door spaarlampen.
De scholen zetten ook allerlei ludieke en educatieve acties op touw, zoals een dans-je-warm-moment, een milieuparty waarbij energie wordt opgewekt door fietsen, workshops en kunstwerken rond energie, een energiequiz, een zottemutsendag en vooral ettelijke liters warme soep en chocolademelk. In veel scholen is de Dikke-truiendag bovendien een onderdeel van het project Milieuzorg Op School (MOS).
 
Op het werk
 
Voor 190.630 werknemers uit de private- en publieke sector zal 15 februari in het teken staan van energiezorg op kantoor.
 
Dankzij de medewerking van UNIZO, VOKA, Industrie Vlaanderen, Fedis en Horeca Vlaanderen worden in 318 bedrijven (met 1.364 vestigingen) talrijke acties ondernomen om de werknemers bewust te maken van het energieverbruik en hun eigen bijdrage daarin. In een aantal bedrijven gaat de verwarming zelfs helemaal uit. Warme soep en sportieve intermezzi houden de werknemers warm en gezond. Ook wordt er aandacht besteed aan het sluipverbruik van pc’s en energieslorpende servers. Wat uit kan en mag, wordt ook uitgezet, bijvoorbeeld tijdens het weekend en ’s nachts. De bedrijven sparen alles bij elkaar 74 ton CO2 uit of 17.927 €.  
 
Ook de lokale overheden scharen zich met 196 met zo’n 1286 gebouwen achter deze actie. Zijn zorgen samen voor een CO2 reductie van 66,4 ton of een besparing van 14.844 €
 
Jeugdbeweging
 
Opvallend is ook dat dit jaar heel wat milieu- en jeugdbewegingen de actie steunen. Vlaanderen kent een opmerkelijke jeugdbewegingtraditie: elke week trekken zo'n kwart miljoen kinderen en jongeren naar één van de verschillende jeugdbewegingen die in ons land actief zijn. Hun maatschappelijk rol is dan ook niet te onderschatten. Al spelende leren kinderen en jongen omgaan met belangrijke maatschappelijke vraagstukken, zo ook met al wat er rond het klimaat gebeurt.
 
Vlaamse overheid
 
 
In de grote kantoorgebouwen in Brussel, Antwerpen en Hasselt worden alle werknemers via allerlei ludieke acties attent gemaakt op hun energieverbruik.
 
Minister Hilde Crevits benadrukt ook dat de Vlaamse overheid haar inspanningen niet beperkt tot één dag. Zo zijn er in het actieplan Energiezorg binnen de Vlaamse overheidsgebouwen heel wat acties opgenomen die een draagvlak willen creëren voor energiezorg bij alle Vlaamse ambtenaren. Die zorgen ervoor dat het energieverbruik effectief verlaagd wordt. Onder meer door het bijhouden van een energieboekhouding en de realisatie van REG-investeringen met een terugverdientijd van 7 jaar of minder.
 
 
Met deze acties tonen alle deelnemende gezinnen, scholen, bedrijven, verenigingen en overheden aan dat ze achter het Kyoto-protocol staan die exact drie jaar geleden in werking trad.
Samen wordt zo’n 460,4 ton minder CO2 uitgestoten.
 
Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie ondersteunt alle deelnemers en bezorgt heel wat achtergrondinformatie, ideeën en tips om te werken aan een "structurele" verbetering van het energiegebruik. Dat is uiteindelijk de bedoeling van Dikke-truiendag: sensibiliseren om te zorgen voor een energiezuinige woning, school of kantoorgebouw het hele jaar door.
 
 
 
 
 
Persinfo:
 
Damien Benoit
Cel Communicatie van Vlaams minister Hilde Crevits
0486 14 12 72