Doorbraaklening voor Limburgse ondernemingen

22-06-2021

De Limburgse Reconversiemaatschappij, het Agentschap Innoveren en Ondernemen en de Universiteit Hasselt lanceren de doorbraaklening. Dat is een combinatie van begeleiding, onderzoek en financiering voor Limburgse bedrijven. Limburgse ondernemers die met hun bedrijf een ambitieuze doorbraak voor ogen hebben, kunnen van deze achtergestelde lening gebruik maken. De lening varieert in principe van 50.000 euro tot 250.000 euro en heeft een looptijd van 7 jaar. De focus ligt op digitale en duurzame transformatie en internationalisatie. “Wat LRM, VLAIO en de Universiteit Hasselt nu voorstellen, ligt helemaal in lijn met de ambities van de Vlaamse regering. Digitalisering, duurzaamheid en onze Vlaamse ondernemers internationaal verankeren.” aldus Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits.   

 

“Met de nieuwe doorbraaklening geeft LRM de Limburgse bedrijven en ondernemers een belangrijke nieuwe hefboom om zich klaar te stomen voor de toekomst. Het is een unieke combinatie van begeleiding, onderzoek en financiering in één formule. Een onderneming die op vlak van digitalisering, duurzaamheid of internationale uitstraling een nieuwe stap wil zetten, komt in aanmerking voor de doorbraaklening. ” - Hilde Crevits  

 

De Limburgse Reconversiemaatschappij is al jaren lang een sterke partner van de Vlaamse overheid. Zij zijn de motor, promotor en katalysator voor de hele regio en realiseerden al tal van prachtige projecten. Projecten zoals de Corda Campus of Thor Park waar start-ups en scale-ups hun gading vinden. Projecten die Limburg na onder andere de sluiting van Ford Genk opnieuw economisch op de kaart zetten. Ook in de relance na de coronacrisis en de verderzetting van het SALK traject (SALK turbo) spelen ze een belangrijke rol. Zo zullen ze doorbraakprojecten van bedrijven financieel ondersteunen. Dat gaat dan over ambitieuze doorbraken die een onderneming wil doorvoeren.

 

Concreet kan een ondernemer daarvoor een achtergestelde lening aangaan. De lening varieert in principe tussen 50.000 euro en 250.000 euro en heeft een looptijd van 7 jaar. Dat houdt in dat de onderneming advies én financiering krijgt in die ene formule. Samen met VLAIO en de Universiteit Hasselt wil LRM zo de bedrijven ondersteunen bij de voorsprong die ze willen realiseren. Het gaat dan om doorbraken in digitalisering, duurzaamheid of het internationaal versterken van hun positie. Er lopen ook gesprekken met PMV om deze lening voor heel Vlaanderen uit te rollen.

 

Tom Vanham, Algemeen Directeur LRM: “Met een unieke cocktail van begeleiding, onderzoek en financiering, willen LRM, VLAIO en UHasselt bedrijven ondersteunen bij het definiëren, onderbouwen en implementeren van ambitieuze doorbraak-investeringen.  We willen de drempel verlagen om investeringsprojecten, die concreet vorm hebben gekregen na een traject van begeleiding of onderzoek, daadwerkelijk te valoriseren binnen het bedrijf. Vernieuwend aan dit financieringsproduct is dat bedrijven een mix wordt aangeboden van ondersteuning vanuit de overheid en groeifinanciering. Door het gecombineerd en strategisch inzetten van subsidies en risicokapitaal of leningen, kan zorgen voor een extra financiële hefboom voor transformatieprojecten rond internationalisatie, digitalisering en verduurzaming. Het samen in kaart brengen van de mogelijkheden van het VLAIO instrumentarium en financiering maakt het voor de ondernemers makkelijker om de financieringsmix te maken.”

 

Limburg tijdens en na de coronacrisis

Ook Limburgse ondernemers werden hard getroffen door de coronacrisis. Zo hebben ruim 25.000 Limburgse ondernemers een beroep gedaan op directe steunmaatregelen (hinderpremie, compensatiepremie, ondersteuningspremie, Vlaams beschermingsmechanisme). Het gaat om ruim 300 miljoen euro bescherming. Daarnaast zijn er ook verschillende maatregelen om de financiering en solvabiliteit van ondernemingen op langere termijn te ondersteunen. Dat gaat onder andere om achtergestelde coronaleningen, waarborgen, de handelshuurlening en de win-winlening.

 

 

2020

Vlaanderen

Actuele stand van zaken Vlaanderen sinds begin 2020

Limburg

 

Aantal

Bedrag

Aantal

Bedrag

Aantal (%)

Bedrag (%)

Corona lening

358

155 miljoen

580

194,4 miljoen

52 (9%)

10,4 miljoen (5,3%)

Winwinlening

4.166

100.8 miljoen

7781

166 miljoen

448 (5,8%)

12,7 miljoen (7,6%)

Handelshuurlening

570

4.5 miljoen

1725

16,9 miljoen

160 (9,3%)

1,6 miljoen (9,5%)

 

Ook in de relance van de Vlaamse economie zal Limburg een belangrijke rol spelen. Zo hebben we voor het eerst gezorgd voor een eigen dotatie van 3 miljoen euro per jaar voor Energyville, het toponderzoekscentrum rond zonne-energie, batterijopslag, elektrische netten, … De omslag naar een meer duurzame economie is een van de prioriteiten in het relanceplan, de investering in Energyville is daarbij een mooi voorbeeld.