Ecocampus: studenten bewust maken voor het milieu

24-10-2007
Introductiedag op donderdag 25 oktober

Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, wil met ECOCAMPUS de continuïteit van milieuzorg in het onderwijs garanderen. Wat het Milieuzorg Op School-project (MOS) voor het basis- en secundair onderwijs was, moet de ECOCAMPUS voor het hoger onderwijs worden. Daar worden immers de professionelen en burgers van de toekomst gevormd. Ecocampus is dus het sluitstuk op het aanbod milieuzorg en milieueducatie van de Vlaamse overheid naar het onderwijs. 

Instellingen van het Vlaams hoger onderwijs voelen een toenemende behoefte én druk om een werking rond milieuzorg op te starten of verder uit te breiden, want onze 161.539 studenten vormen immers de burgers, professionelen en leidinggevenden van de toekomst. En juist om die toekomst vorm te geven, moet het hoger onderwijs een voorbeeldfunctie vervullen, ook op milieuvlak. 

Vlaams minister Hilde Crevits wil met ECOCAMPUS deze voorbeeldfunctie mee helpen invullen. Ecocampus wil de milieuzorg implementeren in het opleidingsaanbod. Op deze manier worden studenten tijdens hun opleiding aangemoedigd om milieuvriendelijk te handelen en die attitude voort te zetten in hun toekomstig professioneel leven. 

Minister Crevits: “In hun dagelijkse leven oefenen studenten veel invloed uit op ons milieu. Daarom vind ik het dan ook erg belangrijk dat de studenten worden gestimuleerd en ondersteund om bewust om te gaan met het milieu zowel op de universiteit of hogeschool als op kot. Eenmaal ze deze gewoonte hebben, nemen ze die nadien ook mee in hun professionele leven.” 

Om de milieubelasting van activiteiten zoveel mogelijke te beheersen en te verminderen wil Vlaams minister Crevits dat de milieuzorg op een structurele manier is ingepast in de interne structuren.  

Hogescholen of universiteiten kunnen op verschillende vlakken hun milieuverantwoordelijkheid opnemen.

  • Curricula worden best aangepast om de studenten de juiste waarden, kennis en vaardigheden mee te geven, om te helpen bouwen aan een duurzame samenleving.
  • Ook binnen de interne werking, het onderzoek en de maatschappelijke dienstverlening is voldoende maatschappelijk en politiek draagvlak nodig om milieuzorg de aandacht te geven die het verdient.
  • Voorts is het ook erg belangrijk dat de studenten worden gestimuleerd en ondersteund om bewust om te gaan met het milieu in de studentenverenigingen, op kot, thuis, enz.

Dit zijn dan ook de drie pijlers van de ECOCAMPUS-werking: het opzetten van een milieuzorgsysteem (interne bedrijfsvoering) op maat van het hoger onderwijs, het integreren van milieugerelateerde thema’s in de curricula en het stimuleren van milieuzorg in het studentenleven

Om het invoeren van een milieuzorgsysteem in het hoger onderwijs te ondersteunen, biedt ECOCAMPUS een handleiding met stappenplan en bijhorende instrumenten aan. Deze handleiding wordt momenteel getoetst in zes instellingen van het Vlaams hoger onderwijs. Het gaat hier om de volgende instellingen: EHSAL, Vrije Universiteit Brussel en de Erasmushogeschool, Katholieke Hogeschool van Leuven, Katholieke Hogeschool St.-Lieven van Aalst en de Universiteit van Hasselt. Zowel de handleiding als de proefprojecten worden op de introductiedag toegelicht. 

Op 25 oktober 2007 organiseert de Vlaamse overheid een introductiedag waarop de ECOCAMPUS-werking zal worden voorgesteld. Deze introductiedag vindt plaats van 9.30 uur tot 12.45 uur op de campus Jette van de Vrije Universiteit Brussel. Meer informatie over de introductiedag vindt u op http://ecocampus.lne.be

 

Persinfo: 

Cybelle-Royce Buyck

woordvoerster van Vlaams minister Hilde Crevits

0486 14 12 72

persdienst.crevits@vlaanderen.be