De Vlaamse Regering heeft een eenmalige extra verhoging van persoonlijke-assistentie (PAB) en de persoonsvolgende budgetten (PVB) goedgekeurd voor 2022. De verhoging komt er om de nodige financiële ademruimte te geven aan budgethouders in deze periode van uitzonderlijk hoge inflatie. Door de hogere kosten bij hun ondersteuning kunnen PAB- en PVB-budgethouders de stijgende kosten niet opvangen.

“Door de uitzonderlijk hoge inflatie dit jaar, is er beslist om de PAB- en PVB-budgetten eenmalig te verhogen. Op die manier bieden we een antwoord op de stijgende personeelskosten en vermijden we dat budgethouders hier zelf uit eigen middelen in tegemoet moeten komen.” - Hilde Crevits

Persoonsvolgende budgetten (PVB) worden toegekend aan meerderjarige personen die zorg en intensieve ondersteuning nodig hebben. Hoe hoog iemand zijn of haar budget is, is afhankelijk van de nood aan ondersteuning.

De persoonlijke-assistentiebudgetten (PAB), bedoeld voor de financiering van de assistentie voor kinderen met een handicap thuis of op school, worden normaal eenmaal per jaar aangepast. Als de spilindex meermaals gedurende het jaar overschreden wordt, betekent dit dat de budgethouder deze loonstijgingen zelf voor een groot deel moet financieren. Omwille van de uitzonderlijk hoge inflatie in 2022 is dat niet altijd eenvoudig voor de budgethouders. We zorgen nu voor een compensatie door een eenmalige aanpassing van de budgetten. Concreet betekent dit dat voor PAB-budgethouders de bedragen verhoogd worden met 3,56%. Dat is de verhoging in 2022 die ze zouden hebben gekregen bij een stelselmatige aanpassing van de budgetten aan de spilindex, telkens voor de resterende maanden in 2022.

Voor PVB-budgethouders wordt de omslagsleutel van personeelspunten naar euro bij cashbesteding verhoogd met 3,2%, van 899,68 euro naar 928,51 euro. De aanpassingen van de budgetten en omslagsleutel gelden voor het hele jaar 2022. De Vlaamse Regering voorziet hiervoor 7,5 miljoen euro.

Bij vergunde zorgaanbieders wordt bij het overschrijden van de spilindex de indexering van de lonen automatisch mee vergoed zodat de extra loonkost wordt gesubsidieerd.