Energie besparen is hip

15-10-2007

Vlaamse premies voor dakisolatie, dubbele beglazing en zuinige verwarming zijn blijvers


Van de 308 Vlaamse gemeenten bieden er 169 hun inwoners - naast de bestaande Vlaamse premies - extra bonussen aan om spaarzaam te zijn met energie. 'Vroeger was energie slechts een optie, nu plaatsen heel wat gemeenten het onderwerp bovenaan de agenda', aldus de Vlaamse minister Hilde Crevits.'Dat een aantal gemeenten extra premies geven om energie te besparen, bovenop de Vlaamse, juichen we toe' Hilde Crevits Vlaams minister van Energie.


Of het nu om bouwen, verbouwen, verhuizen, huren of verhuren gaat, de energiehype belangt iedereen aan. Woon- en bouwbeurzen willen geïnteresseerden met beloftevolle premies en energie-audits overhalen om energiebesparende zonnepanelen en boilers te installeren, zelfs het Internationaal Energie Agentschap (IEA) waarschuwt dat de industrielanden zich meer moeten inzetten om duurzaam met energie om te gaan. Grote veranderingen beginnen vaak klein - zeker in Vlaanderen.Daarom wil de Vlaamse minister van Energie Hilde Crevits (CD&V) de gemeenten die zich daar bewust van zijn, extra in de bloemetjes zetten. Want vijftien gemeenten - drie toppers per provincie - zetten zich afgelopen jaar opvallend goed in om hun inwoners aan te sporen mee in het energieverhaal te stappen.

Wat hebben die vijftien gemeenten dat anderen niet hebben? Hilde Crevits: 'Zij hebben heel creatieve en energiebewuste projecten opgezet met bijvoorbeeld eigen premies voor isolatie, met energiecoördinatoren die de bevolking bijstaan om de nieuwe regelgeving te leren kennen of met een energieboekhouding van de openbare gebouwen. Op basis van een aantal parameters, die we samen met het Vlaamse Energieagentschap hebben opgesteld, zijn we nagegaan welke gemeenten echte energieambassadeurs kunnen genoemd worden. De expertise die ze in de loop der jaren hebben opgebouwd, kunnen zij uitdragen.'

Moeten lokale besturen niet louter uitvoeren wat op Vlaams en federaal niveau wordt beslist? 'Niet alleen dat. Zij hebben een voorbeeldrol: ze moeten tegelijkertijd initiëren en communiceren, maar ze kunnen het burgers, buurten, bedrijven en verenigingen ook gemakkelijker maken. Met die criteria hebben we rekening gehouden: helpen ze de Vlaamse regelgeving te verduidelijken en hebben ze ook eigen, bijkomende initiatieven genomen? De mentaliteit tegenover de overheidsgebouwen bijvoorbeeld, zegt veel over het beleid. Wie een energieboekhouding bijhoudt van het openbaar zwembad, weet waar de pijnpunten liggen. Want om te besparen, moet je in eerste instantie weten wat je uitgeeft.'

Wat opvalt, is dat niet alleen steden goede punten scoren. 'Inderdaad. Hét bewijs dat het aantal inwoners geen rol speelt: het is de mentaliteit in de burelen van het gemeente- of stadhuis die van tel is. Dat ook de kleintjes mee op deze trein springen, is ontzettend belangrijk. Let op, het is niet onze bedoeling andere gemeenten te stigmatiseren. We hopen alleen dat gemeenten die creatief omspringen met en veel aandacht geven aan het Vlaams beleid rond rationeel energieverbruik, hun know-how overbrengen. Er is ook geen geldprijs verbonden aan deze titel. Ik zie het meer als een stimulans om een nog beter energiebeleid te voeren.'

Nog beter? Buiten de Antwerpse gemeenten liggen de scores best laag. 'Natuurlijk is er nog een hele weg te gaan. Maar goed, je moet ergens starten. Ons beleid zal de komende jaren focussen op drie energiebesparende maatregelen: glas, dak en verwarmingsketel.' 'Vanuit de huiseigenaars kregen we nogal wat kritiek op het energieprestatiecertificaat: zij zien dat certificaat als nog maar eens een bijkomende verplichting. Maar wat is de bedoeling ervan? Dat wie een woning koopt of huurt, correcte informatie krijgt over de energiescore van de beglazing, de ketel en het dak. Een verbruiksfactuur alleen geeft geen indicatie van de isolatietoestand van een woning. Een groot gezin verbruikt sowieso meer dan een alleenstaande. Er is echter een bepaald basisverbruik dat helemaal afhankelijk is van de isolatie van de woning. Nieuwe bewoners moeten weten waar ze aan toe zijn.

Het Vlaamse gewest biedt al premies aan, sommige gemeenten doen er nog bovenop. Dat moeten we benadrukken en toejuichen.' Van de 308 gemeenten geven er 169 een bijkomende isolatiepremie. Is dat veel? 'Ja, zeker als je ziet van waar we komen. Vroeger was energie slechts een optie in het samenwerkingsakkoord. Nu plaatsen heel wat gemeenten het onderwerp bovenaan de agenda. De subsidies voor dak, ramen en ketels blijven op lange termijn ook bestaan. Wat zonne-energie betreft, willen we ons echter meer richten op de geboekte winst: de geproduceerde groene energie verdient een bonus. Vroeger kreeg iedereen die zonnepanelen installeerde, een premie. Zelfs als die aan de noordrand van het huis gelegd werden, terwijl dat eigenlijk weinig opbrengt. Onze ambitie is dat tegen 2020 de Vlaamse gezinnen 30 procent minder energie verbruiken. Daarom moet iederéén - lokaal, Vlaams en federaal niveau - op die drie zaken focussen en de financiële middelen doelgericht inzetten.'

www.energiebesparen.be


 

Helena Wilmet