Energiebesparingspremie voor niet-belasting-betalers

07-12-2007

Nog geen maand na de aankondiging, door Vlaams minister Hilde Crevits, van een energiebesparingspremie voor de niet-belasting-betalers, heeft de Vlaamse Regering haar ontwerp-besluit principieel goedgekeurd. Het ontwerp wordt voor advies aan SERV en MiNa-Raad overgemaakt. Naar verwachting zal het besluit in het voorjaar van volgend jaar definitief worden goedgekeurd. Gezinnen die geen belasting betalen, zoals bejaarden met een klein pensioen hebben dan recht op een subsidie voor energiebesparende investeringen, met name dakisolatie, superisolerende beglazing en hoogrenderende verwarmingsketels.

 

 

In Vlaanderen heeft nog steeds één op drie woningen geen dakisolatie, enkel glas, een verouderde verwarmingsketel of een combinatie van deze gebreken. Met het Vlaams Energierenovatie-programma 2020 wil Vlaams minister Hilde Crevits het energieverbruik van de woningen tegen dan met 30% verminderen. Eén van de maatregelen is de premie voor energie besparende investeringen door niet-belasting-betalers.

 

De federale overheid verleent een personenbelastingvoordeel van 40% tot, geïndexeerd, 2.600 euro voor een aantal energie besparende investeringen. Maar niet alleen moeten mensen twee jaar geduld oefenen alvorens het voordeel daadwerkelijk te ontvangen. Ook kunnen mensen die geen belasting betalen geen gebruik maken van het voordeel.

 

Natuurlijke personen die niet of slechts gedeeltelijk in aanmerking komen voor, en die verklaren geen gebruik te maken van het personenbelastingvoordeel, zullen van de Vlaamse overheid een premie krijgen van

  • 8 euro/m² voor de plaatsing van dak- en/of zoldervloer-isolatie;
  • 150 euro/m² voor de vervanging van enkel door superisolerend glas;
  • 100 €/m² voor de vervanging van dubbel door super-isolerend glas;
  • 1.500 € voor de vervanging van (een) verwarmings-toestel(len) door een condensatieketel.

 

Voor kansarmen worden de bedragen met 20% verhoogd. De premies kunnen gecumuleerd worden, maar mogen het plafond van het personenbelastingvoordeel niet overschrijden.

 

De kost van de maatregel wordt niet op de gezinnen verhaald, maar betaald vanuit het Energiefonds, dat gespijsd wordt met boetes aan leveranciers.

 

De maatregel treedt in werking in de loop van volgend jaar. Ze is niet alleen goed voor onze broeikasgasuitstoot en onze afhankelijkheid van buitenlandse fossiele of nucleaire brand-stoffen. Ze is ook goed voor ons comfort en onze energie-factuur.

 

 

Een voorbeeld:

 

Een bejaarde met een laag pensioen isoleert zijn dak van 100 m2 met 14 cm minerale wol. Dat kost hem ongeveer 2.100 euro. Omdat hij geen belastingen betaalt, kan hij niet genieten van de federale belastingskorting. Nu zal hij bovenop de premies van de netbeheerder, de provincie en de gemeente, samen gemiddeld 400 euro nog een premie van 800 euro ontvangen. Het bedrag komt overeen met de belastingskorting die hij niet geniet omdat zijn inkomen te laag is. Deze investering heeft hij door de besparing op zijn energiefactuur in een dik jaar terugverdiend. Nadien is het zuivere winst.

 

Vlaams Minister Hilde Crevits: “Tegen 2020 wil ik het energieverbruik bij gezinnen met 30% verminderen. Opdat ook mensen met een klein inkomen hun woning goed zouden isoleren, voorzie ik een jaarlijkse premie die ongeveer overeenkomt met de belastingkorting, die ze niet krijgen omdat hun inkomen te laag is en zij zodus geen belastingen betalen. Op deze manier wil ik deze ongelijkheid wegwerken via het Energiefonds.

 

 

 

Persinfo:

 

Cybelle-Royce Buyck

woordvoerster van Vlaams minister Hilde Crevits

0486 14 12 72

persdienst.crevits@vlaanderen.be