Energiepremies voor lage inkomens

07-12-2007

'Korte Metten'

Wie een te laag inkomen heeft om belastingen te betalen, kan vandaag geen aanspraak maken op federale belastingkortingen. Voor hen heeft Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) energiepremies klaar. Ze wil het hele systeem ergens halfweg 2008 opgestart hebben.

Waarom deze premies?

Hilde Crevits: "De federale korting levert 40% winst op per energie-investering. Maar dat is dus alleen mogelijk voor mensen die belastingen betalen. Mensen met een laag inkomen wonen vaak in de slechtst geïsoleerde huizen. Om die vicieuze cirkel te doorbreken, stel ik nu de energiepremies voor. Die kunnen oplopen tot € 3.000, zoals de federale korting. Daarnaast is er de mogelijkheid van een derdebetalerslening, waarbij de bank de premie int en de mensen hun schuld aflossen met de besparing op hun energiefactuur. Als hun lening afgelost is, maken ze pure winst."

U liet onlangs optekenen dat de industrie genoeg inspanningen heeft gedaan voor de klimaatdoelstellingen. Past dit daarin?

"Begrijp me niet verkeerd. Het is nooit genoeg, ook niet voor de bedrijven. Maar het klopt dat het tijd wordt om ook de stijgende uitstoot van het verkeer en de huishoudens aan te pakken. Er komen alleen maar huizen bij in Vlaanderen. Als die straks allemaal over een goede isolatie en een zuinige condensatieketel beschikken, kunnen we een gigantische hoeveelheid energie, en dus uitstoot, besparen."

Hoeveel zouden deze maatregelen moeten bijdragen tot de vermindering van de uitstoot?

"We hebben berekend dat we het huishoudelijk verbruik tegen 2020 met 30% kunnen doen dalen, wat natuurlijk grote gevolgen heeft voor het niveau van de uitstoot. Die doelstelling is perfect haalbaar. Vandaag is een derde van de verwarmingsketels verouderd en is ook een derde van de Vlaamse daken niet geïsoleerd.