Energiezuinigere scholen door de invoering van de nieuwe E70-norm

05-10-2007
Gezamenlijke Persmededeling van de ministers Frank Vandenbroucke en Hilde Crevits

Op voorstel van de Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke en Vlaams minister van Energie Hilde Crevits, keurde de Vlaamse Regering het ontwerpdecreet goed voor de verhoging van de energieprestaties van scholen. Het ontwerpdecreet wordt nu aan het Vlaams Parlement voorgelegd. Volgens het ontwerpdecreet moeten scholen die na 31 december 2007 een bouwaanvraag indienen, voldoen aan de E70-norm om in aanmerking te komen voor subsidies. De E70-norm bepaalt de energiezuinigheid van een gebouw. Nog geen jaar na de verplichting van de al strenge E100-norm, is dit een tweede grote stap richting Kyoto. Rationeel energiegebruik in gebouwen is één van de vijf onderdelen van het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2006-2012. Behalve het milieu winnen ook de scholen: E70 is de best mogelijke combinatie tussen betaalbaar bouwen en energie besparen.  

Wie verstandig investeert in een gebouw, kijkt niet alleen naar de bouwkost zelf, maar ook naar de kost om het gebouw nadien te gebruiken. Goed isoleren is initieel iets duurder, maar nadien wordt dit snel terugverdiend door een lagere energiefactuur. Daarom verplicht de Vlaamse Regering sinds 1 januari 2007 het energiepeil E100 voor alle nieuwe gebouwen, waaronder scholen. Bij die norm is de som van de jaarlijkse afbetaling van de bouwlening (20 jaar) én de jaarlijkse energiekost minimaal. Bovendien ligt de productie van broeikasgassen fors lager dan bij de huidige normen. Daarom voert de Vlaamse Regering voor nieuwbouwscholen nu het E70-peil in. Met deze strengere richtlijn kunnen scholen nog eens 30% energie besparen. Het geld dat ze zo uitsparen, kunnen ze extra uitgeven aan pedagogische doeleinden. 

Deze maatregel geldt voor alle scholen die vanaf 1 januari 2008 een bouwaanvraag indienen. De extra-investeringskosten die nodig zijn om van E100 naar E70 te gaan, subsidieert minister Vandenbroucke volledig. Dit geldt ook voor de 211 projecten die de komende jaren via alternatieve financiering gebouwd worden.  

De komende 5 jaar wordt ongeveer 1,1 miljoen m² nieuwe schoolgebouwen gebouwd (400.000 m² via het klassieke systeem, 700.000 m² via de inhaaloperatie). Tenzij de bouwvergunning aangevraagd is voor 1 januari 2008, zullen al deze gebouwen moeten voldoen aan de E70-norm in plaats van E100. Hiervoor is een extra investering van bijna 30 miljoen euro nodig.  

De Vlaamse Regering legde ook de technische criteria vast waaraan een passiefschool zal moeten voldoen. Deze scholen gaan nog een stap verder dan E70-scholen en zijn zo geconstrueerd dat ze bijna geen energie nodig hebben. Een selectiecommissie zal de voorstellen om een passiefschool te bouwen, beoordelen. Minister Vandenbroucke reserveert hiervoor een budget van 9 miljoen euro, wat overeenstemt met tien grote projecten van ongeveer 3000 m². 

Minister Vandenbroucke: "Met de E70-norm en de bouw van passiefscholen wordt het Vlaamse onderwijs echt de voorhoede inzake energiezuinige overheidsgebouwen in België. Dat is een verantwoordelijkheid die ik graag, samen met de koepels, opneem. Dat de scholen hierdoor tegelijk meer werkingsmiddelen overhouden, is mooi meegenomen." 

Minister Crevits: "De doelstelling van de invoering van de E70-norm voor scholen is een signaal dat iedereen bewust moet omgaan met zijn energieverbruik. Budgettair zou zo tot 5 miljoen euro per jaar euro bespaard kunnen worden. Deze maatregel is een goede methode om structureel het energieverbruik te verminderen en de Kyoto-doelstelling te realiseren.

 

persinfo:

Cybelle-Royce Buyck

woordvoerster van minister Hilde Crevits

0486 14 12 72