Geen eenduidige oorzaak van dioxinebesmetting in Stabroek

29-08-2007

Naar aanleiding van de dioxineproblematiek in Stabroek vond deze namiddag op het kabinet van Vlaams minister Hilde Crevits een tweede overlegvergadering plaats met alle betrokken actoren: de Vlaamse milieu-inspectie, de Vlaamse Milieumaatschappij, het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid, Toezicht Volksgezondheid en vertegen­woordigers van de gemeente Stabroek. De verontreiniging blijkt op basis van de samen gelegde meetresultaten erg lokaal te zijn, maar de oorzaak kan niet eenduidig worden vastgelegd. Vlaams minister Crevits komt binnenkort met een actieplan naar buiten. 

Op basis van de meetresultaten van de verschillende Vlaamse en federale instanties kan de oorzaak van de vastgestelde verontreiniging niet eenduidig worden bepaald. De verontreiniging blijkt erg lokaal te zijn. Een aantal hypotheses kunnen worden uitgesloten, omdat de testen allemaal negatief waren. De verontreiniging is alleszins niet afkomstig van de normale operatie van de bedrijen in het havengebied, noch van het veevoeder noch van de gebruikte bodemverbeteraars of slib.  

Wat vaststaat, is dat er geen risico’s voor de volksgezondheid zijn aangezien de meetwaarden in de lucht van dioxines en PCB’s op enkele beperkte overschrijdingen na beneden de drempelwaarde liggen. Daarenboven is er geen besmetting van de voedselketen. 

Vlaams minister Hilde Crevits komt binnenkort met een actieplan naar buiten, met als belangrijkste aandachtspunten: nog meer en betere controles en het afsluiten van een protocol tussen de verschillende overheidsdiensten voor een snellere en efficiëntere uitwisseling van de meetresultaten. 

 

Persinfo: 

Cybelle-Royce Buyck

woordvoerster van Vlaams minister Hilde Crevits

0486 14 12 72

persdienst.crevits@vlaanderen.be