Geen sant in eigen land

07-09-2007

Als prominenten in het ziekenhuis opgenomen dienen te worden, bijvoorbeeld om een operatieve ingreep te ondergaan, ga er dan maar vanuit dat de televisiecamera’s staan te draaien in Aalst, Gent of Leuven, waar zich vermaarde, al dan niet academische ziekenhuizen bevinden. Maar er bestaan ook uitzonderingen.

Vlaams minister Hilde Crevits, die vorige week door een acute hernia getroffen werd, koos er resoluut voor om zich in het eigen Torhoutse Sint-Rembertziekenhuis te laten opereren, waardoor een paar dagen later zelfs minister-president Kris Peeters even langs kwam met bloemen en wijn.

Begin 1996 had trouwens ook huidig federaal parlementslid Dalila Douifi – toen net perschef van vice-premier Johan Vande Lanotte geworden – zich al in volle vertrouwen in dat ziekenhuis laten behandelen, nadat ze in een verkeersongeval zwaar aan de benen gewond was geraakt.

De twee vrouwelijke politici geven daarmee aan dat er geen enkele objectieve reden bestaat om aan de kwaliteiten van de artsen in een kleiner, regionaal ziekenhuis te twijfelen, wat sommige mensen uit de streek nochtans gretig doen. Uiteraard kan het Sint-Rembertziekenhuis niet alle aandoeningen behandelen en moet er in bepaalde gevallen naar meer gespecialiseerde centra doorverwezen worden, maar te dikwijls wordt de kracht van de geneeskunde dicht bij huis schromelijk onderschat. Het is een gekend verschijnsel dat je niet snel ‘sant in eigen land’ bent, hoe onterecht doorgaans ook.

Kleinere ziekenhuizen moeten veel meer dan grotere opboksen tegen twijfels en vooroordelen. En als er in die regionale instellingen fouten gemaakt worden – wat onvermijdelijk gebeurt – dan worden die veel meer uitvergroot dan wanneer academische ziekenhuizen in de fout gaan.

Trouwens, we springen maar beter omzichtig met het woord ‘fout’ om, want geneeskunde biedt nooit volledige zekerheid op genezing. Een organisme kan nu eenmaal totaal anders dan verwacht reageren. Wie geneeskunde als iets onfeilbaars ziet, gaat voorbij aan de realiteit. Als het lichaam niet mee wil, kunnen nog geen honderd dokters helpen. In welk ziekenhuis ook.

 

Johan Sabbe

"