Geldigheid dienstencheques verlengd, financiële zuurstof voor sector en bescherming voor werknemers

Ook de dienstenchequesector gaat gebukt onder de gevolgen van de coronacrisis. Heel wat klanten zeggen af, werknemers zijn ziek, bedrijven moeten hun activiteiten afbouwen of stopzetten en dienstencheques dreigen ter vervallen. Dat zorgt voor veel druk op de sector zowel voor de ondernemingen als voor de getroffen werknemers en de gebruikers. Daarom kondigt Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits ondersteunende maatregelen aan om de problematiek in de sector op te vangen en de sector te versterken. Daarnaast wordt ook de geldigheid van de dienstencheques die vervallen tijdens de crisismaanden verlengd van 12 naar 15 maanden.

Door de coronacrisis en de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad komt ook de dienstenchequesector onder druk te staan. Gebruikers van dienstencheques annuleren de hulp, werknemers stoppen met werken om gebruikers niet te besmetten of omdat de omstandigheden niet veilig zijn om in te werken.

De cijfers spreken dan ook voor zich. Op basis van enquêtes zien we dat zeven op de tien van de ondernemingen gesloten is. 17% is open met minimum dienstverlening, voornamelijk gericht op kwetsbare klanten, en 14% is open met verminderde dienstverlening. Ook aan de hand van de ingegeven prestaties verwachten we een verdere daling tot om en bij de 75%. Heel wat bedrijven hebben voor hun werknemers tijdelijke werkloosheid aangevraagd.

Daarom heeft Vlaams minister Hilde Crevits beslist om de middelen die begroot zijn voor de dienstencheque-activiteiten in 2020 voor een deel terug in te zetten in de sector. Zo kunnen een aantal concrete ondersteuningsmaatregelen gefinancierd worden.

Geldigheidsduur dienstencheques verlengd

We verlengen de geldigheidsduur van de dienstencheques die dreigen te vervallen tijdens de crisisperiode (maart, april) met 3 maanden, van 12 naar 15 maanden.   Op die manier kunnen deze cheques alsnog gebruikt worden.

Verhoogde subsidies voor dienstencheque-prestaties

Voor de ondernemingen die open blijven, voorzien we voor de duur van een maand in een verhoging van de subsidies voor de dienstenchequeprestaties met 8,64 euro. De subsidie neemt dan tijdelijk toe van 14,36€ tot 23€. Dit moet de ondernemingen de mogelijkheid bieden om de extra kosten waarmee ze door de crisis geconfronteerd worden deels te dekken zoals het beschermingsmateriaal voor de medewerkers, vaste kosten, grotere verplaatsingen, ... Alle ondernemingen kunnen gebruik maken van deze maatregel, ook als ze vandaag gesloten zijn en beslissen om hun dienstverlening terug op te starten.

Daarnaast zal in het kader van het rentabiliteitsonderzoek in de sector ook bekeken worden of het percentage van de indexering van de subsidies in de sector verder verhoogd moet worden.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Ook de dienstenchequesector komt onder druk te staan door de coronacrisis. Dankzij de voorliggende ondersteuningsmaatregelen kunnen we bedrijven die operationeel zijn extra middelen geven om extra kosten ten gevolge van deze crisis, zoals beschermingsmateriaal voor werknemers, op te nemen. We verlengen ook de cheques die tijdens deze crisis dreigen te vervallen met 3 maanden, van 12 naar 15 maand.”

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.