Persbericht HildeCrevits 

Viceminister-president van de Vlaamse Regering & Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw 

 

 

 

Gratis waterscans voor Vlaamse kmo’s 

 

 

Wereldwaterdag 2022  - Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits wil gratis waterscans aan kmo’s aanbieden. Vlaanderen is een waterschaarse regio. Water besparen en hergebruiken is daarom cruciaal. Met de waterscans wil minister Crevits ook kleine en middelgrote ondernemingen mee op de kar krijgen. Daarmee kunnen bedrijven hun waterverbruik in kaart brengen en via een deskundige advies ontvangen over waterbesparende oplossingen. Vlaanderen zou zo jaarlijks duizenden liters water sparen.  

 

“In onze waterschaarse regio is water te kostbaar om slechts één keer te gebruiken. Via een gratis waterscan willen we kmo’s stimuleren om duurzamer om te springen met hun waterverbruik. Daarvoor is inzicht nodig in het eigen verbruik en in de innovatieve toepassingen die er bestaan. Via VLAIO willen we bedrijven daarin begeleiden. Op die manier kan een bedrijf niet alleen water, maar ook kosten besparen. De waterscan is dus een ware win-win!” – Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits  

 

Vlaanderen wordt internationaal beschouwd als een waterschaarse regio. Vergeleken met andere Europese landen kampt Vlaanderen met een watertekort. De druk op onze waterreserves is groot: ons land kent een hoge bevolkingsdichtheid en tegelijk is de er een beperkte aanwezigheid van oppervlakte- en grondwater met weinig instromende grote rivieren. Daarom is het hergebruik van water cruciaal in onze regio. 

 
Waterscan 

Via een waterscan brengt een deskundige het waterverbruik van bedrijven visueel in kaart. Er worden ook suggesties aangereikt over hoe bedrijven via verschillende manieren water kunnen besparen, zowel op technisch als economisch vlak. Innovatieve oplossingen zijn onder andere waterbesparende, circulaire toestellen of het aanwenden van alternatieve waterbronnen.  

 

Gratis voor kmo’s 

Om ook kleinere bedrijven te stimuleren duurzaam om te springen met water, wil Vlaams minister van Economie en Innovatie via het Agentschap voor Ondernemen en Innoveren (VLAIO) gratis waterscans aanbieden aan kmo’s die jaarlijks meer dan 500m³ water verbruiken. Dat zal minister Crevits voorstellen aan de Vlaamse Regering. Na aanmelding zal een deskundige van één van de geselecteerde studiebureaus langsgaan bij de onderneming om een gedetailleerde waterbalans op te maken en te bekijken op welke manieren er water kan bespaard worden binnen het bedrijf.  

 

In een eerste fase beogen minister Crevits en VLAIO 300 kmo’s te bereiken. Op die manier zou Vlaanderen jaarlijks al minstens 150.000 m³ water kunnen sparen.  

 

Blue Deal 

 

De oproep kadert binnen de Blue Deal van de Vlaamse regering die onder andere waterbesparende investeringen bij ondernemingen stimuleert. Zo kende minister Crevits dit jaar nog steun toe aan 19 kleine en middelgrote ondernemingen voor hun innovatieve investeringen, goed voor het besparen van ruim 420.000 m³ water per jaar of ongeveer 27 olympische zwembaden. De projecten variëren van het hergebruik van proceswater via allerhande waterzuiveringstechnieken tot het aanwenden van alternatieve waterbronnen zoals hemelwater. 

 

Bedrijven kunnen voor meer info terecht op Vlaio.be 

 

PERSCONTACT: Arne De Brabandere - woordvoerder - 0496029889