Grootschalig bloedonderzoek bij de omwonenden van 3M gestart 

Op 22 mei 2023 lieten de eerste omwonenden van de 3M-fabriek in Zwijndrecht hun bloed afnemen in het “Z+ Center” in Zwijndrecht om het te onderzoeken op de aanwezigheid van PFAS. Het is de start van een langdurig en grootschalig bloedonderzoek waar alle omwonenden in een straal van 5 km rond de 3M-fabriek aan kunnen deelnemen. Minister Crevits was aanwezig bij de eerste bloedstaalafnames in Zwijndrecht. Momenteel hebben ongeveer 9.000 mensen zich aangemeld voor dit onderzoek, maar dat aantal kan nog stijgen de komende weken.  

 

“Hoe meer mensen deelnemen aan het onderzoek, hoe beter we de verspreiding, oorzaken en gevolgen van PFAS in het bloed kunnen onderzoeken. Ik hoop daarom dat nog meer mensen zich aanmelden om deel te nemen. Samen met de lokale besturen en actiegroepen zullen we blijvend informatie verspreiden over de bloedonderzoeken, bv. via affichage in het straatbeeld en op sociale media. Er zullen ook extra inspanningen geleverd worden voor moeilijker bereikbare doelgroepen.” – Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits 

Eerdere bloedonderzoeken bij meer afgebakende doelgroepen toonden al aan dat veel mensen die in de omgeving van 3M wonen te hoge PFOS-gehaltes in hun bloed hebben. Door het bloedonderzoek krijgt iedereen nu de kans om zijn of haar blootstelling aan PFAS te kennen.  Deelnemers kunnen ongeveer 14 werkdagen na de bloedafname hun resultaat verwachten. De preventiewerker PFAS en de huisartsen in de regio kunnen vragen van deelnemers over gezondheid en blootstelling beantwoorden. Het wetenschappelijke onderzoek naar de groepsresultaten zal uiterlijk in de zomer van 2025 worden gepubliceerd. 

De deelnemers aan het onderzoek worden per brief uitgenodigd en kunnen telefonisch of online een afspraak maken. Wie het dichtst bij de 3M-fabriek woont, krijgt eerst een brief. De uitnodigingsbrieven voor mensen die verderaf wonen van de 3M-fabriek volgen daarna stapsgewijs. Dit kan enkele maanden duren, gezien er per week een 150-afnames kunnen gebeuren. 

De eerste bloedafnames zullen plaatsvinden in het “Z+ Center” in Zwijndrecht. Gedurende de loop van het onderzoek zullen er bijkomende (tijdelijke) locaties worden geopend buiten Zwijndrecht. Deze locaties zullen later bekend worden gemaakt.  

 

De grootschaligheid van het onderzoek biedt de mogelijkheid om verbanden te zoeken tussen PFAS in het bloed en eventuele gezondheidseffecten. Het onderzoek moet ook meer inzicht geven in de geografische spreiding, blootstellingsfactoren, etc.   

 

Aanmelden kan nog steeds tot 1 juli via de website www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling/aanmelden-voor-het-pfas-bloedonderzoek