Herstelling van de aangereden brug W10 over de R0 start op 16 augustus

15-08-2007

In opdracht van de Vlaamse overheid wordt de brug over de Brusselse ring volledig hersteld na de aanrijding op 30 juni 2007, waarbij een vrachtwagen een deel van de brugpijlers volledig had vernield. De werkzaamheden starten op 16 augustus, meldt Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits. De herstellingen onder de brug zullen voltooid zijn op 29 september 2007. Aansluitend zullen de werken op de brug aangevat worden. Deze zullen gerealiseerd zijn op 28 oktober 2007. De hinder voor het verkeer op de Brusselse ring en de A12 wordt tijdens de werkzaamheden tot een minimum herleid. 

De herstellingen behelzen het opvijzelen en vastzetten van de brug, het verwijderen van puin, grondwerken, het realiseren van nieuwe pijlers, koppelbalken en oplegtoestellen, het verwijderen van de brugbedekking, het herstellen van scheuren in het brugdek, het plaatsen van een nieuwe wegverharding op de brug en het herstellen van de waterafvoer. De kosten van de herstelling van de brug W10 bedragen 335.000 euro. 

Tijdens de werkzaamheden blijft de capaciteit van het verkeer op de ring behouden, zij het met 3 versmalde rijstroken. Het verkeer richting A12 blijft op één rijstrook rijden zoals dat nu het geval is. Voor de werkzaamheden aan de middenberm wordt de snelle rijstrook ingenomen. Deze activiteiten gebeuren enkel ’s nachts om de verkeershinder tot een minimum te beperken. De omleiding van het verkeer op de brug gebeurt via de Romeinsesteenweg en de De Limburg Stirumlaan.

 

Persinfo: 

Cybelle-Royce Buyck

woordvoerster van Vlaams minister Hilde Crevits

0486 14 12 72

persdienst.crevits@vlaanderen.be