Marktkramers die door de beperking op het aantal kramen per markt nog niet kunnen opstarten, kunnen een beroep doen op de hinderpremie. Zo krijgen ze per extra sluitingsdag 160 euro.

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist dat de openbare markten vanaf vandaag (maandag 18 mei) opnieuw mogen opstarten. Dagelijkse, wekelijks en tweewekelijkse markten zijn opnieuw toegelaten, het lokaal bestuur heeft de eindbeslissing en de verantwoordelijkheid over de organisatie. Er zijn wel voorwaarden verbonden aan de opstart. Eén daarvan is dat er maximum 50 kramen per markt zijn toegelaten. Voor veel markten is dat geen probleem aangezien er ook voor de coronacrisis minder dan 50 kramen waren. Maar voor een aantal markten betekent dit dat er slechts een deel van alle kramen toegelaten zullen worden. Het lokale bestuur beslist zelf over de organisatie daarin. Dat kan bijvoorbeeld door met een beurtrol te werken.

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits voorziet wel in de mogelijkheid voor marktkramers die door die beperking niet mogen opstarten voor een vergoeding. Zij kunnen een beroep doen op de hinderpremie en krijgen op die manier voor elke extra sluitingsdag een dagvergoeding van 160 euro. Daarvoor hebben ze een attest nodig van het lokaal bestuur. Als het lokaal bestuur ervoor kiest om de ene week de eerste 50 kramen toe te laten en de week nadien 50 andere, ook dan kunnen de kramen die niet mogen openen een beroep doen op de premie. Die vergoeding kan aangevraagd worden vanaf 12 juni voor de 4 weken voorafgaand.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Het is een goede zaak dat onze markten vanaf vandaag opnieuw mogen opstarten. Om de veiligheid te garanderen heeft de Nationale Veiligheidsraad ervoor gekozen om het aantal kramen per markt te beperken tot maximum 50. Dat betekent in sommige gevallen dat een aantal kramen niet mogen openen. Voor hen is het nu ook mogelijk om verder de hinderpremie aan te vragen en zo per extra sluitingsdag de dagvergoeding van 160 euro te ontvangen. ”