Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits bezocht vandaag het nieuwe innovatieve drinkwaterproductiecentrum van Farys/TMVW in Oostende. Aan de hand van een nieuwe technologie wordt drinkwater geproduceerd uit brak kanaalwater. Dankzij deze technologie zijn West- en Oost-Vlaanderen minder afhankelijk van de invoer van drinkwater van andere delen van het land. Tegelijk kondigde minister Crevits een investering van 3 miljoen euro aan in een waterhub van VITO voor wateronderzoek in Oostende.

 

Drinkwater is een essentieel goed. Toch zijn we in West- en Oost-Vlaanderen voor een groot stuk afhankelijk van andere provincies voor de bevoorrading van drinkwater. Er is weinig grondwater en een beperkte hoeveelheid oppervlaktewater. De innovatieve technologie waarmee Farys/TMVW brak kanaalwater in drinkwater omzetten, juich ik dan ook toe. Om nog meer werk te maken van een duurzaam waterbeheer investeren we 3 miljoen euro in wateronderzoek. De voorbije maanden zijn dan misschien de natste maanden van de afgelopen decennia, in andere periodes worden we geconfronteerd met sterke droogte. Daar moeten we oplossingen voor vinden.” – Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits

 

West- en Oost-Vlaanderen hebben een beperkte aanwezigheid van grondwater en  oppervlaktewater. Enkel in productiecentra De Blankaart in Diksmuide en Kluizen in Evergem wordt drinkwater geproduceerd. Dat betekent dat West- en Oost-Vlamingen vooral afhankelijk zijn van andere delen van het land voor hun drinkwater. Met een nieuwe technologie, waarbij kanaalwater door fijne membranen wordt geperst en zo vervuiling en zoutmoleculen worden gefilterd, produceren Farys en TMVW in Oostende nu ook drinkwater. Hoe minder zout in het kanaalwater, hoe minder energie er nodig is om het water te zuiveren. In droge periodes is het aandeel zeewater groter, in regenachtige periodes is het zoutgehalte lager. De eerste fase van het project heeft ook aangetoond dat rekening houdend met de lagere transportkost deze productie van drinkwater aan de kust ook qua kostprijs concurrentieel is met ingevoerd water uit Wallonië of het Albertkanaal. Farys finaliseert daarom reeds een capaciteitsuitbreiding van haar productie-installatie in Oostende. Om het waterbeheer te verduurzamen kondigt Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits dan ook een investering van 3 miljoen euro aan in wateronderzoek in Oostende.

 

Versnelling hoger in waterbeheer

De voorbije maanden zijn de natste in decennia. Juli was de natste julimaand in 40 jaar en ook augustus zal niet veel beter zijn. Zowel onze economie als onze landbouw lijden onder de klimaatverandering. Om sneller innovatieve oplossingen aan te bieden, heeft Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits aan VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) de opdracht gegeven om een ‘WaterKlimaatHub’ op te starten en uit te bouwen, in samenwerking met het Vlaams Kenniscentrum Water (VLAKWA).

 

De WaterKlimaatHub is een samenwerking tussen VITO, VLAKWA, de Vlaamse universiteiten en organisaties die werken op het thema van duurzaam waterbeheer en de strijd tegen droogte. Vanuit economische uitdagingen rond watergebruik- en waterverlies willen we via onderzoek en innovatie oplossingen introduceren bij bedrijven, maar ook de balans tussen watervraag en -aanbod in de landbouwsector beter op mekaar afstemmen. Dat gaat van de buffering van water op landbouwpercelen in combinatie met bedrijventerreinen, slim hergebruik van regen- of afvalwater op bedrijventerreinen tot de reductie van watergebruik in bedrijven.

 

De centrale onderzoeksafdeling komt in Oostende en zal deel uit maken van het nieuwe Ostend Science Park, Vlaanderens meest innovatieve wetenschapspark op vlak van de zogenaamde ‘blauwe economie’. Die unieke locatie midden in het centrale punt van onze blauwe economie zal ook leiden tot meer dan 50 hoogwaardige jobs.

 

Wasserij werkt met afval- en regenwater

Dat duurzaam waterbeheer broodnodig is, heeft Wasserij Klaratex in Wevelgem al eerder begrepen. De industriële wasserij wast dagelijks gemiddeld 6.000 kledingstukken en daarvoor is (veel) proper water nodig, niet evident in tijden van droogte en waterschaarste. Daarom riep men de hulp in van VLAKWA. Door onderzoek en advies werkt de wasserij vandaag met machines waarbij maximaal ingezet wordt op het hergebruik van regen- en afvalwater. Hun unieke aanpak en innovatieve waterinstallatie op zonne-energie zijn intussen wijdverspreide kennis in de sector.

 

Minister Crevits grijpt deze praktische voorbeelden aan om de vele mogelijkheden op vlak van innovatie te belichten: “Het zijn toonaangevende maar tegelijk ook alledaagse voorbeelden van Vlaamse innovatieve technologieën en  duurzame droogteoplossingen. Op dit elan wil ik verdergaan. Ik geloof sterk dat we met ons Vlaams WaterKlimaatHub Vlaanderen versterken als modelregio in Europa voor efficiënt en duurzaam waterbeheer.”