5700 kandidaat-studenten hebben zich ingeschreven voor het vernieuwde toelatingsexamen voor de opleiding arts en 1227 voor dat voor de opleiding tandarts. Dat meldt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. Het examen vindt dit jaar één keer plaats voor arts en één keer voor tandarts. Voor de verplichte niet-bindende toelatingsproeven voor de studies burgerlijk ingenieur en burgerlijk ingenieur-architect zijn er op vandaag al meer dan 1000 kandidaat-studenten ingeschreven.

Arts en tandarts

Op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits is het toelatingsexamen arts-tandarts in een nieuw jasje gestoken. Na 20 jaar komt er een nieuwe formule. Voor het examen arts van dit jaar zijn er 5700 inschrijvingen: 1844 mannen en 3856 vrouwen. Voor het examen tandarts zijn er 1227 inschrijvingen: 364 mannen en 863 vrouwen. Vorig jaar namen ruim 6300 kandidaten deel aan het examen, dat toen nog voor beide opleidingen samen werd georganiseerd (waardoor de cijfers niet vergelijkbaar zijn). De grotere interesse bij vrouwelijke kandidaten is een fenomeen dat ook vorige jaren is vastgesteld.

Er is een begrensde toegang tot het beroep op basis van de federale contingentering. Dat betekent dat ook de instroom in de opleiding beperkt wordt. Voor volgend jaar gaat het om maximum 1102 starters voor de opleiding tot arts en maximum 135 starters voor de opleiding tot tandarts.

De examens vinden plaats op 3 juli voor arts en op 4 juli voor tandarts in Brussels Expo. Er is één examen voor arts en één examen voor tandarts. Het eerste deel van het toelatingsexamen omvat wiskunde en wetenschappen, het tweede deel toetst onder meer hoe je als arts of tandarts kan omgaan met conflicten, luistervaardigheid, empathie, analyseren en redeneren. Voor beide onderdelen worden er 40 vragen gesteld en voor beide moeten kandidaten slagen om voor de selectie in aanmerking te komen. Er is ook meer aandacht gegaan naar de bestaande kwaliteitsvolle voorbereidingsinitiatieven, in functie van optimale kansen voor iedereen.

Burgerlijk ingenieur en burgerlijk ingenieur architect

Voor de nieuwe verplichte niet-bindende toelatingsproeven voor de studies burgerlijk ingenieur en burgerlijk ingenieur-architect zijn er op vandaag al meer dan 1000 inschrijvingen. Dat zijn twee verschillende proeven. Voor de burgerlijk ingenieurs zijn 8 op de 10 mannen, voor burgerlijk ingenieurs-architect is het genderevenwicht behoorlijk in balans.

Vorig academiejaar was deze proef nog niet verplicht en toen waren er in juli minder deelnemers, namelijk 730. De inschrijvingen voor de proef die plaatsvindt op 2 juli lopen nog tot 8 juni. Deelnemen kan op verschillende locaties, onafhankelijk van waar de student zich nadien wil inschrijven. Op 1 september wordt de proef nogmaals georganiseerd voor wie nog niet deelnam.

Diergeneeskunde

Studenten die volgend jaar starten met de opleiding diergeneeskunde zullen in het begin van het academiejaar moeten deelnemen aan een proef, die bestaat uit materiaal van de toelatingsproeven en de al ontwikkelde SIMON-test. Op die manier kunnen de universiteiten tegen academiejaar 2019-2020 ook voor de opleiding diergeneeskunde een verplichte niet-bindende toelatingsproef ontwikkelen, die dan voor de start van de opleiding afgelegd moet worden, zoals dat nu al het geval is voor de ingenieursopleidingen en de lerarenopleiding aan de hogescholen.

Andere opleidingen

Voor het academiejaar 2019-2020 zal er voor nog bijkomende opleidingen een niet-bindende toelatingsproef verplicht worden gemaakt. De lijst daarvan wordt vastgelegd door de Vlaamse Regering, op advies van de hogescholen en de universiteiten.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Voor de nieuwe toelatingsexamens voor arts en tandarts stellen we vast dat de interesse groot blijft (met respectievelijk 5700 en 1227 kandidaten).  Bijna 7 op de 10 van de kandidaten zijn vrouwen, een fenomeen dat we ook in vorige jaren vaststelden. We starten in juli ook met de verplichte niet-bindende toelatingsproeven voor burgerlijk ingenieur en burgerlijk ingenieur-architect. In tegenstelling tot een toelatingsexamen heeft zo’n toelatingsproef niet de bedoeling om de instroom te beperken. Wel houden we studenten een spiegel voor. Jongeren die met die studies willen starten krijgen zo een zicht op hun competenties en kunnen waar nodig nog bijspijkeren.”

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.