Jobstudenten die een vergoeding krijgen na een arbeidsongeval of ten gevolge van een beroepsziekte zullen hun Groeipakket niet langer geschorst zien. Op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering het Groeipakket op dat vlak met terugwerkende kracht gewijzigd.

“Wanneer studenten een arbeidsongeval krijgen tijdens het werk en ze krijgen daarvoor een vergoeding, dan verliezen ze hierdoor hun Groeipakket. Niemand kiest ervoor om een arbeidsongeval of beroepsziekte te krijgen, en als het je overkomt is het niet logisch dat je je Groeipakket verliest, terwijl je het wel zou krijgen als je gewoon had door kunnen werken. We wijzigen dat nu, zodat een student die binnen de wettelijke grenzen een studentenjob uitoefent en een arbeidsongeval krijgt, daarvoor niet meer gestraft wordt. En we doen dat met terugwerkende kracht, zodat we dit rechtzetten voor wie sinds de invoering van het Groeipakket, al geschorst werd.” Hilde Crevits

 Tot voor kort zorgde de uitkering die jobstudenten die slachtoffer worden van een arbeidsongeval of beroepsziekte krijgen ervoor dat het Groeipakket automatisch geschorst werd vanaf de eerste dag waarop de vergoeding bij arbeidsongevallen en beroepsziekten werd uitgekeerd. In 2021 bijvoorbeeld hebben 2.789 jongeren tussen de 18 en 25 jaar een sociale uitkering gekregen in het kader van een arbeidsongeval of beroepsziekte. Door de aanpassing in de regelgeving van het Groeipakket zal dit niet langer het geval zijn. En ook al gaat soms maar over een vergoeding van enkele dagen in een maand, omdat er een cumulverbod gold, verloren ze voor die maanden hun Groeipakket. De nieuwe maatregel gaat in met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019. Dat is goed nieuws voor alle jobstudenten die het Groeipakket omwille van een vergoeding voor arbeidsongeval of beroepsziekte al verloren, want terugvorderingen zullen worden rechtgezet. De Vlaamse regering keurde vorige vrijdag ook het besluit definitief goed waarmee jobstudenten in 2023 en 2024 tot 600u mogen werken zonder hun Groeipakket te verliezen.