Vlaams minister Hilde Crevits bevoegd voor Wetenschappelijk Onderzoek kent 2 miljoen euro extra subsidie toe aan de vijf Vlaamse universiteiten om jonge onderzoekers beter te laten doorstromen naar de arbeidsmarkt. Daarnaast voorziet het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO) in specifieke maatregelen zodat jonge onderzoekers naast hun onderzoek bijvoorbeeld ook een betaalde stage in een bedrijf kunnen volgen.

2 miljoen euro extra voor de Vlaamse universiteiten

Vandaag heeft 9 op de 10 doctorandi een loopbaan buiten de universiteit. Een goede voorbereiding op een carrière buiten de academische wereld is dan ook noodzakelijk. Vlaams minister Hilde Crevits bevoegd voor Wetenschappelijk Onderzoek voorziet in 2 miljoen euro extra subsidies voor onze universiteiten om de mobiliteit van hun onderzoekers te organiseren en vergroten. Dat gaat over internationale mobiliteit, over mobiliteit tussen onderzoeksdisciplines of tussen de academische en de bedrijfswereld. Uit onderzoek van het interuniversitair Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM) blijkt dat het mentaal welbevinden van doctoraatsstudenten onder druk staat. In het nieuwe actieplan voor onderzoekers is er daarom meer aandacht voor mobiliteit van en naar de industrie, internationale mobiliteit, loopbaanaspecten, het aantrekken en verankeren van buitenlandse toptalenten en interdisciplinariteit maar ook voor welzijn en stresspreventie.

Die subsidies worden ingezet voor het creëren van een kader voor de ontwikkeling, uitvoering en versterking van activiteiten ter ondersteuning van jonge onderzoekers. Bijvoorbeeld door het aanbieden van extra opleidingen, trainingen, coaching en sensibilisering. Zo kunnen de universiteiten de verdere ontwikkeling van jonge onderzoekers in de verschillende fasen van hun carrière versterken.

De verdeling per universiteit:

 Universiteit

Verdeelsleutel

Bedrag

Katholieke Universiteit Leuven

35,96%

€ 719.106,96

Universiteit Antwerpen

13,37%

€ 267.339,62

Universiteit Gent

31,19%

€ 623.822,63

Universiteit Hasselt

7,10%

€ 141.955,47

Vrije Universiteit Brussel

12,39%

€ 247.775,32

TOTAAL

100,00%

€ 2.000.000,00

 

Samenwerking met een onderneming

Het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen maakt eveneens werk van een betere voorbereiding van hun jonge onderzoekers op de arbeidsmarkt. Het FWO ontwikkelt maatregelen om een vlottere doorstroming naar de arbeidsmarkt mogelijk te maken.

  • FWO-aspiranten en postdoctoraten krijgen de mogelijkheid om hun onderzoek uit te voeren in samenwerking met een onderneming of een andere organisatie.
  • Elke FWO-onderzoeker kan 20 procent van zijn of haar beschikbare tijd besteden aan andere activiteiten in het academisch onderwijs of het uitvoeren van een stage in een organisatie.
  • Ondernemende predoctorale onderzoekers krijgen de mogelijkheid om een betaalde activiteit uit te oefenen naast het doctoraat buiten de universiteit.
  • Specifiek voor postdoctorale onderzoekers bestaat de mogelijkheid om het mandaat te onderbreken voor het opnemen van een onderzoeksmandaat of –beurs aan een universiteit, een wetenschappelijke instelling, in een onderneming of organisatie.

FWO-voorzitter Willy Verstraete: “Al meer dan 90 jaar ondersteunt het FWO zo goed mogelijk onderzoekers in de uitbouw van hun loopbaan. Hierbij is het belangrijk om te kunnen ‘proeven’ van de wereld binnen de universiteit, maar ook van die daarbuiten, zelfs voor de onderzoekers die academisch willen doorzetten. Tevens is het goed dat bedrijven en instellingen de kans krijgen om ervaringen op te doen met jonge ‘high potentials’. Dit creëert wederzijds, -zeker in de context van het aanbod aan doctorandi en de vraag naar bekwame werknemers-, een sterke win-win. Aldus heeft het FWO om jonge FWO-onderzoekers optimale kansen te geven ook buiten de academische wereld, verschillende nieuwe mogelijkheden voor intersectorale mobiliteit voorzien.”

Vlaams minister Hilde Crevits bevoegd voor Wetenschappelijk Onderzoek: “Om competitief te blijven, investeert Vlaanderen in jonge onderzoekers. Zij dragen bij tot kwalitatief en grensverleggend innovatief onderzoek. Om onze universiteiten en jonge onderzoekers daarin te ondersteunen komen er nu 2 miljoen euro extra subsidies. Zo kunnen de universiteiten met trainingen en opleidingen hun onderzoekers klaarstomen voor de toekomst. Daarnaast voorziet ook het FWO in maatregelen om hun onderzoekers beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Zo kunnen onderzoekers samen met een onderneming een onderzoek uitvoeren, kan elke FWO-onderzoeker een vijfde van zijn of haar tijd gebruiken om bijvoorbeeld een stage te doen in een bedrijf en wordt de mogelijkheid gecreëerd om naast het onderzoek ook een betaalde job te hebben buiten de universiteit. Met al deze maatregelen verhogen we de kansen van onze jonge onderzoekers en versterken we de innovatie in onze samenleving.”

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.